ỨNG DỤNG CỦA THUYẾT LƯỢNG TỬ TRONG NGUYÊN TỬ HYĐRÔ

Chia sẻ: Vu Duc Thanh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:31

0
198
lượt xem
47
download

ỨNG DỤNG CỦA THUYẾT LƯỢNG TỬ TRONG NGUYÊN TỬ HYĐRÔ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

-Để khắc phục những khó khăn của mẫu nguyên tử Thomson, năm 1911 học trò của Thomson là Rutherford đã làm nhiều thí nghiệm dùng electron bắn vào lá vàng mỏng, ông nhận xét nguyên tử không thể có cấu tạo là quả cầu đặc từ đó ông đưa ra mẫu nguyên tử Rutherford.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ỨNG DỤNG CỦA THUYẾT LƯỢNG TỬ TRONG NGUYÊN TỬ HYĐRÔ

 1. Bài 53 ỨNG DỤNG CỦA THUYẾT LƯỢNG TỬ TRONG NGUYÊN TỬ HYĐRÔ NỘI DUNG BÀI MỚI I-MẪU NGUYÊN TỬ BOHR II-GIẢI THÍCH SỰ TẠO THÀNH QUANG PHỔ VẠCH CỦA HYĐRÔ Sinh viên thực hiện: Nguyễn Hoàng Quốc                              Lớp Lý 4   I-Mẫu nguyên tử Borh II-Quang ph ổ vạch Hyđrô Tài liệu tham khảo
 2. I-MẪU NGUYÊN TỬ BOHR A)VÀI NÉT VỀ CÁC MẪU NGUYÊN TỬ TRƯỚC ĐÓ 1)Mẫu nguyên tử Thomson. -Là quả cầu đặc mang điện tích dương,các electron chuyển động trong quả cầu đó.    
 3. MẪU NGUYÊN TỬ THOMSON Thomson    
 4. 2) Mẫu nguyên tử Rutherford ­Để  khắc  phục  những  khó  khăn  của  mẫu  nguyên  tử  Thomson,  năm  1911  học  trò  của  Thomson  là  Rutherford  đã  làm  nhiều  thí nghiệm dùng electron bắn vào lá vàng  mỏng,  ông  nhận  xét  nguyên  tử  không  thể  có cấu tạo là quả cầu đặc từ đó ông đưa ra  mẫu nguyên tử Rutherford. ­Còn  có  tên  gọi  là  mẫu  hành  tinh:  bao  gồm  các  electron  mang  điện  tích  âm  chuyển  động xung quanh hạt nhân mang điện tích  dương.    
 5. MẪU NGUYÊN TỬ HÀNH TINH CHO NGUYÊN TỬ HYĐRÔ RUTHERFORD    
 6. MẪU NGUYÊN TỬ HÀNH TINH CHO 1 SỐ NGUYÊN TỐ HÓA HỌC KHÁC.
 7. Cả hai mẫu nguyên tử trên đều gặp khó khăn  trong việc giải thích tính bền vững của nguyên  tử và sự tạo thành quang phổ vạch của nguyên  tử Hyđrô    Năm 1913, Bohr  vận dụng tinh  thần của thuyết  lượng tử để xây  dựng mẫu  nguyên tử Bohr  với 2 tiên đề  chính sau đây: Bohr    
 8. B)MẪU NGUYÊN TỬ BOHR a)Tiên đề 1:(Về các trạng thái dừng) nguyên tử chỉ tồn tại trong những trạng  thái có năng luợng xác định gọi là trạng  thái dừng.Trong các trạng thái dừng  nguyên tử không bức xạ.    
 9. Như trong mô hình sau electron trong  nguyên tử hyđrô đang tồn tại ở trạng  thái dừng thứ nhất.    
 10. B)MẪU NGUYÊN TỬ BOHR b)Tiên đề về sự hấp thụ và bức xạ nguyên tử:  Khi nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng có  năng lượng En         Sang trạng thái dừng có năng lượng nhỏ hơn Em thì nguyên tử phát ra 1 phôtôn có năng    lượng đúng bằng :   ε = h f = E − Em   n
 11. #)Hệ quả: Trong trạng thái dừng của các nguyên tử,  electron chỉ chuyển động quanh hạt nhân  theo những quỹ đạo có bán kính hoàn toàn  xác định ,gọi là các quỹ đạo dừng. ­Đối với nguyên tử Hyđrô, bán kính quỹ đạo  dừng tăng tỉ lệ với bình phương các số  nguyên liên tiếp.    
 12. #)Hệ quả: ­Quỹ đạo thứ nhất có bán kính: r0 ­Quỹ đạo thứ hai có bán kính: 4 r0 ………….. Trong đó: r0 = 5,3.10−11 m Gọi là bán kính Bohr ­Quỹ đạo có bán kính càng lớn thì ứng với năng  lượng lớn và ngược lại. ­Tên quỹ đạo theo thứ tự từ 1 đến 6 là: K, L, M, N, O, P   Ví dụ:     
 13. Năng lượng và quỹ đạo của electron trong nguyên tử Hyđrô ở trạng thái cơ bản    
 14. Năng lượng và quỹ đạo của electron trong nguyên tử Hyđrô ở trạng thái tiếp theo    
 15. Xét nguyên tử Hyđrô ở trạng thái như  hình vẽ. Hiện tượng gì xảy ra khi                           electron  chuyển  xuống  trạng  thái     có mức năng lượng thấp hơn?    
 16. Trả lời: Nguyên tử Hyđrô sẽ bức  xạ một phôtôn    
 17. Bài 53: ỨNG DỤNG CỦA THUYẾT LƯỢNG TỬ TRONG NGUYÊN TỬ HYĐRÔ NỘI DUNG BÀI MỚI: I­MẪU NGUYÊN TỬ BOHR II­GIẢI THÍCH SỰ TẠO THÀNH  QUANG  PHỔ VẠCH CỦA HYĐRÔ   I-Mẫu nguyên tử Borh II-Quang phổ  vạch Hyđrô Tài liệu tham khảo
 18. II-GIẢI THÍCH SỰ TẠO THÀNH QUANG PHỔ VẠCH CỦA HYĐRÔ         ­Thực nghiệm cho thấy các vạch trong quang phổ  phát  xạ  của  Hydrô  sắp  xếp  thành  những  dãy  xác  định, tách rời hẳn nhau.    +)Vùng tử ngoại: Dãy Lyman    +)Dãy Balmer  một phần nằm trong vùng  tử ngoại,  một phần thuộc vùng ánh sáng nhìn thấy.    +)Vùng hồng ngoại: Dãy Paschen Giải thích ?    
 19. Khi nhận được năng lượng kích thích, các electron chuyển lên quỹ đạo có mức năng lượng cao hơn. Ví dụ: electron đang ở quỹ đạo thứ nhất như hình vẽ nhận được năng lượng    
 20. Nó sẽ chuyển lên mức năng lượng  cao hơn tương ứng với năng lượng  nhận  được  và  tồn  tại  ở  trạng  thái  kích thích    

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản