TRUYỆN CỔ TÍCH SONG NGỮ The Lazy Fox - Con cáo lười biếng

Chia sẻ: hoangvi208

ANH VĂN THIẾU NHI – TRUYỆN CỔ TÍCH SONG NGỮ -. The Lazy Fox

Nội dung Text: TRUYỆN CỔ TÍCH SONG NGỮ The Lazy Fox - Con cáo lười biếng

 

  1. ANH VĂN THIẾU NHI – TRUYỆN CỔ TÍCH SONG NGỮ (3) 3. The Lazy Fox A tricky fox had a farm. He was too lazy to work on his farm. No one wanted to word for him. One morning he said, "I must plant something in my fields, or I will be hungry. What can I do?" He thought and thought. Finally he had an idea. "I will tell my neighbor, a stypid armadillo, to plant my fields. I will promise to give him a part of the crop. But it will only be a very small part." The fox went to see the armadillo. "Good day, my friend," the fox called. "I want to help you." "Help me?" asked the armadillo. He could not believe his ears. "Yes. The land on your farm is dry and full of rocks. Why don't you plant on my good land? As payment, you can give me a small part of your crop." "You are very kind," answered the armadillo. The armadillo knew the fox was very smart. He thought the fox had some trick. "You may plant anything you want," said the fox. "I will take only half of it."
  2. "That is fair," the armadillo said slowly. "I have a better idea," said the fox. "I will take only the part that growns under the ground. You may have everything that grows above the ground." "Okay," said the armadillo. The next morning the armadillo and his family went to the fox's fields. The fox saw them working hard. He was happy with his trick. He did not ask what they were planting. The plants grew in the rain and the sunshine. Finally it was time to pick the crop. The armadillo and his family picked a big crop of wheat. But the lazy fox got only roots. The fox was very angry and very hungry. He went to the armadillo's house. "You made a terrible mistake," the fox shouted at his neighbor. "I cannot eat these roots! You know the good part of the wheat grows above the ground. Next year we will work together again. You take the part that grows under the ground. I will take the part that grows above the ground." "That is fair," said the armadillo. "Do you want to choose the crop?" "No, but you must choose it carefully. Just tell me when the food is ready to eat."
  3. The next year the armadillo planted potatoes. Again the crop was very good. The fox got only the tops of the potato plants. The potatoes grew under the ground. The fox went to his neighbor's farm. "Last year I thought you made a stupid mistake. Now I think you are tricking me. I cannot made a stupid mistake. I cannot eat the tops of the potato plants. You never think about me when you plant your crop. See how thin and weak I am." "You are thin," said the armadillo, "but you look better that way." The fox was angry. "Next year I will take the tops of the plants and the part that grows under the ground. You take the part that growns in the middle. I must have the bigger part next year. I had nothing for two years." The armadillo answered, "That is fair." The fox was happy. He was sure the armadillo could not trick him again. The next year the armadillo planted corn. The crop was large, with beautiful fat ears of corn in the middle of the plants. The fox got only the roots and the leaves. The fox ran to the armadillo's house. He and family were eating some corn. "Come, eat some corn with us," said the armadillo. "Then we can talk about next year's crop." "No!" said the fox. "You tricked me for three years."
  4. The armadillo said, "I'm sorry. You asked for a part of the crop. I gave you the part you wanted." The hungry fox looked at the corn. He looked at the armadillo and said to himself, "Why did I call him stupid?" "Next year I plant my own crop," said the fox, "and keep all of it!" He went home sadly. The armadillo took one more ear of corn. He laughted so hard his armor almost cracked. --------------------------- Con cáo lười biếng Một con cáo gian xảo có một trang trại trồng trọt, nhưng cáo ta rất lười làm việc. Không ai muốn làm việc cho nó cả. Một buổi sáng cáo nói rằng "Ta phải trồng một cái gì đó trên cánh đồng chứ, không thì ta sẽ bị chết đói mất. Nhưng ta biết trồng cái gì đây?" Nó nghĩ mãi nghĩ mãi. Cuối cùng nó cũng có câu trả lời. "Ta sẽ nói với tên hàng xóm, một con tatu ngu ngốc, là sẽ trồng một cái gì đó trên cánh đồng của mình. Ta hứa là sẽ cho nó một phần của vụ thu hoạch. Nhưng sẽ chỉ là một phần rất nhỏ thôi." Cáo đi đến nhà tatu .Cáo nói "Chào ông bạn"."Tôi muốn giúp bạn." "Giúp tôi á?" tatu hỏi. Tatu không tin vào tai mình nữa.
  5. "Đúng vậy, Đất đai ở trong nông trại của cậu thì cằn khô và đầy đá sỏi, tại sao cậu lại không trồng trọt trên mảnh đất mầu mỡ của tớ nhỉ? Về việc trả công, tớ sẽ cho cậu một phần nhỏ của vụ thu hoạch." "Cậu rất tốt bụng", tatu trả lời. armadillo biết rằng cáo rất tinh ranh. Nó nghĩ rằng cáo đang chơi trò bịp bợm. "Cậu có thể trồng bất cứ thứ gì cậu muốn," cáo nói. "Tớ sẽ chỉ lấy một nửa số cây cậu trồng thôi." "Tốt thôi," tatu chậm rãi nói. "Tôi có một ý kiến hay hơn," cáo nói. "Tôi sẽ chỉ lấy một phần mà mọc ở dưới mặt đất. Cậu sẽ lấy tất cả những gì mọ c ở trên mặt đất." "Đồng ý," tatu nói. Sáng hôm sau tatu và gia đình đến cánh đồng của cáo. Cáo nhìn họ làm việc chăm chỉ. Nó rất vui sướng với trò bịp bợm của mình. Nó không yêu cầu là phải trồng loại cây gì cả. Cây đã được trồng và lớn lên dưới nắng mưa. Cuối cùng cũng đến thời gian thu hoạch. tatu và gia đình thu hoặch được một vụ lúa mì lớn. Nhưng cáo lười biếng thì chỉ có được gốc cây thôi. Cáo ta rất tức giận và rất là đói. Nó đến nhà của tatu.
  6. "Cậu đã mắc một sai lầm kinh khủng," cáo la lên với anh hàng xóm. "Tớ không thể ăn được những gốc cây này! Cậu biết là phần tốt nhất của lúa mì là ở trên mặt đất mà. Năm tới chúng ta sẽ lại làm việc cùng nhau. Cậu sẽ lấy phần mọc ở dưới mặt đất. Tớ sẽ lấy phần mọc ở trên mặt đất." "Tốt thôi," tatu nói. "Cậu có muốn lựa chọn vụ mùa không?" (Ý nói chọn trồng cây gì?) "không, cậu phải chọn nó thật cẩn thận. Chỉ nói cho tớ biết khi thức ăn đã sẵn sàng thôi." Năm tới tatu trồng khoai tây. Lại một vụ bội thu nữa. Cáo chỉ nhận được ngọn của những cây khoai tây. Củ khoai thì nằm ở dưới mặt đất. Cáo đến nông trại của người hàng xóm. "Năm ngoái tớ nghĩ cậu mắc một sai lầm ngớ ngẩn. Bây giờ tỡ nghĩ cậu đang lừa gạt tớ. Tớ không mắc một sai lầm ngớ ngẩn. Tớ không ăn được ngọn khoai tây. Cậu không bao giờ nghĩ về tớ khi cậu trồng cây cho vụ mùa cả. Cậu xem tớ gầy và yếu như thế nào đây." "Cậu gầy," tatu nói, "Nhưng trông cậu như thế tốt hơn đấy" Cáo rất giận dữ. "Năm tới tớ sẽ lấy ngọn của cây và một phần mọc ở dưới mặt đất. Cậu sẽ lấy phần mọc ở giữa. Tớ phải có một phần lớn hơn trong năm tới. Tớ đã tay trắng trong cả 2 năm rồi." tatu trả lời, "Tốt thôi." Cáo rất vui. Nó chắc chắn là armadillo không thể lừa gạt nó thêm một lần
  7. nữa. Năm tới tatu trồng ngô. Một vụ mùa rất lớn, với những bắp ngô to, đẹp mọc ở giữa thân cây. Cáo chỉ nhận được gốc và lá ngô thôi. Cáo chạy đến nhà tatu. Anh ta đang cùng gia đình ăn ngô. "Mời vào,ăn ngô cùng chúng tôi," armadillo nói. "Sau đó chúng ta bàn tiếp vụ mùa năm tới." "Không!" cáo nói. "Cậu đã lừa gặt tớ trong 3 năm rồi." armadillo nói, "Tớ xin lỗi. Cậu đã yêu cầu một phần của vụ mùa và tôi đã cho cậu phần mà cậu muốn mà." Cáo đói nhìn những bắp ngô, nhìn tatu và nói với chính bản thân, "Tại sao mình lại gọi nó là ngốc nhỉ?" "Năm tới tớ sẽ tự trồng trọt lấy," cáo nói, "và tớ sẽ giữ lại tất cả!" Cáo trở về nhà với bộ dạng buồn thảm. Tatu lấy thêm một trái bắp nữa và cười ngặt nghẽo đến mức lớp vảy cứng của nó nức toác ra . --------------------------
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản