Tương tác người máy - Chương 2: Tổ chức nội dung

Chia sẻ: Le Ly | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:19

0
156
lượt xem
61
download

Tương tác người máy - Chương 2: Tổ chức nội dung

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kiến Trúc Thông Tin và Cấu Trúc Ứng Dụng: Phác thảo giao diện: Kiến trúc thông tin: Tổ chức nội dung và tác vụ. Cấu trúc ứng dụng: Cách thức trình bày nội dung sử dụng pages, windows, panels. Website: tổ chức nội dung để cho người dùng tìm kiếm nội dung. Ứng dụng: tổ chức các tác vụ để cho người dùng thực hiện các tác vụ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tương tác người máy - Chương 2: Tổ chức nội dung

 1. Chương 2: Tổ Chức Nội Dung Lê Quý Lộc Khoa Công Nghệ Thông Tin Đại học Bách Khoa ­ ĐHĐN
 2. Kiến Trúc Thông Tin và Cấu Trúc Ứng Dụng • Phác thảo giao diện – Kiến trúc thông tin: Tổ chức nội dung và tác vụ – Cấu trúc ứng dụng: Cách thức trình bày nội dung sử dụng pages, windows, panels
 3. Cơ Bản Của Kiến Trúc Thông Tin • Website: tổ chức nội dung để cho người dùng tìm kiếm nội dung • Ứng dụng: tổ chức các tác vụ để cho người dùng thực hiện các tác vụ • Hầu hết thông tin của các ứng dụng được tổ chức theo một trong (hoặc là sử dụng kết hợp) các cách sau – Danh sách đối tượng – Danh sách các tác vụ – Danh sách các phân loại – Danh sách các công cụ
 4. Danh Sách Đối Tượng
 5. Danh Sách Các Tác Vụ
 6. Danh Sách Các Phân Loại
 7. Danh Sách Các Công Cụ
 8. Cấu Trúc Vật Lý • Cách thức trình bày nội dung sử dụng pages, windows, panels
 9. Two-panel Selector
 10. Two-panel Selector
 11. Canvas Plus Palette
 12. Canvas Plus Palette
 13. One-window Drilldown
 14. Alternative Views
 15. Alternative Views
 16. Wizard
 17. Extras on Demand
 18. Intriguing Branches
 19. Multi-Level Help

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản