Tuyển chọn chủ trì đề tài và dự án khoa học công nghệ cấp Bộ

Chia sẻ: Nguuyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
52
lượt xem
6
download

Tuyển chọn chủ trì đề tài và dự án khoa học công nghệ cấp Bộ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tuyển chọn chủ trì đề tài và dự án khoa học công nghệ cấp bộ', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tuyển chọn chủ trì đề tài và dự án khoa học công nghệ cấp Bộ

  1. Tuyển chọn chủ trì đề tài và dự án khoa học công nghệ cấp Bộ Thông tin Lĩnh vực thống kê:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ Nông nghiệp và PTNT Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường Cơ quan phối hợp (nếu có): Không Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Hồ sơ phải nộp đúng hạn theo thông báo tuyển chọn, ngày nhận hồ sơ là ngày ghi của dấu Bưu điện Hà nội (trường hợp gửi qua bưu điện) hoặc dấu đến của Văn thư Bộ hoặc Vụ Khoa học công nghệ (trường hợp gửi trực tiếp). Thời hạn giải quyết:Chưa quy định cụ thể Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hành chính
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước - Thông báo tuyển chọn: Hai tháng trước thời điểm tuyển chọn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo danh mục đề tài trên các phương tiện thông tin đại chúng (Báo Nông nghiệp, 1. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trang Web của Bộ, Báo Khoa học và Phát triển) để tổ chức, cá nhân tham gia đăng ký. - Tổ chức, cá nhân nộp Hồ sơ đăng ký tuyển chọn chủ trì đề tài và dự án cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường). Trong khi chưa hết thời hạn nộp 2. hồ sơ, tổ chức và cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn có quyền rút hồ sơ thay hồ sơ mới, bổ sung hoặc sửa đổi hồ sơ đã gửi đến cơ quan tuyển chọn. Mọi bổ sung và sửa đổi phải nộp trong thời hạn quy định và là bộ phận cấu thành của hồ sơ. - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập Hội đồng 3. KHCN tư vấn đánh giá hồ sơ tuyển chọn. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp- và Phát triển nông thôn ra Quyết 4. định phê duyệt danh mục đề tài, dự án trúng tuyển.
  3. Tên bước Mô tả bước - Thông báo cho tổ chức, cá nhân trúng tuyển hoàn thiện nộp hồ 5. sơ chính thức. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn đăng ký chủ trì thực hiện đề tài/dự án; 2. Thuyết minh đề tài/dự án; 3. Tóm tắt hoạt động khoa học công nghệ của tổ chức đăng ký thực hiện đề tài; Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ trì đề tài, trong đó liệt kê tên và 4. cấp đề tài đã và đang chủ trì, có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền; 5. Văn bản xác nhận của tổ chức và cá nhân đăng ký phối hợp thực hiện đề tài; 6. Văn bản pháp lý chứng minh năng lực huy động vốn từ nguồn khác (nếu có).
  4. Số bộ hồ sơ: 11 bộ( 01 bản chính, 10 bản sao) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn đăng ký chủ trì thực hiện đề tài (biểu B8- Quyết định số 1. ĐONTC-BNN) 36/2006/QĐ-BNN... Thuyết minh đề tài (mẫu B1-TMTTĐT-BNN, B3- Quyết định số 2. DTTTKPĐT-BNN đối với đề tài nghiên cứu và mẫu 36/2006/QĐ-BNN... B5-TMDA-BNN đối với dự án sản xuất thử nghiệm). Tóm tắt hoạt động khoa học công nghệ của tổ chức Quyết định số 3. đăng ký thực hiện đề tài (biếu B6-LLTC-BNN). 36/2006/QĐ-BNN... Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ trì đề tài, trong đó liệt kê tên và cấp đề tài đã và đang chủ trì, Quyết định số 4. có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền biểu (B7- 36/2006/QĐ-BNN... LLCN-BNN). Văn bản xác nhận của tổ chức và cá nhân đăng ký Quyết định số 5. phối hợp thực hiện đề tài (biểu B9-PHNC-BNN). 36/2006/QĐ-BNN...
  5. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Tổ chức chủ trì phải có tư cách pháp nhân, có chức năng hoạt động phù hợp với lĩnh vực khoa học và Quyết định số 1. công nghệ của đề tài, đủ điều kiện về nhân lực, thiết 36/2006/QĐ-BNN... bị và cơ sở vật chất cần thiết cho việc thực hiện đề tài có hiệu quả (Điều 7). Cá nhân chủ trì đề tài phải có chuyên môn và ít nhất 5 năm nghiên cứu trong cùng lĩnh vực khoa học công Quyết định số 2. nghệ với đề tài đó, đối với chủ trì đề tài cấp Bộ và 3 36/2006/QĐ-BNN... năm đối với đề tài cấp cơ sở. Mỗi cá nhân chỉ được phép đồng thời chủ trì tối đa 2 đề tài (Điều 7). Không được chủ trì đề tài trong thời gian 3-5 năm nếu đề tài nghiên cứu mà nghiệm thu ở mức không Quyết định số 3. đạt hoặc chưa hoàn trả đủ kinh phí thu hồi đối với dự 36/2006/QĐ-BNN... án sản xuất thử nghiệm. (Điều 7). Quyết định số 4. Đối với cá nhân là người nước ngoài đăng ký chủ trì 36/2006/QĐ-BNN... đề tài, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Nông thôn sẽ
  6. Nội dung Văn bản qui định quyết định tuỳ trường hợp cụ thể (Điều 7).

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản