TỪ VỰNG - UNIT 3 - LỚP 9

Chia sẻ: may0505

Pond : cái ao Airport : sân bay Highway : xa lộ Bamboo forest : rừng tre Video tape : băng video Picnic site : nơi cắm trại Put down : đặt xuống Lay out : bày ra Blind man's buff : trò chơi bịt mắt bắt dê Hurriedly gather : vội vàng thu nhặt Banyan tree : cây đa

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản