Từ điển Việt – Trung

Chia sẻ: myxaodon15

Tài liệu “Từ điển Việt – Trung” gồm khoảng 60.000 đơn vị từ vựng tiếng Trung Quốc, bao gồm những từ phổ thông, các từ khoa học tự nhiên và xã hội , các phương ngôn, thành ngữ, thuật ngữ những từ chỉ ho, tên người , tên đất….

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Từ điển Việt – Trung

 

 1. 11.pdf
 2. 11.pdf
 3. 11.pdf
 4. 12.pdf
 5. 11.pdf
 6. 11.pdf
 7. 12.pdf
 8. 11.pdf
 9. 12.pdf
 10. 11.pdf
 11. 12.pdf
 12. 11.pdf
 13. 12.pdf
 14. 11.pdf
 15. 12.pdf
 16. 11.pdf
 17. 12.pdf
 18. 11.pdf
 19. 11.pdf
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản