Tư tưởng Hồ Chí Minh - Chương 5

Chia sẻ: Nguyễn Quân | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:61

0
270
lượt xem
54
download

Tư tưởng Hồ Chí Minh - Chương 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đến với CN Mác – Lênin, Bác hiểu rõ hơn về:Quần chúng nhân dân là người sáng tạo nên lịch sử, động lực của các cuộc CM.Sức mạnh của quần chúng chỉ phát huy đầy đủ, đúng đắn khi có sự lãnh đạo của một “đảng cách mệnh” chân

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tư tưởng Hồ Chí Minh - Chương 5

 1. Chương 5 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM; VỀ XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC CỦA DÂN, DO DÂN, VÌ DÂN I. Những luận điểm chủ yếu của Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản Việt Nam II. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân III. Xây dựng Đảng vững mạnh, xây dựng nhà nước ngang tầm nhiệm vụ của giai đoạn cách mạng mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh
 2. I. Những luận điểm chủ yếu của Hồ Chí I. Minh về Đảng cộng sản Việt Nam [7 luận điểm] 1. Đảng cộng sản là nhân tố quyết định hàng đầu để đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi Quần chúng nhân dân là người sáng tạo nên lịch sử, Đến với động lực của các cuộc CM CN Mác – Lênin, Bác Sức mạnh của quần chúng hiểu rõ chỉ phát huy đầy đủ, đúng hơn về: đắn khi có sự lãnh đạo của một “đảng cách mệnh” chân
 3. Từ đó, Người khẳng định: để trong thì vận động và tổ Muốn chức dân chúng làm cách ngoài thì liên lạc với dân tộc bị mạng áp bức và VS giai cấp mọi nơi thì trước hết phải Đảng có vững cách mệnh mới có đảng thành công, cũng như người cách cầm lái có vững thuyền mới mệnh chạy
 4. Tư tưởng ấy đến nay vẫn còn nguyên giá trị Nếu buông lỏng Nếu nhận thức mơ sự lãnh đạo của hồ, lệch lạc về vai Đảng sẽ đánh trò lãnh đạo của mất niềm tin của Đảng thì dễ rơi vào quần chúng, cách âm mưu của các mạng sẽ đi thế lực thù địch, chệch hướng, làm suy yếu sức gặp khó khăn, mạnh của Đảng và thậm chí thất bại cách mạng
 5. 2. Đảng cộng sản Việt Nam là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Lênin: Đảng CS là sản phẩm của sự kết hợp CN Mác – Lênin với phong trào công nhân Hồ Chí Minh: Ở nước ta, nếu kết hợp chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân thì chưa đủ, vì GCCN còn nhỏ bé, phong trào công nhân còn non yếu; trong khi đó, phong trào yêu nước của nhân dân rất mãnh liệt
 6. Vì vậy, Bác xác định lộ trình thành lập Đảng là: Thứ nhất, đưa phong Thứ hai, đưa trào yêu nước phong trào chuyển dần từ lập công nhân trường quốc gia sang chuyển dần từ khuynh hướng trình độ tự mácxít, rồi từ đó phát sang chuyển sang lập trình độ tự trường cộng sản giác
 7. Nhân tố quyết định sự chuyển biến về chất của phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam là chủ nghĩa Mác – Lênin Chính chủ nghĩa Mác – Lênin kết hợp với phong trào công nhân và phong trào yêu nước đã dẫn tới việc thành lập Đảng cộng sản Đông Dương vào đầu năm 1930 Từ chủ CN yêu nước đến với CN Mác – Lênin là con đường mà Bác đã trải qua và cũng là con đường đi của dân tộc ta đầu TK20
 8. Ý nghiã của tư tưởng đó thể hiện ở hai điểm: nghiã - Nắm vững chủ - Đảng CSVN là đội tiền phong của GCCN và nghĩa Mác – Lênin, đồng thời hiểu đầy dân tộc Việt Nam, phấn đủ thực tiễn của đất đấu cho độc lập dân nước để vận dụng, tộc, tự do, hạnh phúc phát triển đúng đắn của nhân dân, vì sự là yêu cầu cần thiết nghiệp dân giàu, nước của những người mạnh, XH công bằng, cộng sản chân chính dân chủ, văn minh
 9. 3. Đảng cộng sản Việt Nam – Đảng của giai cấp công nhân, đồng thời là của dân tộc Việt Nam - Đây là luận điểm mới của Hồ Chí Minh, bổ sung vào học thuyết Mác – Lênin về Đảng CS Tại Đại Hội 2 của Đảng, 2/1952, Bác khẳng định: “Trong giai đoạn này, quyền lợi của GCCN và nhân dân lao động và của dân t ộc là một. Chính vì Đảng Lao động Việt Nam là Đảng của GCCN và nhân dân lao động, cho nên nó phải là Đảng của dân tộc Việt Nam”
 10. Năm 1961, Người nhắc lại luận điểm trên: “Đảng ta là Đảng của giai cấp, đồng thời cũng là của dân tộc, không thiên tư, thiên vị” Luận điểm này chỉ đạo cách thức tổ chức và hoạt động của Đảng CSVN, làm cho nó gắn bó máu thịt với giai cấp, với dân tộc Nó được nhân dân gọi là “Đảng ta”, Bởi “Đảng của Bác Hồ”, “Đảng mình”. thế Đó là cội nguồn sức mạnh của
 11. - Nói Đảng ta là “Đảng của giai cấp công nhân, đồng thời là của dân tộc Việt Nam”, không có nghĩa là không thấy bản chất GCCN của Đảng. Nó vẫn mang bản chất GCCN + Nền tảng tư tưởng của Đảng là CN Mác - Lênin Vì + Mục tiêu, đường lối của Đảng là vì độc lập dân tộc & CNXH + Đảng nghiêm túc tuân thủ các nguyên tắc của Đảng kiểu mới của GCCN
 12. 4. Đảng cộng sản Việt Nam phải lấy chủ nghĩa Mác – Lênin “làm cốt” Trong Đường Kách mệnh, Bác chỉ rõ: “Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, trong Đảng ai cũng phải hiểu, ai cũng phải theo chủ nghĩa ấy. Đảng mà không có chủ nghĩa cũng như người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam” “Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lênin”
 13. Vì nó chỉ ra cho Đảng mục tiêu, con đường giải phóng GCCN, nhân dân lao động và giải phóng dân tộc, xây dựng XH mới tốt đẹp Lấy chủ nghĩa Mác – Lênin “làm cốt”, không phải là “tầm chương trích cú”, giáo điều, mà là nắm vững lập trường, quan điểm và phương pháp của CN MLN Vận dụng sáng tạo vào hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam để có đường lối CM đúng
 14. 5. Đảng cộng sản Việt Nam phải được xây dựng theo những nguyên tắc của Đảng kiểu mới của giai cấp vô sản Đó là những nguyên tắc mà Lênin đã đề ra nh - Một là tập trung dân chủ Bác đã Bác coi đây là nguyên tắc tổ chức khái quát của Đảng thành năm Dân chủ để đi đến tập trung, là cơ nguyên sở của tập trung, chứ không phải là tắc sau: sự phân tán, tuỳ tiện, vô tổ chức
 15. “Đối với mọi vấn đề, mọi người tự do Nội bày tỏ ý kiến của mình, góp phần dung tìm ra chân lý. Đó là một quyền lợi của mà cũng là nghĩa vụ của mọi người. dân Khi mọi người đã phát biểu ý kiến, chủ đã tìm thấy chân lý, lúc đó quyền tự do tư tưởng hoá ra quyền tự do phục tùng chân lý” Người đặc biệt nhấn mạnh thực hiện dân chủ nội bộ, nếu không thì “nội bộ của Đảng âm u”
 16. Tập trung trên cơ sở dân chủ, chứ N ội không phải tập trung quan liêu theo dung kiểu độc đoán, chuyên quyền của tập Phải thống nhất về tư tưởng, tổ trung chức, hành động Thiểu số phải phục tùng đa số, cấp dưới phục tùng cấp trên, mọi đảng viên phải chấp hành vô điều kiện nghị quyết của Đảng Từ đó, “Đảng ta tuy nhiều người, nhưng khi tiến hành đánh thì chỉ như một người”
 17. - Hai là tập thể lãnh đạo, cá nhân ph ụ trách Hai Bác coi đây là nguyên tắc lãnh đạo của Đảng Một người dù tài giỏi cũng không thấy Vì hết được mọi mặt của một vấn đề, càng không thể thấy hết được mọi việc, hiểu hết được mọi chuyện. Vậy, phải bảo đảm tập thể lãnh đạo Cá nhân phụ trách sẽ tránh được thói dựa dẫm, ỷ lại, “nhiều sãi không ai đóng cửa chùa”
 18. “Lãnh đạo không tập thể, thì Kết sẽ đi đến cái tệ bao biện, độc quả đoán, chủ quan” là “Phụ trách không do cá nhân, hỏng thì sẽ đi đến cái tệ bừa bãi, việc lộn xộn, vô chính phủ” Tập thể lãnh đạo là Vậy, tập thể lãnh dân chủ, cá nhân đạo, cá nhân phụ phụ trách là tập trung trách phải đi đôi với trách nhau
 19. - Ba là tự phê bình và phê bình Ba Bác coi đây là nguyên tắc sinh hoạt Đảng, là quy luật phát triển của Đảng “Một Đảng “Một Đảng có gan thừa mà giấu nhận khuyết điểm của giếm khuyết mình…rồi tìm kiếm mọi cách điểm của để sửa chữa khuyết điểm đó mình là một …là một Đảng tiến bộ, Đảng hỏng” mạnh dạn, chắc chắn, chân chính”
 20. Thái độ tự phê bình và phê bình Thái phải đúng đắn, nghiêm túc Chống thái độ thiếu trung thực, Mỗi người che giấu khuyết điểm của bản phải trung thân, sợ phê bình, không dám thực, chân phê phê bình, nể nang né tránh, dĩ thành với phê hoà vi quý, lợi dụng phê bình bản thân phê để nói xấu, bôi nhọ, vùi dập, cũng như đả kích người khác người khác

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản