Tuần VI: Giáo án đại số lớp 7 - Tiết 11: Bài 8: TÍNH CHẤT CỦA DÃY TỈ SỐ BẰNG NHAU

Chia sẻ: phalinh7

Mục đích yêu cầu: - Học sinh nắm vững tính chất của dãy tỉ số bằng nhau. - Vận dụng các tính chất đó vào giải các bài tập chia tỉ lệ. II. Phương pháp:

Nội dung Text: Tuần VI: Giáo án đại số lớp 7 - Tiết 11: Bài 8: TÍNH CHẤT CỦA DÃY TỈ SỐ BẰNG NHAU

Tuần VI:
Giáo án đại số lớp 7 - Tiết 11:

Bài 8: TÍNH CHẤT CỦA DÃY TỈ SỐ BẰNG
NHAUI. Mục đích yêu cầu:

- Học sinh nắm vững tính chất của dãy tỉ số bằng
nhau.

- Vận dụng các tính chất đó vào giải các bài tập
chia tỉ lệ.

II. Phương pháp:III. Chuẩn bị:

- GV: Bảng phụ.

- HS: Bảng nhóm.
IV. Tiến trình:

1.Kiểm ta bài cũ(7’)

- Yêu cầu HS nêu tính chất cơ bản của tỉ lệ thức.

- BT: Cho tỉ lệ thức 2 = 3 .
4 6

23 23
Hãy so sánh các tỉ số với các tỉ số

46 46

trong tỉ lệ thức đã cho.

2. Bài mới:

Hoạt động của Hoạt động của Ghi bảng
GV HS

Hoạt động 1: Tính chất cơ bản của dãy tỉ số(15’)

- Yêu cầu Hs 1.Tính chất cơ
- HS:
xem lại BT phần bản của dãy tỉ
ac
a c
= d= =
bd
b
Ktrabài cũ. số:
ac
bd
ac
a c a c
Nếu ta có = = d= =
bd
b d b

ac
thì ta suy ra
bd
được các tỉ số (b  d, b  -d)
nào bằng nhau? Mở rộng:
- HS: Tham
- Cho Hs đọc khảo cách giải = d= e=
a c
f
b
phần CM trong và hoạt động ace ace
=
bd  f bd  f
SGK và tương nhóm.
(Giả thiết các tỉ
tự cho các em
số đều có nghĩa)
hoạt động nhóm
C M tính chất
mở rộng cho dãy
tỉ số bằng nhau.

- Cho Hs phát
biểu thêm các tỉ
số khác bằng với
các tỉ số trênHoạt động 2: Chú ý(7’)

- HS: Lắng
- GV cho Hs 2. Chú ý:
biết ý nghĩa của Khi có dãy tỉ số
nghe.
a
= b= c
dãy tỉ số và cách ta nói
2 3 5

viết khác của các số a,b,c tỉ lệ
dãy tỉ số. với 2; 3; 5
- Làm ?2.
- Làm ?2 ?2.

Gọi số học sinh
của ba lớp
7A,7B,7C lần
lượt làa,b,c.

Ta có: a = b = c
8 9 10
3. Củng cố(15’)|

- Nhắc lại tính chất cơ bản của dãy tỉ số.

- Gọi 2 Hs làm bài 45,46/SGK.

- Hoạt động nhóm bài 57/SGK.

4.Dặn dò:
- Học tính chất.

- Làm bài 58/SGK ; 74,75,76/SBT.

V. Rút kinh nghiệm:
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản