Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

TỨ GIÁC NỘI TIẾP

Chia sẻ: Nguyen Uyen | Ngày: | Loại File: pdf | 5 trang

0
161
lượt xem
17
download

HS nắm vững định nghĩa tứ giác nội tiếp ,tính chất về góc của tứ giác nội tiếp -Biết rrằng có tứ giác nội tiếp được ,có tứ giác không nội tiếp được bất kỳ đtr nào -Nắm được điều kiện để một tứ giác nội tiếp được . -sử dụng được tính chất tứ giác nội tiếp vào làm toán và thực hành

TỨ GIÁC NỘI TIẾP
Nội dung Text

  1. TỨ GIÁC NỘI TIẾP I-MỤC TIÊU : -HS nắm vững định nghĩa tứ giác nội tiếp ,tính chất về góc của tứ giác nội tiếp -Biết rrằng có tứ giác nội tiếp được ,có tứ giác không nội tiếp được bất kỳ đtr nào -Nắm được điều kiện để một tứ giác nội tiếp được . -sử dụng được tính chất tứ giác nội tiếp vào làm toán và th ực hành II-CHUẨN BỊ : -Bảng phụ vẽ h ình 44 sgk ,thước thẳng ,thước đo góc -thước ,com pa, ê ke, thước đo góc III-TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : 1)On đ ịnh : kiểm tra sĩ số học sinh 2)Các hoạt động chủ yếu : Hoạt động 1:Khái niệm tứ giác nội tiếp Hoạt Ghi bảng động của HS GV :Đặt vấn đề : Các em đã được học về 1) Khái niệm tứ giác tam giác nội tiếp và luôn vẽ được đường nội tiếp -HS nghe GV đ ặt ròn điqua 3 đỉnh của tam giác ,vậy với vấn đề một tứ giác thì sao ? có phải bất kỳ tứ
  2. giác nào cũng nội tiếp được đtr không / -GV vẽ h ình theo B bài học hôm nay sẽ giúp ta trả lời câu yếu cầu của GV A hỏi đó . vẽ đtr tâmO O -GV vẽ và yêu cầu HS cùng vẽ : .Vẽ tứ giác ABCD C * Đtr tâm O,vẽ tứ giác ABCD có tất cả có các đỉnh nằm D các đỉnh cùng nằmtrên đtr đó trên đtr * Vẽ xong GV giới thiệu tứ giác ABCD -tứ giác có 4 đỉnh * Định nghĩa : SGK /87 là tứ giác nội tiếp đtr n ằm trên đường tròn Vậy em hiểu thế nào là tứ giác nộ i tiếp đtr? -Hình 43 Tứ giác nội tiếp ABCD -GV hãy đọc định nghĩa trong SGK (O) -Tứ giác nội tiếp đtr còn gọi tắt là tứ giác -Hình 44 :Không nội tiếp có tứ giác nội tiếp Gv :trên hình 43,44 SGK /88 có những vì không có đtr tứ giác nào nội tiếp ? n ào đi qua 4 đỉnh M,N,P,Q GV :Như vậy có những tứ giác nội tiếp được và có những tứ giác không nội tiếp được bất kỳ đtr nào ? Hoạt động 2: Định lý Hoạt động của HS Ghi bảng -ta hãy xét xem tứ giác -1 HS đọc định lý 2)Định lý :SGK/88
  3. nội tiếp có tính chất gì ? -1 HS nêu Gt,KL A GV vẽ hình và yêu cầu HS tập chứng minh B HS ghi GT ,KL của D C Định lý Cho biết 4 đỉnh nằm GT tứ giác BCD nộitiếp (O) -GV yêu cầu HS chứng trên đường tròn nên KL : Â +C =B+D=1800 minh đ ịnh lý có các góc nội tiếp C/m : / Tứ Gt cho ABCD nội tiếp nghĩa là cho biết Ta có tứ giác ABCD nội tiếp -HS trình bày điều gì ? -Gv gọi HS trình bày =>Â=sđBCD/2 (góc nội tiếp) chứng minh C=sđDAB/2 (góc nội tiếp ) Â+C=(sdBCD+sđDAB):2 =3600 :2=180 0 Tương tự ta cũng có B+D=1800 Hoạt động 3:Định lý đảo Hoạt động của HS Ghi bảng -Từ định lý thuận Yêu cầu - HS lập định lý 3)ĐLĐảo :Tứ giác ABCD: HS phát biểu định lý đảo đảo Â+C=2v=>ABCD nội tiếp -Phân biệt GT, KL -nêu GT,KL C/m:
  4. -GV dẫn dắt HS chứng -c/m đ ỉnh thứ tư Vẽ đtr đi qua 3 điểm B,C,D. Ta có trên Â+C=1800 = cũng nằm minh đường tròn Â=180 0-C. đoạn BD chia đtr thành 2 -vẽ đường tròn đ i qua 3 đỉnh và c/m đỉnh thứ 4 Cung BCD là cung cung BCD và cung DnB chứa góc chứa góc C dụng 1800-C dựng trên BD mà Â= 1800-C thuộc đường tròn trên đoạn Bdn ên Vậy A thuộc DnB -Giải thích vì sao cung cung DnB là cung DnB chứa góc 2v-C ? Hay tứ giác ABCD nội tiếp 0 chứa góc 180 -C ?tại sao đỉnh A thuộc cung dựng trên đoạn BD * Các cách chứng minh tứ giác nội DnB?=> kết luận tiếp : -ĐL đ ảo giúp ta có ? định lý đảo cho ta điều cách chứng minh tứ  chứng minh 4 đỉnh nằm trên 1 đtr gì? theo đn giác nội tiếp Vậy có chững cách nào để -HS nêu các cách  chứng minh tổng 2 góc đối diện c/m một tứ giác nội tiếp c/m tứ giác nội tiếp =2v * chứng minh 2 đỉnh kề nhau cùng nhìn một đoạn dưới 1 góc vuông Hoạt động 4: cũng cố – Hoạt động của HS Dặn dò -HS nhắc lại hai định lý Bài tập : (thu ận ,đảo ) * Bài 53 : -Hãy cho biết trong các tứ giác đặc biệt đ ã học ở lớp 8
  5. ,tứ giác n ào nội tiếp đư ợc ? Góc 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ ( h ình thang cân ,hcn,hình 800 750 600 0<  <1800 106 0 950 Â vuông vì có tổng 2 góc đối diện =1800) 700 105 0 0<  <1800 400 650 820 B -Làm bài tập 53 100 0 105 0 120 0 740 850 180 0-  Gv gọi HS trả lời C -GV cho HS làm bài 55 110 0 750 140 0 115 0 980 180 0-  D * Dặn dò : Bài 55sgk/89 Học kỹ và n ắm vững định nghĩa ,tính chất tứ giác nội  MÂB=DÂB-DÂM=800-300=500 tiếp ,các cách c/m tứ giác  Tam giác MBC cân (MB=MC )nênBCM=(1800-700):2 nội tiếp  Tam giác MAB cân (MA=MB) mà MÂB=50 0=> BVN: 54,56,57 58 SGK AMB=1800-2.500=800
Đồng bộ tài khoản