TỪ VỰNG - UNIT 3 - LỚP 9

Chia sẻ: may0505

Pond : cái ao Airport : sân bay Highway : xa lộ Bamboo forest : rừng tre Video tape : băng video Picnic site : nơi cắm trại Put down : đặt xuống Lay out : bày ra Blind man's buff : trò chơi bịt mắt bắt dê Hurriedly gather : vội vàng thu nhặt Banyan tree : cây đa

Nội dung Text: TỪ VỰNG - UNIT 3 - LỚP 9

 

  1. TỪ VỰNG - UNIT 3 - LỚP 9 Parking lot : chỗ đậu xe Pond : cái ao Airport : sân bay Highway : xa lộ : rừng tre Bamboo forest Video tape : băng video
  2. Picnic site : nơi cắm trại Put down : đặt xuống Lay out : bày ra Blind man's buff : trò chơi bịt mắt bắt dê : vội vàng thu nhặt Hurriedly gather Banyan tree : cây đa
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản