Tuyển chọn định hướng các nhóm vi sinh vật đất có khả năng chống chịu với nồng độ muối cao và chuyển phèn gây độc với thực vật để sử dụng trong các vùng đất canh tác bị tác động bởi biến đổi khí hậu

Chia sẻ: leon_1

Nghiên cứu này được thực hiện để đối phó với các hiệu ứng SUBJUNCTIVE của biến đổi khí hậu trên sông Cửu Long Đồng bằng (ĐBSCL) và Đông Nam của ĐBSCL trong tương lai khi hầu hết diện tích sản xuất nông nghiệp sẽ bị ngập nước biển và các vật liệu chứa sunfua hình thành. Căn cứ vào dân số vi sinh vật đất thích ứng với thay đổi môi trường không thuận lợi.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản