Tư duy lại tương lai

Chia sẻ: trongminh123

Các công ty đều muốn và cố gắng đạt một tương lai thật tốt. Vấn đề cạnh tranh cũng rất quan trọng để tạo nên sự thành công cho công ty. Bất cứ khi làm việc gì ta cũng phải đặt ra mục tiêu để tiến tới. Ta cần tạo ra lợi thế bằng các chiến lược để từ đó sáng tạo lại cơ sở cho sự cạnh tranh. Đầu tiên là tạo ra những lợi thế cho ngày mai. Bước vào thế kỉ XXI, nhu cầu cấp bách của mọi công ty là có chiến lược rõ ràng. Các công ty...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản