Khóa học Đổi mới toàn diện Bản thân cùng Tư duy ĐỘT PHÁ 2016 - Ts. Lê Thẩm Dương. nhận ngay Coupon Giảm 50%

Tuyện tập đề kiểm tra tiếng anh lớp 8

Chia sẻ: Nguyễn Đình Luyện | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:67

5
1.488
lượt xem
369
download

Tuyện tập đề kiểm tra tiếng anh lớp 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chọn câu trả lời đúng nhất 1. The weather .................. nice yesterday. a. is b. was c. will be d. has been 2. It's difficult ................ your direction. a. to follow b. following c. to following

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tuyện tập đề kiểm tra tiếng anh lớp 8

Đồng bộ tài khoản