Tư tưởng Hồ Chí Minh chương 4

Chia sẻ: Tran Le Anh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:54

1
310
lượt xem
188
download

Tư tưởng Hồ Chí Minh chương 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tư tưởng hồ chí minh chương 4', khoa học xã hội, tư tưởng hcm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tư tưởng Hồ Chí Minh chương 4

 1. Chương 4 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC, KẾT HỢP SỨC MẠNH DÂN TỘC VỚI SỨC MẠNH THỜI ĐẠI I. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc II. Tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại III. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại trong bối cảnh hiện nay
 2. I. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc 1. Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc 1.1. Truyền 1.2. Quan 1.3. Tổng kết thống yêu điểm của những kinh nghiệm nước, nhân CN Mác thành công & thất ái, tinh thần -Lênin: cách bại của các phong cố kết cộng mạng là sự trào yêu nước, đồng dân nghiệp của phong trào CM Việt tộc quần chúng Nam & TG
 3. 1.1. Truyền thống yêu nước, nhân ái, tinh thần cố kết cộng đồng dân tộc Với người Việt Nam thì yêu nước – nhân nghĩa – đoàn kết trở thành tình cảm tự nhiên: Nhiễu điều phủ lấy giá gương Người trong một nước phải thương nhau cùng Thành triết lý nhân sinh: Câu chuyện Một cây làm chẳng lên non bó đũa Ba cây chụm lại nên hòn
 4. Tình làng, nghĩa nước Thành phép ứng xử & tư Nước mất thì nhà tan duy chính trị: Giặc đến nhà, đàn bà phải đánh Vậy nên Người khẳng định: “Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần ấy (yêu nước) lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn (đoàn kết), nó lướt qua mọi sự hiểm nguy, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước”
 5. 1.2. Quan điểm của CN Mác-Lênin coi cách mạng là sự nghiệp của quần chúng Đây là cơ sở lý luận quan trọng nhất đối với quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc Lý do: Hồ Chí Minh đến với CN Mác-Lênin vì CN Mác-Lênin chỉ ra sự cần thiết & con đường tập hợp, đoàn kết các lực lượng CM để tự giải phóng khỏi ách áp bức, bóc lột
 6. 1.3. Tổng kết những kinh nghiệm thành công & thất bại của các phong trào yêu nước, phong trào cách mạng Việt Nam và thế giới Thực tiễn hào Bước vào thời đại mới, hùng, bi tráng chỉ có tinh thần yêu của dân tộc nước thì không thể đánh chứng tỏ rằng: bại đế quốc xâm lược Vận mệnh của đất nước đòi hỏi phải có một lực lượng lãnh đạo CM mới, đủ sức quy tụ cả dân tộc vào cuộc đấu tranh chống Pháp
 7. Nhưng, Tôi muốn đi ra ngoài, xem nước Người Pháp & các nước khác. Sau khi muốn đi xem họ làm thế nào, tôi sẽ trở thực tế: về giúp đồng bào chúng ta CM CM Phong trào CM ở các Pháp, Tháng thuộc địa & phụ thuộc, CM Mỹ 10 Bác chú ý đến Trung là CM Nga là Quốc, Ấn độ vì có thể không CM giúp Việt Nam nhiều đ ến đ ến bài học về tập hợp lực n ơi n ơi lượng để tiến hành CM
 8. 2. Những quan điểm cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc Đại đoàn Đại đoàn Đạ i Đại đoàn kết kết dân tộc kết dân tộc đoàn dân tộc là phải là vấn đề là một kết dân biến thành sức có ý nghĩa mục tiêu, tộc mạnh vật chất, chiến lược, một nhiệm là đại có tổ chức là quyết định vụ hàng đoàn Mặt trận thống thành công đầu kết toàn nhất, do Đảng của CM của CM dân lãnh đạo
 9. Đây là chiến lược tập hợp mọi lực lượng có thể nhằm tạo ra sức 2.1.Đại đoàn mạnh to lớn của toàn dân tộc kết dân tộc là vấn đề Đây là vấn đề sống còn của CM có ý nghĩa chiến lược, quyết định “Đoàn kết là sức mạnh của thành công chúng ta” của CM “Đoàn kết là sức mạnh, đoàn kết là then chốt của thành công”
 10. Đoàn kết là điểm mẹ. “Điểm này mà thực hiện tốt thì đẻ ra con cháu đều tốt…” “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết Thành công, thành công, đại thành công” Nó là một tư tưởng cơ bản, nhất quán và xuyên suốt tiến trình cách mạng Việt Nam Bác Hòn đá to, hòn đá nặng so một mình nhấc, nhấc không đặng sánh
 11. “Mục đích của Đảng Lao động 2.2.Đại đoàn Việt Nam có thể gồm trong 8 chữ: kết dân tộc ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN, là một PHỤNG SỰ TỔ QUỐC” mục tiêu, một nhiệm “Bây giờ mục đích tuyên truyền vụ hàng huấn luyện là: “Một là đoàn kết. đầ u Hai là xây dựng CNXH. Ba là đấu của CM tranh thống nhất nước nhà” Tư tưởng đại đoàn kết dân tộc phải được quán triệt trong mọi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng
 12. 2.3. Đại Bác dùng các khái niệm đoàn DÂN, NHÂN DÂN để chỉ kết dân tộc “Mọi con dân Không phân là đại nước Việt”, biệt “già, đoàn “mỗi một người trẻ, gái trai, kết toàn con Rồng cháu giàu nghèo, dân Tiên” quý tiện” DÂN, NHÂN DÂN vừa là một tập hợp đông đảo quần chúng, vừa là mỗi người Việt Nam
 13. Mục tiêu & đối tượng đoàn kết: “Ta đoàn kết để đấu tranh cho thống nhất và độc lập của Tổ quốc; ta còn phải đoàn kết để xây dựng nước nhà. Ai có tài, có đức có sức, có lòng phụng sự Tổ quốc và phục vụ nhân dân thì ta đoàn kết với họ” Ta ở Ta vừa là Đảng, vừa là đây là mọi người dân Việt Nam ai? Đoàn kết là trách nhiệm của Đảng và của mỗi chúng ta
 14. “Bất kỳ ai mà thật thà tán thành Người hoà bình, thống nhất, độc lập, dân nhắc chủ thì dù người đó trước đây đã nhở: chống chúng ta, bây giờ chúng ta cũng thật thà đoàn kết với họ” Vì “ai cũng có ít hay nhiều tấm lòng yêu nước” “Đại đoàn kết tức là trước hết phải đoàn kết đại đa số nhân dân, mà đại đa số nhân dân là công nhân, nông dân và các tầng lớp nhân dân lao động khác”; trong đó lấy liên mimh công – nông – trí thức làm nền tảng
 15. Cả dân tộc hay toàn dân chỉ trở thành lực lượng to lớn, 2.4.Đại đoàn kết có sức mạnh vô địch khi dân tộc là phải được giác ngộ về mục tiêu, biến thành sức được tổ chức lại thành một mạnh vật chất, khối và hoạt động theo một có tổ chức là đường lối chính trị đúng đắn Mặt trận thống nhất, do Đảng Nếu không, quần chúng dù lãnh đạo có đông nhưng không mạnh Thất bại của các phong trào yêu nước trước kia đã chứng minh điều đó
 16. Vì nước, vì dân, trên cơ sở yêu Xây nước thương dân, chống áp dựng bức bóc lột, nghèo nàn lạc hậu Mặt trận dân tộc Lấy liên mimh công – nông – trí thống thức làm nền tảng, dưới sự nhất lãnh đạo của Đảng theo 4 Nguyên Hoạt động theo nguyên tắc tắ c hiệp thương dân chủ, trên cơ ủ sở thống nhất về lợi ích Đoàn kết lâu dài, chặt chẽ, đoàn kết thật sự, chân thành; thân ái giúp đỡ nhau cùng tiến bộ
 17. II. Tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại 1. Quá trình nhận thức của Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại 1.1. Nhận thức của Hồ Chí Minh về sức mạnh dân tộc Ra đi tìm đường cứu nước, Bác mang theo nhận thức và niềm tin bất diệt vào sức mạnh dân tộc
 18. Đó là Sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước; tinh thần đoàn kết; ý chí đấu tranh anh dũng, bất khuất cho độc lập, tự do; ý thức tự lực, tự cường… Bác đề cao s ức “Xét trong lịch sử Việt Nam mạnh Dân ta vốn cũng vẻ vang anh hùng c ủa Nhiều phen đánh bắc, dẹp đông truyền Oanh oanh liệt liệt con Rồng cháu tiên” thống dân tộc
 19. Bác đề “Dân ta có một lòng nồng nàn cao yêu nước. Đó là một truyền s ức thống quý báu của ta…” mạnh c ủa lòng Bác đề cao sức mạnh yêu của chủ nghĩa dân tộc nước Chủ nghĩa dân tộc ở đây là chủ nghĩa yêu nước và tinh thần dân tộc chân chính
 20. Nhưng Người cũng thấy rõ: Không thể đánh thắng kẻ thù mới bằng con đường cũ, cách làm cũ trong bối cảnh thế giới đã có nhiều thay đổi Việc Người quyết định ra nước ngoài để “xem nước Pháp và các nước khác”, tức là tìm hiểu thế giới, tìm hiểu kẻ thù ngay trong sào huyệt của chúng Tìm ra đường lối và phương pháp đúng đắn

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản