TUNG BÓNG LÊN CAO VÀ BẮT BÓNG

Chia sẻ: lgg330

- Dạy trẻ kỹ năng tung bóng lên cao và bắt bóng. - Khi bóng rơi xuống biết bắt bóng bằng 2 tay và không làm rơi bóng cũng như không ôm bóng vào người. - Phát triển cơ tay, cơ vai, tố chất khéo léo nhanh nhẹn, phát triển khả năng định hướng tốt. - Giáo dục trẻ có tính kỹ luật trật tự trong giờ học. - Trẻ chơi vui, đúng luật. II. Chuẩn bị: - Hai quả bóng, 2 rỗ vòng. - Băng nhạc, trống lắc. ...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: TUNG BÓNG LÊN CAO VÀ BẮT BÓNG

TUNG BÓNG LÊN CAO VÀ BẮT BÓNG

TIẾT 1

I. Mục đích yêu cầu:

- Dạy trẻ kỹ năng tung bóng lên cao và bắt bóng.

- Khi bóng rơi xuống biết bắt bóng bằng 2 tay và không làm rơi bóng

cũng như không ôm bóng vào người.

- Phát triển cơ tay, cơ vai, tố chất khéo léo nhanh nhẹn, phát triển khả

năng định hướng tốt.

- Giáo dục trẻ có tính kỹ luật trật tự trong giờ học.

- Trẻ chơi vui, đúng luật.

II. Chuẩn bị:

- Hai quả bóng, 2 rỗ vòng.

- Băng nhạc, trống lắc.

III. Tiến hành:


Hoạt động của Cô Hoạt động của Trẻ

1. Khởi động:
- Trẻ đi các kiểu đi.
- Cho trẻ đi theo nhạc thành vòng
tròn kết hợp các kiểu đi: đi thường đi

bằng mũi bàn chân, gót chân, đi

khom, đi thường, đi nhanh, chạy

chậm, chạy nhanh, chạy chậm, đi

thường.

2. Trọng động: - Trẻ thực hiện 3l x 8n.

a. BTPTC: - TTCB: 2 tay cầm vòng chân khép.

* Động tác tay:

- TTCB: đứng khép chân, 2 tay

cầm vòng để thẳng dưới chân, đầu

không cúi.

- Nhịp 1: bước chân trái sang trái

1 bước đồng thời 2 tay cầm bóng và

đưa thẳng ra trước. - Trẻ thực hiện 2l x 8n.

- Nhịp 2: đưa 2 tay cầm vòng lên

cao.

- Nhịp 3: Như nhịp 1 (bước chân

phải).

- Nhịp 4: Về TTCB.
* Động tác chân:

- TTCB: đứng khép chân, 2 tay - Trẻ thực hiện 2l x 8n.

cầm vòng để xuôi dưới gối, đầu

không cúi.

- Nhịp 1: Kiễng chân 2 tay cầm

vòng đưa thẳng lên cao.

- Nhịp 2: Khuỵu gối, hai tay cầm

vòng đưa thẳng ra trước.

- Nhịp 3: Như nhịp 1.

- Nhịp 4: Về TTCB. - Trẻ thực hiện 2l x 8n.

* Động tác bụng:

- TTCB: đứng khép chân, 2 tay

cầm vòng để xuôi dưới gối, đầu

không cúi.

- Nhịp 1: bước chân trái sang trái

1 bước đồng thời 2 tay cầm bóng và

đưa thẳng ra trước.

- Nhịp 2: Xoay người sang trái

đồng thời 2 tay cầm vòng xoay sang - TC bóng.
trái. - TC: Đập bóng xuống sàn và bắt

- Nhịp 3: Như nhịp 1 (sang phải). bóng.

- Nhịp 4: Về TTCB.

* Động tác bật: - Trẻ nhắc lại tên vận động.

- TTCB: đứng khép chân, 2 tay

cầm vòng để xuôi dưới gối, đầu

không cúi.

- Nhịp 1: Trẻ bật tách chân ra 2

bên, 2 tay cầm vòng đưa ra trước. - TC: Tung bóng lên cao và bắt bóng.

- Nhịp 2: Bật khép chân lại 2 tay - Trẻ tự trả lời.

cầm vòng để xuôi dưới gối về TTCB.

- Nhịp 3: Như nhịp 1.

- Nhịp 4: Về TTCB. - TC: ĐBXS và BB khác TBLC và

b. VĐCB: BB ở chỗ đập bóng và tưng bóng.

- Các con nhìn xem trên tay cô có

gì?

- Hôm trước cô đã dạy các con vận

động gì?

- Hôm nay cô sẽ dạy vận động
mới đó là " tung bóng lên cao và bắt

bóng" 2 vận động này không giống - Trẻ chơi.

nhau bây giờ cô sẽ thực hiện vận

động tung bóng lên cao và bắt bóng

để các con so sánh nó khác nhau thế

nào nhé.

- Hỏi lại trẻ tên vận động.

* Cô làm mẫu:

- Lần 1: Không giải thích.

- Lần 2: Giải thích.

TTCB: Chân bằng vai, 2 tay cầm

bóng, tung bóng lên cao, khi bóng rơi

xuống dùng 2 tay bắt bóng (không

làm rơi bóng hoặc ôm bóng sát

người). Các con khi tung bóng phải

tung thẳng lên trên, không tung qua

trái hoặc phải và không tung quá cao.

- Hỏi lại tên vận động? Cô vừa

thực hiện vận động gì?
- Mời trẻ khá lên thực hiện cho

cả lớp xem.

* Trẻ luyện tập:

- Cho trẻ luyện tập 2-3 lần

=> Cô bao quát sửa sai động viên

trẻ.

- Các con thấy đập bóng xuống

sàn và bắt bóng so với tung bóng lên

cao và bắt bóng có gì khác nhau?

c. TCVĐ:

- Lớp mình rất giỏi, cô sẽ cho lớp

mình chơi TC: chuyền bóng.

- Giải thích luật chơi (nếu trẻ biết

thì mời trẻ giải thích hoặc nói vuốt

theo cô).

- Cho trẻ chơi 2-3 lần.

3. Hồi tĩnh:

- Cho trẻ đi nhẹ nhàng, hít thở nhẹ

nhàng.

TIẾT 2
I. Mục đích yêu cầu:

- Ôn lại kỹ năng tung bóng lên cao và bắt bóng.

- Trẻ tung bóng thẳng lên trên, bắt bóng bằng hai tay không ôm bóng vào

người hoặc làm rơi bóng.

- Trẻ nhớ tên vận động thực hiện đúng kỹ năng.

- Phát triển cơ tay, cơ vai tố chất khéo léo sự phối hợp nhịp nhàng giữa

tay và mắt.

- Trẻ có tính trật tự kỹ luật trong giờ học.

- Trẻ chơi vui hứng thú,nhớ luật chơi.

II. Chuẩn bị:

- Băng nhạc, trống lắc, 2 rỗ vòng (để tập BTPTC).

- Hai quả bóng.

III. Tiến hành:


Hoạt động của Cô Hoạt động của Trẻ


1. Khởi động:

- Cho trẻ đi theo nhạc thành vòng
- Trẻ đi các kiểu đi.
tròn kết hợp các kiểu đi: đi thường đi

bằng mũi bàn chân, gót chân, đi
khom, đi thường, đi nhanh, chạy

chậm, chạy nhanh, chạy chậm, đi

thường.

2. Trọng động: - Trẻ thực hiện 3l x 8n.

a. BTPTC:

* Động tác tay:

- TTCB: đứng khép chân, 2 tay

cầm vòng để xuôi dưới chân, đầu

không cúi.

- Nhịp 1: bước chân trái sang trái

1 bước đồng thời 2 tay cầm bóng và - Trẻ thực hiện 2l x 8n.

đưa thẳng ra trước.

- Nhịp 2: đưa 2 tay cầm vòng lên

cao.

- Nhịp 3: Như nhịp 1 (bước chân

phải).

- Nhịp 4: Về TTCB.

* Động tác chân:

- TTCB: đứng khép chân, 2 tay - Trẻ thực hiện 2l x 8n.
cầm vòng để xuôi dưới gối, đầu

không cúi.

- Nhịp 1: Nhón gót 2 tay cầm

vòng đưa lên cao.

- Nhịp 2: Khuỵu gối, hai tay cầm

vòng đưa thẳng ra trước.

- Nhịp 3: Như nhịp 1.

- Nhịp 4: Về TTCB. - Trẻ thực hiện 2l x 8n.

* Động tác bụng:

- TTCB: đứng khép chân, 2 tay

cầm vòng để xuôi dưới gối, đầu

không cúi.

- Nhịp 1: bước chân trái sang trái

1 bước đồng thời 2 tay cầm bóng và

đưa thẳng ra trước.

- Nhịp 2: Xoay người sang trái - TC: " Tung bóng lên cao và bắt

đồng thời 2 tay cầm vòng xoay sang bóng".

trái.

- Nhịp 3: Như nhịp 1 (sang phải).
- Nhịp 4: Về TTCB. - Trẻ thực hiện.

* Động tác bật:

- TTCB: đứng khép chân, 2 tay

cầm vòng để xuôi dưới gối, đầu

không cúi.

- Nhịp 1: Trẻ bật tách chân ra 2

bên, 2 tay cầm vòng đưa ra trước. - Trẻ nhắc lại.

- Nhịp 2: Bật khép chân lại 2 tay

cầm vòng để xuôi dưới gối về TTCB.

- Nhịp 3: Như nhịp 1.

- Nhịp 4: Về TTCB. - Trẻ chơi.

b. VĐCB:

- Bây giờ cô mời 1 bạn khá lên

thực hiện vận động "Tung bóng lên

cao và bắt bóng" sau đó hỏi cả lớp:

Các con thấy bạn vừa thực hiện vận

động gì?.

- Cho trẻ nhắc lại kỹ năng thực

hiện vận động.
- Mời trẻ thực hiện.

* Trẻ thực hiện:

- Lần 1+2: hai trẻ / 1 lần.

- Lần 3: Tổ chức dưới hình thức

thi đua (chơi 3-4 lần).

=> Cô bao quát sửa sai động viên

trẻ khi trẻ thực hành.

- Những trẻ yếu rèn kỹ hơn.

c. TCVĐ:

- Các con hôm nay học rất tiến

bộ, thi đua rất giỏi, để thưởng cho các

con cô sẽ cho các con chơi "chuyền

bóng", bạn nào nhắc lại luật chơi.

- À, nhưng hôm nay cô sẽ cho các

con chơi khó hơn hôm trước bằng

cách sau khi chuyền bóng cho bạn ở

dưới sau mình thì tất cả phải quay

lưng lại khi bóng về đến bạn cuối

hàng thì bạn đó sẽ chuyền ngược lại
cho bạn đứng sau mình. Cứ thế cho

đến bạn đầu hàng sẽ đưa bóng cho cô.

- Cho trẻ chơi 2-3 lần.

- Lần 3: Trẻ chơi bóng chuyền

qua 2 chân.

3. Hồi tĩnh:

- Cho trẻ đi tự do hít thở nhẹ

nhàng.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản