TỪ GHÉP

Chia sẻ: kaka_1

Trên cơ sở ôn tập khái niệm từ ghép được học từ lớp 6, HS hiểu thêm về các loại từ ghép và nghĩa của cac loại từ ghép đó. II.Chuẩn bị đồ dùng. Bài tập, Bảngb phụ. III.Các bước lên lớp: 1. Ổn định 2. Kiểm tra: VB “Mẹ tôi” đã đem đến cho em bài học gì? hãy đọc 1 đoạn VB mà em cho là sâu sắc nhất? 3. Bài mới: * Giới thiệu: Lớp 6 các em đã được học về từ và cấu tạo từ TV. Hãy nhắc lại thế nào là từ ghép? Từ...

Nội dung Text: TỪ GHÉP

Tiết 3: TỪ GHÉP

I.Mục tiêu bài học:

- Trên cơ sở ôn tập khái niệ m từ ghép được học từ lớp 6, HS hiểu thêm về các loại

từ ghép và nghĩa của cac loại từ ghép đó.

II.Chuẩn bị đồ dùng.

Bài tập, Bảngb phụ.

III.Các bước lên lớp:

1. Ổn định

2. Kiểm tra:

VB “Mẹ tôi” đã đem đến cho em bài học gì? hãy đọc 1 đoạn VB mà em cho là sâu

sắc nhất?

3. Bài mới:

* Giới thiệu: Lớp 6 các em đã được học về từ và cấu tạo từ TV. Hãy nhắc lại thế

nào là từ ghép?

Từ ghép là những từ phức được tạo ra bằng cách ghép các tiếng có quan hệ với

nhau về nghĩa.

Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về các loại từ ghép và nghĩa

* Tiến trình bài dạy:

Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung cần đạt

Hoạt động 1: I/ Các loại từ ghép
Hướng dẫn HS tìm hiểu về các

loại từ ghép * V í d ụ:
* Xét VD:

G – Ghi sẵn VD1, VD2 SGK H- Đọc VD1 -bà ngoại

? Trong các từ ghép “bà ngoại”, -thơm phức

“thơm phức” tiếng nào là tiếng - bà ngoại, thơm phức

chính, tiếng phụ bổ sung nghĩa cho

tiếng chính?

? Vai trò của tiếng chính, phụ? - tiếng chính là chỗ dựa. Tiếng

? Quan hệ giữa tiếng chính và phụ bổ sung nghĩa cho t.chính

phụ? Nhận xét về vị trí của tiếng - không ngang hàng

- tiếng chính đứng trước
chính?

? Các tiếng trong 2 từ ghép “Quần

áo” “Trầm bổng” có quan hệ với H- Đọc VD2

nhau ntn? Có phân ra tiếng chính,

tiếng phụ không? - bình đẳng, ngang hàng

? Theo em có mấy cách ghép tạo

ra mấy kiểu từ ghép?

G: Kiểu ghép các tiếng không - 2 cách --> 2 kiểu

ngang hàng nhau về nghĩa có tiếng

C – P gọi là từ ghép C – P - từ ghép C – P có tiếng C & 1. Từ ghép C-P
? Thế nào là từ ghép C – P? tiếng P bổ sung nghĩa cho

tiếng C. Tiếng C đứng trước,

G: Kiểu ghép những tiếng ngang tiếng P đứng sau.

hàng, bình đẳng về NP tạo ra từ

ghép đẳng lập. - Cho VD về 2 loại từ ghép 2. Từ ghép đẳng lập

? Từ ghép đẳng lập là gì? H- 2 em lên bảng điền BT2, 3

(1 nửa SGK) * Ghi nhớ:SGK

- Đọc phần ghi nhớ: SGK

Hoạt động 2 – Hướng dẫn HS tìm II/ Nghĩa của từ ghép

hiểu nghĩa của từ ghép? So sánh - Quan sát VD1 trên bảng

nghĩa của từ “bà ngoại” với nghĩa - bà: người đàn bà sinh ra mẹ

của từ “bà” (lớp 6 đã học cách giải (cha)

nghĩa) bà ngoại: sinh ra mẹ

bà nội: sinh ra cha

? Cả bà nội và bà ngoại đều có

chung 1 nét nghĩa là “bà”, nhưng - Do t/dụng bổ nghĩa của tiếng

nghĩa của 2 từ này khác nhau. Vì phụ

- Thơm: có mùi thơm dễ chịu
sao?

? Tương tự “thơm”, “thơm phức” khiến người ta thích ngửi

? So sánh nghĩa của từ ghép C- P - Thơm phức: rất thơm
với nghĩa của tiếng chính? - Thơm mát: nhẹ nhàng, tự

Vậy từ ghép C-P có t/c gì? nhiên

? So sánh nghĩa của từ “quần áo” - Từ ghép C-P có tính

với nghĩa của mỗi tiếng “quần”, - Hẹp hơn, cụ thể hơn chất phân nghĩa

- Quần: 1 thứ trang phục có 2
“áo”

ống thường mặc phía dưới cơ

thể

- áo: ..., phía trên cơ thể

- Quần áo: chỉ trang phục nói

? Tương tự “trầm bổng” chung mang nghĩa khái quát

- Trầm: âm thanh ở mức độ

? So sánh nghĩa của từ ghép ĐL thấp

với nghĩa của từng tiếng? - Bổng: ............................... - Từ ghép đẳng lập có

Vậy từ ghép ĐL có t/c gì? tính chất hợp nghĩa
cao

- Trầm bổng: âm thanh lúc cao

lúc thấp nghe vui tai

- Có nghĩa kquát hơn* Ghi nhớ

H- Đọc ghi nhớ SGK
G: Đưa tình huống

Có 1 bạn nói: “tớ mới mua 1 cuốn Chia nhóm:

sách vở”. Theo em bạn ấy nói “1 - Sách vở là từ ghép ĐL mang

cuốn sách vở” là đúng hay sai. Vì nghĩa kquát, chỉ chung --> sai

sao? Chữa lại cho đúng. - Sách, vở là D chỉ vật tồn tài

G: chốt, những đơn vị kiến thức dưới dạng cá thể nên có thể

cần nhớ đếm được

--> trong giao tiếp phải kết

hợp từ cho chính xác, đúng III/ Luyện tập
Hoạt động 3:

nghĩa BT 1, 2, 3

Sau BT 1, 2, 3 rút ra kết luận BT4 đã làm trong

qtrình lý thuyết
- Làm BT SGK

Sau BT 5rút ra kết luận - Từ 1 tiếng có nghĩa ta có thể

tạo ra rất nhiều từ ghép khác BT5

nhau cả ĐL và C-P.

Các tiếng phụ tuy có tác dụng

phân nghĩa để cấu tạo từ ghép

làm tên gọi của 1 loại sự vật

nhưng không nên từ nghĩa của
IV.HDVN:

tiếng phụ để suy ra 1 cách máy
- BT 6, 7
- Học thuộc ghi nhớ móc, hiểu sai...

- Và chuẩn bị tiết 4
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản