Tự nhiên xã hội lớp 1 - HOẠT ĐỘNG Ở LỚP

Chia sẻ: umeox1209

Giúp học sinh biết các hoạt động ở lớp học. Mối quan hệ giữa học sinh và giáo viên, giữa HS và HS trong từng hoạt động học tập. - Có ý thức tham gia tích cực cào các hoạt động ở lớp học. - Hợp tác, giúp đỡ, chia sẻ với các bạn trong lớp.

Nội dung Text: Tự nhiên xã hội lớp 1 - HOẠT ĐỘNG Ở LỚP

TỰ NHIÊN XÃ HỘI

HOẠT ĐỘNG Ở LỚP
I.Mục tiêu:

- Giúp học sinh biết các hoạt động ở lớp học. Mối quan hệ giữa học sinh và

giáo viên, giữa HS và HS trong từng hoạt động học tập.

- Có ý thức tham gia tích cực cào các hoạt động ở lớp học.

- Hợp tác, giúp đỡ, chia sẻ với các bạn trong lớp.

II.Đồ dùng dạy - học:

GV: 1 số đồ dùng trong lớp

H: Vở bài tập

III.Các hoạt động dạy- học:

Nội dung Cách thức tiến hành

A.KTBC: 2P GV: Nêu yêu cầu

- Kể tên các thành viên ở trong H: Phát biểu

lớp. H+GV: Nhận xét, bổ sung, đánh giá.

B.Bài mới: 30P GV: Hướng dẫn quan sát tranh (SGK)

1,Giới thiệu bài: trang 34, 35 và trả lời các câu hỏi

2,Nội dung: - Hoạt động nào được tổ chức trong lớp?
a) Quan sát tranh - Hoạt động nào được tổ chức ngoài sân

- Biết các hoạt động học tập ở trường?

lớp và mối quan hệ giữa GV và - Trong từng hoạt động đó GV làm gì?

HS; giữa HS và HS trong từng HS làm gì?

hoạt động học tập. H: Quan sát và trao đổi nhóm đôi

Kết luận: ở lớp có nhiều hoạt H: Đại diện các nhóm phát biểu

động học tập khác nhau. Trong H+GV: Nhận xét, bổ sung. Tiểu kết

đó có HĐ được tổ chức trong lớp

học, có những HĐ được tổ chức

ở ngoài sân trường.

Nghỉ giải lao GV: Nêu yêu cầu, HD học sinh cách

b) Giới thiệu các hoạt động ở thực hiện.

lớp học của mình H: Quan sát tranh SGK+ Hiểu biết của

- Biết giới thiệu các hoạt động ở bản thân, nói với các bạn về:

lớp học của mình - Các hoạt động có trong từng hình SGK

- Các HĐ ở lớp học của mình.

- Hoạt động mình thích nhất

- Mình làm gì để giúp các bạn trong lớp

Kết luận: Các em phải biết hợp mình học tập tốt?

tác, giúp đỡ và chia sẻ với các H: Trả lời
bạn trong các hoạt động học tập H+GV: Nhận xét, bổ sung, kết luận và

ở lớp. liên hệ.

3,Củng cố – dặn dò: 3P

H: Nhắc tên bài

GV: Chốt nội dung bài,

H: Ôn lại bài và thực hiện bài học.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản