Tự nhận xét kết quả tập sự

Chia sẻ: Lê Toàn Quyền | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
925
lượt xem
78
download

Tự nhận xét kết quả tập sự

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo chuyên về biểu mẫu, văn bản - Tự nhân xét kết quả tập sự.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tự nhận xét kết quả tập sự

  1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐƠN VỊ:................................................. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -----o0o----- TỰ NHẬN XÉT KẾT QUẢ TẬP SỰ I. Sơ lược: 1. Họ tên: ........................................................ 2. Đơn vị: ........................................................ 3. Tốt nghiệp:................................., môn: ......................................năm: ............................................................ 4. Tập sự từ: .........................đến ................................... 5. Công việc đang phụ trách: ..................................................................................................................................... II. Nội dung báo cáo: 1. Phẩm chất đạo đức: ..................................................................................................................................... .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. 2. Năng lực trình độ và kết quả làm việc trong thời gian tập sự: ..................................................................................................................................... .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. 3. Ý thức chấp hành kỷ luật, nội quy, quy chế của cơ quan: ..................................................................................................................................... .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. 4. Về việc chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà Nước: .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. Long Xuyên, ngày ……… tháng …….… năm 20…….. Người báo cáo
  2. TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐƠN VỊ:................................................. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------------- ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT KẾT QUẢ TẬP SỰ I Sơ lược. 1. Giáo viên tập sự: ……………………………………………………………………………………… 2. Giáo viên hướng dẫn tập sự: ……………………………………………………………………………………… II Nội dung. Đánh giá theo 4 nội dung của báo cáo giáo viên tập sự: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Long Xuyên, ngày ……… tháng ……… năm ……… Hiệu trưởng Trưởng đơn vị Giáo viên hướng dẫn tập sự CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  3. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ____________________ ĐƠN XIN XÉT BỔ NHIỆM NGẠCH Kính gửi : SỞ NỘI VỤ TỈNH AN GIANG Họ và tên : ................................................................................................. Ngày sinh : ................................................................................................. Nơi sinh : ................................................................................................. Quê quán : ................................................................................................. ................................................................................................... Chuyên môn :.................................................................................................. Bằng cấp :.................................................................................................. Đơn vị công tác : ................................................................................................. Ngày hợp đồng : ................................................................................................. Ngạch hợp đồng :................................................................................................. Nay tôi làm đơn này kính xin Sở Nội vụ tỉnh An Giang xem xét để tôi được bổ nhiệm ngạch theo nghị định 116/2003/NĐ-CP.  Long Xuyên, ngày ...... tháng ....... năm 20……... Người làm đơn  

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản