TỨ GIÁC NỘI TIẾP

Chia sẻ: chenxanh_1

HS nắm vững định nghĩa tứ giác nội tiếp ,tính chất về góc của tứ giác nội tiếp -Biết rrằng có tứ giác nội tiếp được ,có tứ giác không nội tiếp được bất kỳ đtr nào -Nắm được điều kiện để một tứ giác nội tiếp được . -sử dụng được tính chất tứ giác nội tiếp vào làm toán và thực hành

Nội dung Text: TỨ GIÁC NỘI TIẾP

TỨ GIÁC NỘI TIẾP


I-MỤC TIÊU :


-HS nắm vững định nghĩa tứ giác nội tiếp ,tính chất về góc của tứ giác nội tiếp


-Biết rrằng có tứ giác nội tiếp được ,có tứ giác không nội tiếp được bất kỳ đtr nào


-Nắm được điều kiện để một tứ giác nội tiếp được .


-sử dụng được tính chất tứ giác nội tiếp vào làm toán và th ực hành


II-CHUẨN BỊ :


-Bảng phụ vẽ h ình 44 sgk ,thước thẳng ,thước đo góc


-thước ,com pa, ê ke, thước đo góc


III-TIẾN TRÌNH DẠY HỌC :


1)On đ ịnh : kiểm tra sĩ số học sinh


2)Các hoạt động chủ yếu :Hoạt động 1:Khái niệm tứ giác nội tiếp Hoạt Ghi bảng
động của

HSGV :Đặt vấn đề : Các em đã được học về 1) Khái niệm tứ giác

tam giác nội tiếp và luôn vẽ được đường nội tiếp
-HS nghe GV đ ặt
ròn điqua 3 đỉnh của tam giác ,vậy với
vấn đề
một tứ giác thì sao ? có phải bất kỳ tứ
giác nào cũng nội tiếp được đtr không / -GV vẽ h ình theo B

bài học hôm nay sẽ giúp ta trả lời câu yếu cầu của GV
A
hỏi đó
. vẽ đtr tâmO
O
-GV vẽ và yêu cầu HS cùng vẽ :
.Vẽ tứ giác ABCD
C
* Đtr tâm O,vẽ tứ giác ABCD có tất cả có các đỉnh nằm

D
các đỉnh cùng nằmtrên đtr đó trên đtr


* Vẽ xong GV giới thiệu tứ giác ABCD -tứ giác có 4 đỉnh * Định nghĩa : SGK /87

là tứ giác nội tiếp đtr n ằm trên đường

tròn
Vậy em hiểu thế nào là tứ giác nộ i tiếp

đtr? -Hình 43 Tứ giác

nội tiếp
ABCD
-GV hãy đọc định nghĩa trong SGK
(O)

-Tứ giác nội tiếp đtr còn gọi tắt là tứ giác
-Hình 44 :Không
nội tiếp
có tứ giác nội tiếp

Gv :trên hình 43,44 SGK /88 có những vì không có đtr

tứ giác nào nội tiếp ? n ào đi qua 4 đỉnh

M,N,P,Q
GV :Như vậy có những tứ giác nội tiếp

được và có những tứ giác không nội tiếp

được bất kỳ đtr nào ?Hoạt động 2: Định lý Hoạt động của HS Ghi bảng-ta hãy xét xem tứ giác -1 HS đọc định lý 2)Định lý :SGK/88
nội tiếp có tính chất gì ? -1 HS nêu Gt,KL A


GV vẽ hình và yêu cầu HS tập chứng minh B

HS ghi GT ,KL của
D C
Định lý

Cho biết 4 đỉnh nằm GT tứ giác BCD nộitiếp (O)
-GV yêu cầu HS chứng
trên đường tròn nên
KL : Â +C =B+D=1800
minh đ ịnh lý
có các góc nội tiếp

C/m :
/ Tứ Gt cho ABCD nội

tiếp nghĩa là cho biết
Ta có tứ giác ABCD nội tiếp
-HS trình bày
điều gì ?


-Gv gọi HS trình bày

=>Â=sđBCD/2 (góc nội tiếp)
chứng minh


C=sđDAB/2 (góc nội tiếp )


Â+C=(sdBCD+sđDAB):2


=3600 :2=180 0


Tương tự ta cũng có B+D=1800Hoạt động 3:Định lý đảo Hoạt động của HS Ghi bảng-Từ định lý thuận Yêu cầu - HS lập định lý 3)ĐLĐảo :Tứ giác ABCD:

HS phát biểu định lý đảo đảo Â+C=2v=>ABCD nội tiếp


-Phân biệt GT, KL -nêu GT,KL C/m:
-GV dẫn dắt HS chứng -c/m đ ỉnh thứ tư Vẽ đtr đi qua 3 điểm B,C,D. Ta có

trên Â+C=1800 =
cũng nằm
minh

đường tròn
Â=180 0-C. đoạn BD chia đtr thành 2
-vẽ đường tròn đ i qua 3

đỉnh và c/m đỉnh thứ 4 Cung BCD là cung cung BCD và cung DnB chứa góc

chứa góc C dụng 1800-C dựng trên BD mà Â= 1800-C
thuộc đường tròn

trên đoạn Bdn ên Vậy A thuộc DnB
-Giải thích vì sao cung
cung DnB là cung
DnB chứa góc 2v-C ? Hay tứ giác ABCD nội tiếp
0
chứa góc 180 -C

?tại sao đỉnh A thuộc cung dựng trên đoạn BD * Các cách chứng minh tứ giác nội

DnB?=> kết luận tiếp :
-ĐL đ ảo giúp ta có

? định lý đảo cho ta điều cách chứng minh tứ  chứng minh 4 đỉnh nằm trên 1 đtr

gì? theo đn
giác nội tiếp


Vậy có chững cách nào để -HS nêu các cách  chứng minh tổng 2 góc đối diện

c/m một tứ giác nội tiếp c/m tứ giác nội tiếp =2v


* chứng minh 2 đỉnh kề nhau cùng

nhìn một đoạn dưới 1 góc vuôngHoạt động 4: cũng cố – Hoạt động của HS

Dặn dò-HS nhắc lại hai định lý Bài tập :

(thu ận ,đảo )
* Bài 53 :

-Hãy cho biết trong các tứ

giác đặc biệt đ ã học ở lớp 8
,tứ giác n ào nội tiếp đư ợc ?
Góc 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/

( h ình thang cân ,hcn,hình

800 750 600 0< 
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản