Tuyện tập đề kiểm tra tiếng anh lớp 8

Chia sẻ: Nguyễn Đình Luyện | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:67

5
1.563
lượt xem
381
download

Tuyện tập đề kiểm tra tiếng anh lớp 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chọn câu trả lời đúng nhất 1. The weather .................. nice yesterday. a. is b. was c. will be d. has been 2. It's difficult ................ your direction. a. to follow b. following c. to following

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tuyện tập đề kiểm tra tiếng anh lớp 8

Đồng bộ tài khoản