Truyền hình tương tự (Analog Television)

Chia sẻ: Hoa Huu | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:91

0
575
lượt xem
311
download

Truyền hình tương tự (Analog Television)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phương pháp truyền hình ảnh: Nguyên tắc truyền hình ảnh: Không truyền toàn bộ hình ảnh mà chỉ truyền các phần tử ảnh. Hai phần tử ảnh kề nhau tạo với mắt người một góc = 1'. Tỷ lệ khuôn hình 4/3, 26/9. Quét từ trái sang phải, từ trên xuống dưới. Số dòng quyét càng nhiều, độ nét càng cao. Số dòng quyét tối thiểu bằng số dòng quyét có khả năng tái tạo lại hình ảnh mà không gây khó chịu cho người xem....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Truyền hình tương tự (Analog Television)

 1. Truyền hình tương tự (Analog Television)
 2. Truyền hình tương tự • Chương 1: Truyền hình đen trắng • Chương 2: Nguyên lý Truyền hình màu • Chương 3: Camera Truyền hình • Chương 4: Ghi tín hiệu hình trên băng từ
 3. Chương 1: Truyền hình đen trắng • Phương pháp truyền hình ảnh • Tín hiệu Truyền hình đen trắng • Truyền dẫn tín hiệu truyền hình • Máy thu hình
 4. Phương pháp truyền hình ảnh + Đặc điểm của mắt người; - Lưu ảnh 1/24s - Phân biệt chi tiết ≥1’ - Hình êlip - Nhạy theo phương nằm ngang - Góc quan sát ~ 10 độ
 5. Phương pháp truyền hình ảnh + Nguyên tắc truyền hình ảnh: - Không truyền toàn bộ hình ảnh mà chỉ truyền các phần tử ảnh. - Hai phần tử ảnh kề nhau tạo với mắt người một góc ≥ 1’ - Tỷ lệ khuôn hình 4/3, 16/9 - Quét từ trái sang phải, từ trên xuống dưới
 6. Phương pháp truyền hình ảnh - Số dòng quét càng nhiều, độ nét (độ phân giải) càng cao - Số dòng quét tối thiểu = Số dòng quét có khả năng tái tạo lại hình ảnh mà không gây khó chịu cho người xem - Số dòng quét thích hợp: 10x60=600 dòng - Số điểm ảnh/ảnh: 600x600x4/3=480.000 - Khoảng cách đến màn hình thích hợp: (H/ 2) : tg5 = 6H
 7. Phương pháp truyền hình ảnh +Số ảnh truyền trong 1s: - Điện ảnh: 24 hình/s - Thực tế: 1 hình x 2 lần 48 hình - Truyền hình: 25 ảnh (Tần số điện lưới 50Hz), 30 ảnh (Tần số điện lưới 60Hz). - Sử dụng phương pháp quét xen kẽ: - 25 ảnh (Frames)/s 50 mành (Fields)/s - 30 ảnh (Frames)/s 60 mành (Fields)/s
 8. Mành thứ nhất Mành thứ hai Một ảnh hoàn chỉnh
 9. Phương pháp truyền hình ảnh • Hệ 625 dòng: + Tần số ảnh (Frame): 25 ảnh/s + Tần số mành (Field): 50 mành/s + Chu kỳ của một mành: 20ms + Số dòng/mành: 312.5 + Tần số dòng: 15625 dòng/s + Chu kỳ của một dòng: 64µs + Thời gian tích cực của một dòng: 52, (53.1µs) + Thời gian xóa dòng:12µs,(10.9µs)
 10. Phương pháp truyền hình ảnh • Hệ 525 dòng: + Tần số ảnh (Frame): 30 ảnh/s + Tần số mành (Field): 60 mành/s + Chu kỳ của một mành: 16.84ms + Số dòng/mành: 262.5 + Tần số dòng: 15750 dòng/s + Chu kỳ của một dòng: 63.56µs + Thời gian tích cực của một dòng:52.49µs + Thời gian xóa dòng:11µs
 11. Phương pháp truyền hình ảnh • Xung đồng bộ: +Mục đích: Đồng bộ hệ thống quét tia điện tử ở đầu thu và phát +Các loại xung đồng bộ: dòng, mành, xung chẻ, xung cân bằng trước, xung cân bằng sau +Thông số kỹ thuật (xung đồng bộ dòng, t/c 625 dòng): W:4.7µs, F:15625Hz, A:-0.3V
 12. a­Xung  ång  m µnh    ® bé  kh«ng  xung  n  cã  c© b»ng         b­     Xung  ång  m µnh  xung  n  ® bé  cã  c© b»ng 
 13. Phương pháp truyền hình ảnh • Xung xóa: + Mục đích: Xóa tia quét ngược + Xóa dòng (t/c CCIR): 0.18H + Xóa mành (t/c CCIR): 0.08V (H=64µs, V=20ms) + t/c OIRT: - Xóa dòng: 12µs - Xóa mành: 1.6ms (25H)
 14. Tín hiệu Truyền hình đen trắng + Tín hiệu Video (Video Signal): 0 ÷ 0.7 V + Xung đồng bộ (Sync Signal): 4.7 µs, -0.3V + Xung xóa (Blanking Signal): 12 µs, 0V + Tín hiệu Truyền hình = Tín hiệu Video tổng hợp (Composite Video Signal – CVS): Video + Sync + Blanking = CVS = 1Vpp
 15. Tín hiệu Truyền hình đen trắng • Tần số cao nhất của tín hiệu Video: *Tần số cao nhất của tín hiệu Video tương ứng với tín hiệu gồm các điểm ảnh đen-trắng xen kẽ: *T = Bề rộng của 2 phần tử ảnh *Fmax ( lý thuyết) = 1/T *F max (thực tế) = Fmax(lý thuyết) x K(hệ số làm tròn) = [(800:2):52]x0.7~ 5MHz
 16. • Phổ tín hiệu Video * Phổ tín hiệu Video: 0 ÷ 6 MHz * 0Hz = DC ~ Toàn bộ hình ảnh có cùng một mức sáng * 6MHz : Chi tiết nhỏ nhất của hình ảnh * Không liên tục, năng lượng tập trung xung quanh nfh
 17. • Phổ của tín hiệu Video 0Hz 6MHz
Đồng bộ tài khoản