Tuyển tập đề thi học sinh giỏi lịch sử 12

Chia sẻ: hoangvandungnhl

Lập bảng so sánh chiến lược phát triển kinh tế của các nước sáng lập tổ chức ASEAN qua hai thời kỳ: những năm 50 – 60 và 60 – 70 (thế kỷ XX) trở đi (theo mẫu dưới đây). Vì sao đến những năm 60 - 70 của thế kỷ XX các nước này lại thay đổi chiến lược phát triển kinh tế ? Những bài học kinh nghiệm choViệt Nam.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản