Từ điển bách khoa Thiên văn học - NXB Khoa học và Kỹ thuật

Chia sẻ: Up Up | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:435

1
559
lượt xem
333
download

Từ điển bách khoa Thiên văn học - NXB Khoa học và Kỹ thuật

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Từ điển bách khoa-Thiên văn học" cung cấp và giải thích các thuật ngữ liên quan đến thiên văn học, vũ trụ học. Các vấn đề cơ bản được trình bày cặn kẽ, ngoài định nghĩa thông thường còn có phần giới thiệu phương pháp khảo sát, có phần dẫn chứng các kết quả quan trắc, có phần gợi mở nâng cao. Ebook này không chỉ phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập, nghiên cứu chuyên ngành mà còn là tài liệu tham khảo cho các ngành khoa học khác kể cả khoa học xã hội và nhân văn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Từ điển bách khoa Thiên văn học - NXB Khoa học và Kỹ thuật

 1. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
 2. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
 3. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
 4. le 1.pdf Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
 5. le 1.pdf Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
 6. chan 1.pdf Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
 7. le 1.pdf Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
 8. chan 1.pdf Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
 9. le 1.pdf Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
 10. chan 1.pdf Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
 11. le 1.pdf Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
 12. chan 1.pdf Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
 13. le 1.pdf Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
 14. chan 1.pdf Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
 15. le 1.pdf Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
 16. chan 1.pdf Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
 17. le 1.pdf Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
 18. chan 1.pdf Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
 19. le 1.pdf Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
 20. chan 1.pdf Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
Đồng bộ tài khoản