Tuyển dụng công chức loại B, C vào làm việc tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Chia sẻ: quadau_haudau

Lĩnh vực thống kê: Hoạt động khác Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ngân hàng Nhà nước Việt nam Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Vụ Tổ chức cán bộ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Tổ chức cán bộ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản