TỶ SUẤT LỢI NHUẬN VÀ RỦI RO

Chia sẻ: dauxanhnguyenhuong

Tỷ suất sinh lời kỳ vọng thị trường Rm = Rf + phần bù rủi ro Tỷ suất sinh lời của từng chứng khoán Re = Rf + ß(Rm – Rf)

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: TỶ SUẤT LỢI NHUẬN VÀ RỦI RO

Chương 2: TỶ SUẤT LỢI NHUẬN VÀ RỦI RO


2.1. TỶ SUẤT LỢI NHUẬN

2.2. LÃI SUẤT

2.3. RỦI RO

2.4 CÁC LOẠI RỦI RO
Mã môn học:B02004 chương 2: Tỷ suất
1
01/12/2010
1. TỶ SUẤT LỢI NHUẬN


Tỷ suất sinh lời kỳ vọng thị trường
-

Rm = Rf + phần bù rủi ro
phần

Tỷ suất sinh lời của từng chứng
Tỷ
-
khoán
khoán
Re = Rf + ß(Rm – Rf)
Mã môn học:B02004 chương 2: Tỷ suất
2
01/12/2010
2. LÃI SUẤT
Lãi là kết quả tài chính cuối cùng của quá trình
Lãi
-
đầu tư
đầu
Lãi suất thể hiện mối quan hệ giữa lãi trong một
Lãi
-
đơn vị thời gian với vốn gốc trong thời gian đó
đơn
Lãi suất là suất thu lợi của vốn trong một đơn vị
Lãi
-
thời gian
thời
Lãi trong 1 đơn vị thời gian
--------------------------x100%
--------------------------
LS =
LS
Vốn gốc trong thời gian đó
Vốn
Mã môn học:B02004 chương 2: Tỷ suất
3
01/12/2010
CÁC LOẠI LÃI SUẤT
Lãi suất phát biểu: LS được công bố hay niêm yết


Lãi suất hiệu lực: LS thực tế sau khi đã điều chỉnh
Lãi

LS phát biểu theo số lần ghép lãi.
LS
Lãi suất chiết khấu: LS được sử dụng để xác định
Lãi

hiện giá của một số tiền dự kiến trong tương lai
hiện
Lãi suất thực: LS phản ánh sức mua thực tế từ thu
Lãi

nhập tiền lãi danh nghĩa trừ đi yếu tố lạm phát.
nhập
Mã môn học:B02004 chương 2: Tỷ suất
4
01/12/2010
CÁCH TÍNH LÃI

Lãi đơn: Lãi tính trên số tiền gốc vay


 Lãi kép: Lãi tính trên số tiền gốc vay
Lãi
và số tiền lãi trước đó nhập vào gốc

 Lãi có thể ghép năm, bán năm, quý,
Lãi
tháng, ngày. Và khi số lần ghép lãi lớn
đến vô cùng thì gọi là lãi liên tục.
đếnMã môn học:B02004 chương 2: Tỷ suất
5
01/12/2010
XÁC ĐỊNH LS HiỆU DỤNG
 Re = (1 + r/m1)m2 - 1
 Re: LS hiệu dụng
 r: LS phát biểu (LS công bố)
 m1: Số thời đoạn ghép lãi trong
Số
thường đoạn phát biểu LS
thường
 m2: Số thời đoạn ghép lãi trong
Số
thời đoạn tính LS hiệu dụng.
thời
Mã môn học:B02004 chương 2: Tỷ suất
6
01/12/2010
Ví dụ
Tính LS hiệu dụng của một khoản vay
Tính
với LS 10%/năm
với
a. Ghép lãi bán năm

b. Ghép lãi hàng quý

c. Ghép lãi hàng tháng

d. Ghép lãi mỗi ngày
Mã môn học:B02004 chương 2: Tỷ suất
7
01/12/2010
Ghép lãi bán năm
a.

Re = (1 + 10%/2)2 - 1= 10,25%b. Ghép lãi hàng quý
b.
Re = (1 + 10%/4)4 - 1= 10,38%

Mã môn học:B02004 chương 2: Tỷ suất
8
01/12/2010
c. Ghép lãi hàng tháng
Re = (1 + 10%/12)12 - 1= 10,47%d. Ghép lãi mỗi ngày
d.
Re = (1 + 10%/365)365 - 1= 10,52%

Mã môn học:B02004 chương 2: Tỷ suất
9
01/12/2010
CHUYỂN LS HD THEO TỪNG THỜI ĐOẠN


 r2 = (1 + r1)m - 1
 r1: LS HD có thời đoạn ngắn

 r2: LS HD có thời đoạn dài hơn

 m: Số thời đoạn ngắn trong
m:
thời đoạn dài
thời


Mã môn học:B02004 chương 2: Tỷ suất
10
01/12/2010
Tính LS hiệu dụng của một khoản vay với LS
Tính
10%/năm. Ghép lãi hàng tháng
10%/năm.
LS HD 6 tháng
a.

Re = (1 + 10%/12)6 - 1=LS HD một quý


Re = (1 + 10%/12)3 - 1=LS HD một tháng
a.
a.

Re = (1 + 10%/12)1 - 1=

Mã môn học:B02004 chương 2: Tỷ suất
11
01/12/2010
Một khoản vay với LS 6%/6 tháng. Hỏi
Một
LS HD 1 năm?
LS


r2 = (1 + 0,06)2
 - 1 = 12,36%
12,36%
Mã môn học:B02004 chương 2: Tỷ suất
12
01/12/2010
3. RỦI RO

Rủi ro là sự không chắc chắn
Rủi
-
hay một tình trạng bất ổn;
Tình trạng không chắc chắn
Tình
-
có thể đoán được xác suất xảy
ra ->rủi ro
ra
Tình trạng không chắc chắn
Tình
-
nào chưa từng xảy ra và
không thể đoán được ->bất
trắc
trắc

Mã môn học:B02004 chương 2: Tỷ suất
13
01/12/2010
4. CÁC LOẠI RỦI RO

Rủi ro kinh doanh: là tính khả biến hay không
Rủi
-
chắc chắn về EBIT của doanh nghiệp
chắc
Rủi ro tài chính: chỉ tính khả biến tăng thêm
Rủi
-
của thu nhập mỗi cổ phần và xác suất mất khả
năng chi trả xảy ra khi một DN sử dụng các
nguồn tài trợ có chi phí tài chính cố định, như
nợ và CPUĐ trong cấu trúc vốn của mình
nợ
Rủi ro hệ thống
-

Rủi ro không hệ thống
-
Mã môn học:B02004 chương 2: Tỷ suất
14
01/12/2010
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản