Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

TỪ VỰNG - UNIT 6 - LỚP 11

Chia sẻ: | Ngày: | Loại File: pdf | 5 trang

0
104
lượt xem
9
download

Take part in : tham gia Participate : tham gia Participation : sự tham gia Participant : người tham gia Observe : quan sát Score : điểm số Sponsor : nhà tài trợ Performance : sự biểu diễn Award : phần thưởng

Lưu

TỪ VỰNG - UNIT 6 - LỚP 11
Nội dung Text

Đồng bộ tài khoản