Truyện cười sưu tầm hay

Chia sẻ: Nguyễn Đăng Vinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:61

1
678
lượt xem
562
download

Truyện cười sưu tầm hay

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sau những giờ làm việc và học tập căng thẳng, bạn nên đọc một vài mẫu truyện cười sẽ giúp bạn thư giãn và làm cho tinh thần sảng khoái hơn. Mời các bạn cùng TaiLieu.VN tham khảo tài liệu "Truyện cười sưu tầm" để có những phút giây thư giãn nhé.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Truyện cười sưu tầm hay

 1. Truy n cư i sưu t m ( ^_^ ) Truy n cư i sưu t m Sưu t m & biên so n: Nguy n Đăng Vinh Trang 1
 2. Truy n cư i sưu t m ( ^_^ ) M CL C Đ i đáp v i s p có 'máu 35'........................................................................................... 5 D th mà b không tr l i đư c ................................................................................... 5 Tr đũa.......................................................................................................................... 6 S ng thoáng .................................................................................................................. 7 Cao th ......................................................................................................................... 7 Không ph i th ng m i khi ............................................................................................. 9 Mù m t vì tay gi .......................................................................................................... 9 Th m i là ph n ....................................................................................................... 10 Tình già....................................................................................................................... 11 Khám phá b t ng ....................................................................................................... 11 Chiêu 'cưa' gái gia truy n ............................................................................................ 12 Đi u các ông ch ng mong đ i ..................................................................................... 13 Ti c bikini................................................................................................................... 14 Bình lu n bóng đá ....................................................................................................... 14 R a t i ........................................................................................................................ 15 Chuy n đêm qua ... ..................................................................................................... 16 Ngư i đàn ông ga-lăng................................................................................................ 16 Ngư i đàn ông tuy t v i.............................................................................................. 17 Xưng t i...................................................................................................................... 17 Heaven và Hell ........................................................................................................... 18 Thi hoa h u ................................................................................................................. 19 Thu c n ..................................................................................................................... 19 L n đ u tiên ................................................................................................................ 20 S c ng (S) và s m m (X)......................................................................................... 21 Trăng Khuy t và Trăng Non........................................................................................ 22 Thăm dò tính tình........................................................................................................ 23 Ai h c d t ?................................................................................................................. 24 Tìm qu n t m.............................................................................................................. 24 Chàng r tương lai ra m t............................................................................................ 25 Con mèo can đ m........................................................................................................ 26 Lý do .......................................................................................................................... 26 Đ i tôi m c qu n đã .................................................................................................... 27 Không bi t là ph i m c qu n áo .................................................................................. 27 B ai nhanh hơn? ........................................................................................................ 27 Vi c ai ngư i n y làm ................................................................................................. 28 Sưu t m & biên so n: Nguy n Đăng Vinh Trang 2
 3. Truy n cư i sưu t m ( ^_^ ) Bi t v th nào?........................................................................................................... 28 Nhi đ ng hi n đ i! ...................................................................................................... 29 L n ti t m c................................................................................................................ 29 Trai gái có khác........................................................................................................... 29 Ch đ ăn kiêng .......................................................................................................... 30 Ch bán con bò y ...................................................................................................... 30 Mua và bán ................................................................................................................. 31 Th môn s ng s ......................................................................................................... 31 Xin thêm ph n............................................................................................................. 32 L n đ u tiên ................................................................................................................ 33 Lo l ng không c n thi t............................................................................................... 33 Đ đư c báo gi .......................................................................................................... 33 Chúc ng ngon............................................................................................................ 34 Ngư i có t i ................................................................................................................ 34 Tuy n thêm nhân viên ................................................................................................. 35 Chân thành.................................................................................................................. 35 Ngư i lính không có súng ........................................................................................... 35 Thu c tuy t ................................................................................................................. 36 Đ ng xu dư i đ t ..................................................................................................... 36 L i trên bia m ........................................................................................................... 37 Sao l i g p nhau.......................................................................................................... 37 Tôi ch có nguy n v ng gì .......................................................................................... 38 Hai cái xô nh a ........................................................................................................... 38 Có m t c ch ............................................................................................................. 39 L i câu tr l i.............................................................................................................. 39 Vô va h c ti ng Anh.................................................................................................... 40 Trình đ c a Vova ....................................................................................................... 40 Anh nông dân và con l n ............................................................................................ 42 Con ch n hay cô v .................................................................................................... 43 Bác sĩ h i y tá ............................................................................................................. 43 M ng du ..................................................................................................................... 43 L i c u nguy n linh ng ............................................................................................. 44 C m xúc c a anh con r .............................................................................................. 44 Tình b n th ng th n .................................................................................................... 45 Chuy n tình yêu .......................................................................................................... 45 Đ i câu đ i.................................................................................................................. 46 Sưu t m & biên so n: Nguy n Đăng Vinh Trang 3
 4. Truy n cư i sưu t m ( ^_^ ) Sinh t … v ................................................................................................................ 46 Ch n ngu lo i m t hay lo i hai?.................................................................................. 46 Ph ng v n m t ngư i có 4 con gái .............................................................................. 47 Tham v ng thành hi n th c......................................................................................... 47 S p Trùm Sò ............................................................................................................... 48 U t c th n chư ng..................................................................................................... 48 S r n ......................................................................................................................... 48 Đêm tân hôn................................................................................................................ 49 Quà t ng b n gái ......................................................................................................... 50 Chiêu đánh v ............................................................................................................. 50 Già r i v n d i ............................................................................................................ 51 Chiêu h n hò v i b nhí .............................................................................................. 53 N n nhân không kêu c u............................................................................................. 54 Th ng kê l i nói m i ngày .......................................................................................... 54 Ch t ch h i Không s v ........................................................................................... 54 Tin... t c cư i.............................................................................................................. 55 Có nên b rư u?.......................................................................................................... 55 Quà sinh nh t .............................................................................................................. 55 Di truy n và môi trư ng.............................................................................................. 55 Ch t o đàn bà ............................................................................................................ 56 Quen quá..................................................................................................................... 57 Ng ngon l n cu i....................................................................................................... 57 H c sinh th i hi n đ i ................................................................................................. 57 =====oO ★ Oo===== Sưu t m & biên so n: Nguy n Đăng Vinh Trang 4
 5. Truy n cư i sưu t m ( ^_^ ) Đ i đáp v i s p có 'máu 35' Trong cu c ph ng v n k toán t i m t công ty, s p t ng h i cô gái xinh đ p m c váy ng n N u tôi vi t s 1 lên c đùi trái và đùi ph i c a cô thì s là s m y. Cô gái tr l i: - S 11 thưa ông. - Cô th t là ng c, đ n đ c s mà cũng không xong thì sao mà làm k toán đư c. Ph i là 101 m i đúng. Cô gái ngư ng đ m t, tuy nhiên trư c khi ra kh i phòng cô v n không ph c bèn h i l i s p t ng: - Ngài nói đúng, đó là s 101, nhưng tôi không ng c. N u s 1 đó đư c vi t lên hai đùi c a ngài thì ngài đ c đó là s m y? S p cư i b o: - V y mà cô cũng h i, t t nhiên là 111 r i. Cô gái cư i l n: - Không ph i 111 mà là 1,1. Hóa ra ngài cũng ch ng hơn gì tôi. =====oO ★ Oo===== D th mà b không tr l i đư c Nhân ngày h i các bà m , công ty t ch c m t cu c thi v i s tham gia c a các c p cha con. Ban t ch c nêu ba câu h i cho c p l t vào chung k t. Hai cha con tr l i b ng cách vi t vào gi y và g i l i, sau m i câu thì ban t ch c ch công b k t qu đúng - sai. Câu 1: Cơ quan nào c a ph n to nh t? K t qu : B tr l i sai, con trai - đúng. Sưu t m & biên so n: Nguy n Đăng Vinh Trang 5
 6. Truy n cư i sưu t m ( ^_^ ) Câu 2: Lông, tóc c a ph n đâu nào xoăn nh t ? K t qu : B - sai, con - đúng. Câu 3: M thích nh t n m cái gì c a b ? K t qu : B - sai, con - đúng. Sau khi c u con trai nh n ph n thư ng v , ngư i cha gi ng ho ng h t h i: - Đáp án c a con là gì? - Câu tr l i c a con là: Cơ quan to nh t c a ph n là H i Liên hi p Ph n ; lông, tóc c a ph n châu Phi xoăn nh t và m thích nh t là n m đư c ví c a b . =====oO ★ Oo===== Tr đũa Đang làm món tr ng cho b a sáng, ch t Mary th y anh ch ng lao vào b p hét toáng: "C n th n!" Mary chưa k p đ nh th n, anh ch ng đã hét ti p: - C n th n, cho thêm chút bơ vào! Tr i đ t ơi, em đang n u quá nhi u th cùng lúc đ y! Đ o cái ch o đi, đ o đi! C n nh: Clipartguide. thêm bơ n a, tr i , th nào cũng b dính vào ch o mà xem! C n th n, c n th n! Anh đã b o em r i cơ mà! Em không bao gi l ng nghe anh c ! Không bao gi ! H t qu tr ng đi nhanh lên! Em điên à, em b làm sao đ y? Mà đ ng quên cho mu i. Em thì lúc nào cũng quên. Mu i y, nh chưa? Nín nh n không đư c, cô v n i cáu, chăm chăm nhìn ch ng: - Anh b làm sao v y? Anh nghĩ là em không bi t rán m y qu tr ng à? Anh ch ng th n nhiên nhún vai đáp: - Anh ch mu n cho em bi t là anh c m th y th nào khi anh lái xe mà có em ng i c nh. Sưu t m & biên so n: Nguy n Đăng Vinh Trang 6
 7. Truy n cư i sưu t m ( ^_^ ) =====oO ★ Oo===== S ng thoáng Anh chàng m t r u rĩ than v i b n: "Cu c hôn nhân c a tôi gi ng như ao tù nư c đ ng, ch ng có gì m i l ". - Sao anh không c p b cho thêm hương v ? - ngư i b n khuyên. - Nhưng v mình phát hi n thì sao? - Bây gi th k 21 r i, c nói th ng v i v c u, đ ng s ! - Đ mình th xem sao. Bu i t i, anh ta nói chuy n v i v : - Này em, em có cho r ng n u anh có vài cu c phiêu lưu, quan h c a chúng ta s m i m hơn không? - Tùy anh, em cũng đã th r i, không hi u qu gì đâu - cô v l c đ u nói. =====oO ★ Oo===== Cao th Cô gái xinh đ p xin phép m đi d d h i. Trư c khi đi m cô d n: "Con đã l n r i, nên h c cách phòng ng a nh ng tên S Khanh". - Phòng ng a th nào h m ? - Khi có đ a nào mu n đi xa hơn gi i h n cho phép, con nh: Clipartguide. hãy h i nó: "Chúng ta s đ t tên con là gì?". B n đàn ông tr thư ng ng i chuy n con cái l m vì chúng s ch u trách nhi m. Sưu t m & biên so n: Nguy n Đăng Vinh Trang 7
 8. Truy n cư i sưu t m ( ^_^ ) Ghi l i m , cô gái đ n d h i. Hôm đó các chàng trai đ u thi nhau đ n m i nàng nh y. Chàng trai th nh t ti p c n nàng là m t công t c c kỳ đ p trai, sau khi đi g n h t đi u Valse, chàng trai kín đáo hôn nh vào b vai cô gái. C m nh n “đi u khác l ”, cô gái li n h i: - Chúng ta s đ t tên con là gì? Anh chàng b ng tái m t, đưa cô gái v ch ng i và l i ra xa. K th hai là m t ch doanh nghi p n i ti ng giàu có, bư c nh y c a anh ta c c kỳ đi u ngh , vòng tay r n ch c kh e m nh. Cô gái th y tâm h n xao xuy n. B ng nhiên cô c m th y bàn tay đáng nh ph i đ h hông nàng đang di chuy n xu ng dư i. Cô l i thì th m vào tai anh chàng: - Chúng ta s đ t tên con là gì? Bư c nh y c a chàng thương gia d n d n r i lo n, m t b ng m đi. K t thúc đi u nh y, anh chàng l i nhanh vào đám đông. Ki m ch ng kinh nghi m c a m thành công, cô gái t tin đi tìm n n nhân m i. L n này là m t anh chàng trông r t ng l i nh y không đ p, th nh tho ng còn gi m vào chân cô. Sau m t h i v t v , chàng ng t ra ngư ng ngùng vì s v ng v kém c i c a mình m i ng l i m i nàng ra ngoài đi d o. Đ n bên chi c ôtô, anh chàng m c a đưa nàng vào trong. C m th y đi u gì đó không n, cô gái li n h i: - Chúng ta s đ t tên con là gì? Anh chàng sáng b ng m t đáp l i câu h i c a nàng b ng m t n hôn n ng cháy. Sau khi đáp l i n hôn, cô gái l i h n h n: - Chúng ta sau này s đ t tên con là gì? Anh chàng v n không tr l i nàng mà nh nhàng g b qu n áo nàng ra... Cô gái c g ng g ng ngư i h i l i l n cu i cùng: - Chúng... ta... s ... đ t... tên... con... là... g.....ì? Chàng ng lúc này m i nh nhàng rút trong túi qu n ra chi c bao cao su và nói v i nàng: - N u nó thoát đư c ra kh i cái này, chúng mình s đ t tên nó là David Copperfield nhé! Sưu t m & biên so n: Nguy n Đăng Vinh Trang 8
 9. Truy n cư i sưu t m ( ^_^ ) =====oO ★ Oo===== Không ph i th ng m i khi Ch ng v nhà m t qu n áo, th y m t gã còm nhom run r y m c m i chi c qu n đùi, quay ra h i v : "Masa! Ai đây?" - Đó là Vassya. Ch ng n n cho Vassya m t tr n r i t ng ra c a. nh: Cartoonstock. Hôm sau, Vassya ti p t c trong t , l i b n n r i đu i đi. Hôm sau n a cũng v n th . Đ n hôm th tư, m t , ch ng th y m t gã to đùng cơ b p cu n cu n. Anh ta v i đóng s p c a t l i r i g i váng xu ng b p: - Masa, th Vassya đâu? =====oO ★ Oo===== Mù m t vì tay gi M t tên cư p bi n và ngư i ph c v qu y rư u nói chuy n v i nhau. Ngư i ph c v h i: "Làm sao mà cái chân anh b c t như v y?" - Chúng tôi đi bi n và m t con cá m p to l n c n đ t chân tôi trong khi tôi đang bơi - tên h i t c tr l i. nh: Talklikeapirate. - Th còn cái móc g n cánh tay anh thì sao? - À đó là trong m t tr n chi n tôi đã b k thù ch t m t bàn tay. - M t bên m t c a anh sao l i b che đi? Sưu t m & biên so n: Nguy n Đăng Vinh Trang 9
 10. Truy n cư i sưu t m ( ^_^ ) - b n c ng, m t con chim mòng bi n ch t ti t đã ngay vào m t bên m t c a tôi. Ngư i ph c v ng c nhiên: - Làm sao mà vi c đó l i làm anh tr thành đ c nhãn đư c ch ? - , thì đó chính là ngày đ u tiên mà tôi đeo cái móc tay và th là tôi d i m t... Đ Vi t Trung =====oO ★ Oo===== Th m i là ph n M t cô gái bư c vào bưu đi n xin m y t m u ñ g i đi n tín. Cô vi t xong b c thư th nh t, đ c l i r i xé đi, vi t b c th hai r i l i xé. Cu i cùng, khi đã vi t xong b c th 3, cô đưa cho nhân viên bưu đi n yêu c u đánh đi n kh n. Khi b c đi n đánh xong và cô gái đã ra v , nhân viên bưu đi n tò mò gi l i 2 b c đi n đã xé và đ c. B c th nh t: "T t c đã h t. Em không mu n th y m t anh n a!" B c th hai: "ð ng vi t cho em và đ ng tìm g p em n a!" Còn n i dung b c g i đi là: "Hãy ñ n ngay v i em! Mong anh!" =====oO ★ Oo===== Sưu t m & biên so n: Nguy n Đăng Vinh Trang 10
 11. Truy n cư i sưu t m ( ^_^ ) Tình già Hai ông bà cô đơn s ng trong vi n dư ng lão đã lâu quy t đ nh đi ăn t i và xem phìm cùng nhau. Lúc tr v th y b n có v bu n bã, c bà b n cùng phòng h i: - Có chuy n gì khi n bà bu n th ? nh: Toonpool. - Ph i đi chơi v i m t ông già kh , tôi đã ph i tát ông y đ n 3 l n! - Th thì kh ng khi p quá! tu i y, đáng nh ông y ph i bi t x u h lúc sàm s bà ch ! - Ông y đâu có sàm s . Tôi ph i tát 3 l n đ xem ông y ng hay đã ch t. =====oO ★ Oo===== Khám phá b t ng "Thưa th y, xin phép th y cho em h i m t câu thôi đư c không ?", m t sinh viên h i v giáo sư già đang đi trong hành lang m t trư ng đ i h c. - T t nhiên, em có v n ñ gì chưa hi u v bài gi ng à? - D không, ch là v n ñ cá nhân. Em không rõ m i khi th y đi ng thì th y ñ b râu phía trên hay cho vào trong chăn? - m, m t câu h i r t lý thú, tôi chưa bao gi nghĩ ñ n đi u đó. Tôi s tr l i em sau nhé - v giáo sư tr l i sau m t h i suy nghĩ. - D , em c m ơn th y. M t tu n sau, v giáo sư m t xanh xao, m t thâm qu ng g p l i chàng sinh viên n li n túm l y ng c áo c u ta: - L ra th y ph i cho em vài n m đ m m i đư c! Su t c tu n nay, th y không ng Sưu t m & biên so n: Nguy n Đăng Vinh Trang 11
 12. Truy n cư i sưu t m ( ^_^ ) đư c vì không bi t ñ b râu đâu. N m th này cũng b t ti n, n m th kia cũng b t ti n... ch vì th c m c c a em! =====oO ★ Oo===== Chiêu 'cưa' gái gia truy n Chàng trai tr s p s a t i bu i h n hò đ u tiên trong đ i. Vô cùng căng th ng, anh chàng quy t đ nh h c h i kinh nghi m t b . - B ơi, l n đ u tiên h n hò v i m t cô gái, con nên nói nh ng gì ? nh: Myfuncards. - Con trai c a b , có 3 ch đ có th nói trong l n đ u h n hò, đó là: Đ ăn, gia đình và tri t h c. C u con trai ghi nh l i b d y r i v i vã t i ch h n. G p nhau, chàng v n ch ng dám nói gì v i cô gái cho t i khi nhìn th y m t quán ăn bên đư ng. Nh t i ch đ đ u tiên, chàng phá tan b u không khí tr m l ng: - Em thích ăn bánh rán không? - Không. Nghĩ ti p t i ch đ gia đình, chàng h i ti p: - Em có anh trai không? - Không. Hai ngư i ch ng nói gì v i nhau n a. Chàng trai quy t đ nh dùng n t chiêu bài cu i cùng, nói v tri t h c: - N u mà em có anh trai, em th h i xem anh y có thích ăn bánh rán không nhé! =====oO ★ Oo===== Sưu t m & biên so n: Nguy n Đăng Vinh Trang 12
 13. Truy n cư i sưu t m ( ^_^ ) Đi u các ông ch ng mong đ i Ba ngư i đàn ông h n nhau đi nh u nh t sau nhi u ngày không g p. Sau khi ngà ngà hơi men, c ba b t đ u hàn huyên v đ i s ng v ch ng. Anh chàng đ u tiên m l i: - Các c u s làm gì n u m t ngày bi t v mình ngo i tình? nh: Brewpublic. Chàng th hai không gi u n i v b c t c: - Tôi s l p t c ly d cô ta! Anh chàng còn l i: - Tôi s tha th cho v tôi n u cô y h i h n v vi c mình làm. Anh chàng đ u tiên cư i ý nh : - V i tôi, đó l i là đi u tôi mong đ i... - C u có b làm sao không th ? - hai anh kia ph n n . - Vì đó là lúc thích h p đ nói t cũng ngo i tình! Đinh M nh Cư ng =====oO ★ Oo===== Sưu t m & biên so n: Nguy n Đăng Vinh Trang 13
 14. Truy n cư i sưu t m ( ^_^ ) Ti c bikini Trên sân thư ng khách s n, n thư ký có thân hình cân đ i dành tr n ngày ngh lên t m n ng. Hôm đ u tiên, cô m c b đ t m g i c m. Hôm sau, c m th y hài lòng vì không gian thoáng đãng, không có ngư i qua l i, cô l t n t b bikini và t m n ng trong hình hài Eva. Ch trong giây lát, nghe th y có ti ng chân đi lên, cô li n c m m nh khăn che v i phía trư c. nh: Dandunn. Ông giám đ c khách s n bư c t i, t thái đ khó ch u: - Xin l i, ti u thư. Cô t m n ng trên sân thư ng khách s n tôi không ph n đ i n u cô v n m c b đ t m như hôm qua. - V y có gì khác? Dù sao trên này cũng ch ng có ai nom th y. V l i tôi đã có m nh khăn che... - Không nhìn th y ư? Cô đang n m trên "gi ng tr i" c a nhà ăn đ y! =====oO ★ Oo===== Bình lu n bóng đá M t ngày đ p tr i năm 2005, sau 1 tr n bóng nh đ i, các c u th forum maiyeuem quây qu n bên bàn nh u. bàn bên c nh, các cô v cũng đang tranh th chia s kinh nghi m . - "Ch ng c a t các c u bi t đ y, anh y đá ti n v phòng th mà, anh y đen và b n b như Makelele". Cô th nh t h ng má nói. - "Ch ng t đá ti n v t n công, tr ng tr o và to con như Kaka y, nh ng đư ng ch c khe c a anh y m i chính xác và tuy t v i làm sao, t toàn b ch c th ng lư i". Cô th hai mơ màng nh l i. Sưu t m & biên so n: Nguy n Đăng Vinh Trang 14
 15. Truy n cư i sưu t m ( ^_^ ) Các cô thi nhau khoe tài ch ng mình. Ch có m t cô ng i bu n r u yên l ng. M i ngư i g ng h i mãi thì cô m c tâm s : - "Ch ng em bu n l m. Anh y ch ng ch u kh i đ ng gì c , c lao vào đá luôn. L n nào như l n nào, khi em đang say mê c đ ng anh y, thì anh y toàn b chu t rút gi a ch ng. =====oO ★ Oo===== R at i Có 4 bà xơ cùng b ch t và cùng đư c lên thiên đư ng. Chúa Jesus làm l r a t i cho c 4 bà. Chúa h i bà th nh t: - Đã bao gi con có hành đ ng gì x u xa chưa? - Thưa Đ c toàn năng, có m t l n trên xe buýt, ngón tay út c a con trót ch m vào v t dơ b n c a đàn ông. - Không sao, con hãy nhúng ngón tay dơ b n vào ch u nư c thánh, m i t i l i c a con s đư c r a s ch. Bà xơ làm theo l i Chúa và đ ng sang m t bên. Đ n lư t bà xơ th 2, Chúa cũng h i như v y và k t qu là bà ph i nhúng c bàn tay vào ch u nư c thánh. Khi bà xơ th 3 v a đ nh bư c lên thì bà th 4 t phía sau ch y lên, g t bà th 3 ra và đ ng vào v trí r a t i. - Sao con l i có hành đ ng l mãng như v y? Chúa h i bà th 4. - Xin Chúa hi u cho con, con làm sao có th súc mi ng đư c khi m ta s nhúng c mông c a m vào ch u nư c? =====oO ★ Oo===== Sưu t m & biên so n: Nguy n Đăng Vinh Trang 15
 16. Truy n cư i sưu t m ( ^_^ ) Chuy n đêm qua ... Ba ngư i đàn ông Pháp, Italy và M ng i nói chuy n v i nhau trong m t chuy n bay. Sau vài ly cocktail, h b t đ u nói chuy n v cu c s ng gia đình mình. "Đêm qua tôi đã làm tình v i v tôi 4 l n", anh chàng Pháp khoe khoang. "Và sáng nay, v tôi đã làm cho tôi m t chi c bánh ngon lành và nói r ng cô y r t ngư ng m tôi". " t i qua tôi ân ái v i v tôi 6 l n", ngư i đàn ông Italy lên ti ng. "Còn sáng nay v tôi đã làm món tr ng p l p tuy t v i và nói r ng cô y không th yêu ngư i đàn ông nào khác". Ngư i đàn ông M v n im l ng. Anh chàng Pháp li n kênh ki u h i: "Th anh làm đư c m y l n v i v t i qua?". "M t l n", ngư i đàn ông M tr l i. "Có m t l n thôi á?", anh chàng Italy khinh thư ng h i. "Th sáng nay cô y nói gì v i anh?". "Đ ng d ng l i!". =====oO ★ Oo===== Ngư i đàn ông ga-lăng Trên xe buýt Paris ch t c ng. Hai ngư i đàn ông, m t già m t tr ng i c nh nhau. M t cô gái xinh đ p lên xe. Anh tr lên ti ng: - Thưa cô, tôi r t sung sư ng như ng ch cho cô, nhưng cô th y đ y, ôtô ch t đ n n i tôi không đ ng lên đư c. Cô ng i vào lòng tôi v y. Cô gái v a ng i xu ng đã l p t c đ ng lên. - Tôi c m th y anh nghi n thu c lá n ng. Trong túi anh có cái t u, tôi s làm nó gãy m t. Sưu t m & biên so n: Nguy n Đăng Vinh Trang 16
 17. Truy n cư i sưu t m ( ^_^ ) Ông già v i vàng nói: thưa cô, ng i vào lòng tôi đi. Tôi b thu c mư i năm r i =====oO ★ Oo===== Ngư i đàn ông tuy t v i M t goá ph chán c nh s ng thui th i m t mình. Bà quy t đ nh đăng báo tuy n ch ng v i 3 đi u ki n: anh ta ph i d u dàng, không b rơi bà và đ c bi t ph i là ngư i m nh m trên giư ng. Hôm sau, nghe ti ng chuông reo, bà ra m c a và th y m t ngư i đàn ông v m v nhưng b què chân, c t tay đang ng i trên chi c xe lăn. "S không có ai đáp ng t t m i yêu c u c a bà như tôi", ngư i đàn ông t tin. "Tôi không có tay nên ch ng th đánh bà. Tôi cũng ch ng có chân nên không th r i xa bà đư c". "Tuy t l m! th còn kh năng trên giư ng", goá ph hoài nghi. "Th bà nghĩ tôi b m chuông c a b ng cái gì", ngư i đàn ông v n l i. =====oO ★ Oo===== Xưng t i Có m t bà n đ n cha s đ xin l . G p lúc gi a trưa là gi cha s đang ng trưa. Bà tính đi v nhưng l i g p con chim sáo c a cha s đang trong l ng , bà đưa tay vu t ve b lông tuy t đ p c a nó. Sau đó bà gi t mình khi đ c hàng ch c a cha ghi "Không đư c s chim!" Bà v nhà mà trong b ng c b n ch n mãi, ph i chi bà nhìn th y hàng ch trư c thì bà đâu có dám vi ph m lu t..... Hôm sau, bà quy t đ nh đi xưng t i đ cho bà c m th y nh nhõm hơn... Sưu t m & biên so n: Nguy n Đăng Vinh Trang 17
 18. Truy n cư i sưu t m ( ^_^ ) Bà thu h t can đ m nói "Thưa cha, con đã dám s chim cha! ".... Cha s h t h n: "H i...h i nào?" - "Thưa cha, h i hôm qua, lúc cha đang ng ! "..... =====oO ★ Oo===== Heaven và Hell Trên đư ng đi chơi ch ng may 2 ông b n thân b accident mà ch t . 1 ông lên thiên đàn còn 1 ông kia vì không làm vi c thi n nên đã b xu ng đ a ng c . Ông b n trên heaven lâu ngày th y r t nh b n mình nên năng n God cho con xu ng th m b n con. Nhưng Heaven v i Hell khôn th qua l i mà lòng nh b n nên God đã cho ông ta mư n cái ki n đ coi. Lúc ki n hi n ra thì th y ông b n mình đang c m chai beer u ng . Ông ta quay sang h i God - God à, con tu trên Heaven mà không đư c u ng beer ma sao th ng b n con nó không tu mà l i có beer đ u ng ? con th y Hell xư ng hơn. - Con à, con khoan n i gi n . Hãy nhìn k l i kìa . dư i đít chai beer có l . - Th à ? Con không th y . C m ơn God. Mãi không lâu thì anh ta l i xin God coi b n mình thêm 1 l n n a . L n này anh ta th y b n mình tay c m beer còn tay kia thì ôm gái. -God, sao mà nó hư ng phư c v y God trong khi con trên này ăn chay đ c kinh mà không đư c gi ng nó. - Con khoang đã , Beer có l nhưng gái thì không =====oO ★ Oo===== Sưu t m & biên so n: Nguy n Đăng Vinh Trang 18
 19. Truy n cư i sưu t m ( ^_^ ) Thi hoa h u M t cô gái đi thi hoa h u, đ n ph n thi v n đáp, ban giám kh o nhìn vào h sơ thì th y ghi "B n đ i ch ng nhưng v n còn gin" thì đ t câu h i: - T i sao cô 4 đ i ch ng r i mà v n còn gin? Cô gái tr l i : - L y anh chàng đ u là m t anh chàng công tác t i phòng đi u tra xét h i nên c GI NGUYÊN V N", do v y không làm ăn chi h t ==> ly d ! - Ngư i ch ng th hai là m t nhà hùng bi n nên NÓI THÌ HAY CH KHÔNG BI T LÀM ==> ly d ! - Ngư i ch ng th ba công tác t i vi n b o tàng nên KHÔNG R VÀO HI N V T ==> ly d ! Ngư i ch ng th tư công tác t i phòng k ho ch nên ch V CH RA R I Đ ĐÓ CH KHÔNG LÀM TI P ==> ly d luôn! Ban giám kh o h i ti p: N u đo t đư c vương mi ng cô s l y ch ng làm ngh nào? Em s l y anh đ p xích lô. T i sao l i là đ p xích lô. T i đ p xích lô r t th c t LEO LÊN LÀ Đ P LI N....!!! =====oO ★ Oo===== Thu c n M t anh l c sĩ t p t có thân hình v m v v i nh ng b p th t cu n cu n . M t hôm anh làm quen đư c m t cô gái tr quán rư u, và cô gái đ ng ý theo anh v nhà chơi . Khi hai ngư i vô t i phòng ng , anh ta c i áo ra r i g ng b p tay ra khoe: - Em th y gì chưa, m i bên là 100kg thu c n đó. Sưu t m & biên so n: Nguy n Đăng Vinh Trang 19
 20. Truy n cư i sưu t m ( ^_^ ) K đ n anh ta c i qu n ra khoe b p đùi: - Em th y gì chưa, m i cái đùi anh là 500 kg thu c n đó. Ti p theo, anh ta c i luôn qu n xì- . V a ngó qua m t cái, cô gái v i vàng xách bóp ch y đi. Anh ta ng c nhiên h i: - Này, em đi đâu mà v i vàng th ? Cô gái v a ch y ra t i c a v a tr l i: - i gi i ơi, hai kh i thu c n c nghìn ký lô mà cái ngòi ng n th kia mà không ch y thì ch nó n banh xác à. =====oO ★ Oo===== L n đ u tiên Đây là l n đ u tiên c a b n. B n n m xu ng, các cơ b p căng c ng. B n đ y anh y ra và c tìm m t câu xin l i, nhưng anh ta không ch u b đ y ra d dàng như v y. Anh y h i b n có s không và b n l c đ u m t cách dũng c m. Anh y làn ngư i có nhi u có nhi u kinh nghi m. Ngay cú đ u tiên ngón tay anh y đã đưa đ n ch m đúng đi m c n thi t. Anh y ti n sâu hơn và b n run r y toàn thân. Toàn cơ th b n căng th ng ch đ i nhưng anh y th t s d u dàng như anh y đã h a v i b n. Anh y nhìn th ng vào m t b n và nói b n hãy tin anh y. Anh y đã làm như th nhi u l n trư c đây r i . N cư i d thương c a anh y làm b n b t căng th ng và b n m ra cho anh y có th vào m t cách d dàng. B n nài xin anh y nhanh chóng hơn nhưng anh y v n c t t chu n b đ cho b n ít đau đ n nh t. Và anh y ti n vào g n hơn, sâu hơn... và b n c m th y s đau đ n dâng tràn và ch y kh p thân th . Anh y nhìn b n lo l ng và h i có đau l m không? M t b n rưng rưng nhưng l c đ u và nói anh y c ti p t c. Anh y l c l c, kéo ra n vào v i s chu n xác c a bao nhiêu năm kinh nghi m. Sưu t m & biên so n: Nguy n Đăng Vinh Trang 20
Đồng bộ tài khoản