Tuyển dụng công chức loại B, C vào làm việc tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
286
lượt xem
7
download

Tuyển dụng công chức loại B, C vào làm việc tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lĩnh vực thống kê: Hoạt động khác Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ngân hàng Nhà nước Việt nam Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Vụ Tổ chức cán bộ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Tổ chức cán bộ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tuyển dụng công chức loại B, C vào làm việc tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  1. Tuyển dụng công chức loại B, C vào làm việc tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Thông tin Lĩnh vực thống kê: Hoạt động khác Cơ quan có th ẩm quyền quyết định: Ngân hàng Nhà nước Việt nam Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Vụ Tổ chức cán bộ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Tổ chức cán bộ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:
  2. Thời gian nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển phải sau thời gian thông báo ít nhất là 15 ngày; - Thời gian thi phải sau thời gian nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển ít nhất là 15 ngày; - Trong thời hạn chậm nhất 30 ngày, kể từ ngày công bố kết quả tuyển dụng, cơ quan có th ẩm quyền quản lý công chức ra quyết định tuyển dụng; - Trong thời hạn chậm nhất 30 ngày kể từ ngày có quyết định tuyển dụng, người được tuyển dụng phải đến cơ quan nhận việc, trừ trường hợp quyết định tuyển dụng có quy định thời hạn khác Đối tư ợng thực hiện: Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định - Dưới 100 thí sinh tham dự, thu: 130.000 (một trăm ba mươi nghìn) đồng/thí sinh/lần dự thi. - Từ 100 đến dưới 500 thí sinh tham dự, thu: 100.000 (một trăm nghìn) đồng/thí Phí dự thi sinh/lần dự thi. Thông tư liên tịch Bộ 1. tuyển công - Từ 500 đến dưới 1.000 thí sinh tham dự, Tài ch... chức thu: 70.000 (b ảy mươi nghìn) đồng/thí sinh/lần dự thi. - Từ 1.000 thí sinh tham dự trở lên, thu: 60.000 (sáu mươi ngh ìn) đồng/thí sinh/lần dự thi. Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hành chính
  3. Các bước Mô tả bước Tên bước Chậm nhất là 30 ngày trước ngày tổ chức tuyển dụng, cơ quan có th ẩm quyền quản lý công chức phải thông báo công khai về tiêu chuẩn, điều 1. Bước 1 kiện, số lượng cần tuyển trên các phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết tại trụ sở cơ quan đ ể mọi ngư ời biết và đăng ký d ự tuyển (nêu rõ nhu cầu vị trí tuyển dụng,trình độ chuyên môn cần tuyển dụng...); Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thu hồ sơ; tổ chức vòng sơ tuyển và thi 2. Bước 2 viết; tổ chức khám sức khoẻ; thẩm tra lý lịch cá nhân…; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ra quyết định và thông báo cho đối 3. Bước 3 tượng. H ồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn đăng ký dự tuyển;
  4. Thành phần hồ sơ Sơ yếu lý lịch có dán ảnh và đóng d ấu giáp lai có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, 2. phường, thị trấn nơi cư trú ho ặc cơ quan, tổ chức nơi đang học tập, công tác trong th ời hạn 06 tháng tính đến ngày h ết hạn nộp hồ sơ 3. Bản sao giấy khai sinh; Có đủ bản sao đư ợc chứng thực hoặc chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền các 4. văn bằng, chứng chỉ và b ản kết quả học tập phù hợp với yêu cầu của ngạch dự tuyển. Khi trúng tuyển phải xuất trình b ản chính để kiểm tra; Giấy chứng nhận sức khỏe của bệnh viện hoặc trung tâm y tế có thẩn quyền cấp 5. quận, huyện trở lên cấp. Giấy chứng nhận sức khỏe có giá trị trong thời gian 06 tháng tính đ ến ngày nộp hồ sơ dự tuyển. Số bộ hồ sơ: 01 bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Đơn đăng ký dự tuyển công chức Thông tư của Bộ Nội vụ số 07...
  5. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Nghị định của chính 1. Là công dân Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam; phủ số 0... Nghị định của chính 2. Tuổi đời từ đủ 18 tuổi đến 45 tuổi; phủ số 0... Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng; có văn bằng, chứng chỉ Nghị định của chính 3. đ ào tạo phù h ợp với yêu cầu của ngạch dự tuyển; phủ số 0... Nghị định của chính 4. Đủ sức khoẻ để đảm nhận nhiệm vụ, công vụ; phủ số 0... Không trong thời gian bị kỷ luật, bị truy cứu trách nhiệm Nghị định của chính h ình sự, chấp hành án ph ạt tù, cải tạo không giam giữ, quản 5. chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị phủ số 0... trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục; Có thời gian làm việc liên tục tại cơ quan, tổ chức, đơn vị Nghị định của chính 6. của nh à nước từ 3 năm (đủ 36 tháng) trở lên; phủ số 0...
  6. Nội dung Văn bản qui định Ngoài các điều kiện nói trên, căn cứ vào tính chất và đ ặc đ iểm chuyên môn nghiệp vụ của ngạch tuyển dụng, cơ quan Nghị định của chính 7. phủ số 0... có thẩm quyền tuyển dụng có thể bổ sung th êm một số điều kiện đối với người dự tuyển.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản