TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC CỦA RÚTXÔ

Chia sẻ: sithuy2010

Jean Jacques Rouseau là nhà tư tưởng vĩ đại, nhà biện chứng lỗi lạc của triết học Khai sáng Pháp. Các tư tưởng của ông đã trở thành khẩu hiệu và phương châm hoạt động của giai cấp Tư sản Pháp trong cách mạng. Rouseau sinh năm 1712, trong một gia đình thợ thủ công làm đồng hồ ở Geneva.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản