Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Từ điển Việt – Trung

Chia sẻ: | Ngày: | Loại File: pdf | 180 trang

0
826
lượt xem
453
download

Tài liệu “Từ điển Việt – Trung” gồm khoảng 60.000 đơn vị từ vựng tiếng Trung Quốc, bao gồm những từ phổ thông, các từ khoa học tự nhiên và xã hội , các phương ngôn, thành ngữ, thuật ngữ những từ chỉ ho, tên người , tên đất….

Từ điển Việt – Trung
Nội dung Text

 1. 11.pdf
 2. 11.pdf
 3. 11.pdf
 4. 12.pdf
 5. 11.pdf
 6. 11.pdf
 7. 12.pdf
 8. 11.pdf
 9. 12.pdf
 10. 11.pdf
 11. 12.pdf
 12. 11.pdf
 13. 12.pdf
 14. 11.pdf
 15. 12.pdf
 16. 11.pdf
 17. 12.pdf
 18. 11.pdf
 19. 11.pdf
Đồng bộ tài khoản