TƯỢNG NHÀ MỒ TÂY NGUYÊN

Chia sẻ: truongthinh

Người Bana có câu : "Khêi ning nơng, pơm bơxát" nghĩa là "tháng nghỉ, làm nhà mồ". Tháng nghỉ đó lại là mùa hội, mùa vui, mùa "uống tháng, ăn năm, trâu đâm lợn mổ", không chỉ của người Bana mà còn của người Giarai, Êđê và nhiều tộc người khác ở Tây Nguyên. Làm nhà mồ có nghĩa là tổ chức lễ bỏ ma hay mả. Do đó, không phải ngẫu nhiên lễ bỏ mả là lễ hội lớn nhất, tưng bừng nhất, vui nhất, mang tính văn hóa nhất và cũng mang tính cộng đồng nhất...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản