Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội

Chia sẻ: abcdef_7

Năm 1858, thực dân Pháp nổ súng xâm lược nước ta. Với truyền thống yêu nước, nhân dân ta đã anh dũng đứng lên chống thực dân, phong kiến. Tuy nhiên phong trào khởi nghĩa của các bậc tiền bối Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh… khi ấy đều thất bại, nguyên nhân chủ yếu là do các ông chưa đưa

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản