Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

TUYỂN TẬP THÀNH NGỮ TỤC NGỮ CA DAO VIỆT- ANH THÔNG DỤNG

Chia sẻ: | Ngày: | Loại File: pdf | 304 trang

8
13.639
lượt xem
3.310
download

Tục ngữ là một câu nói hoàn chỉnh, diễn đạt trọn vẹn một ý mang nội dung nhận xét quan hệ xã hội, truyền đạt kinh nghiệm sống, cho bào học luân lý hay phê phán sự việc. Do đó, một câu tục ngữ có thể được coi là một " tác phẩm văn học" hoàn chỉnh vì nó mang trong mình cả ba chức năng cơ bản của văn là chức năng nhận thức, chức năng thẩm mỹ và chức năng giá dục. Ví dụ như câu tục ngữ Việt Nam " Thuận vợ thuận chồng, tát bể đông...

TUYỂN TẬP THÀNH NGỮ TỤC NGỮ CA DAO VIỆT- ANH THÔNG DỤNG
Nội dung Text

    Đồng bộ tài khoản