Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Từ điển tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế

Chia sẻ: | Ngày: | Loại File: xls | 274 trang

2
5.241
lượt xem
3.114
download

Đây là từ điển song ngữ Anh-Việt, Việt-Anh dùng để tra cứu các thuật ngữ của nhiều ngành và lĩnh vực trong xã hội, nhưng đa số là các thuật ngữ dùng trong lĩnh vực kinh tế học. Có thể kể qua các lĩnh vực đó như Kinh tế tổng hợp, Kinh tế vĩ mô, Kinh tế vi mô, Kinh tế quốc tế, Kinh tế chính trị, Tài chính ngân hàng, Thương mại, Marketing, các thuật ngữ trong ngành Luật, Toán học, Thống kê học, Bảo hiểm nhân thọ, các thuật ngữ được dùng trong ngành dân số…...

Đồng bộ tài khoản