Ứng dụng của Tin học trong hỗ trợ việc quản lý

Chia sẻ: chuot_yeu_xien

.Bất kỳ hoạt động nào của con người cũng cần được quản lý.Các hoạt động quản lý có 1 đặc điểm chung là phải xử lí 1 lượng thông tin

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Ứng dụng của Tin học trong hỗ trợ việc quản lý

Ứng dụng của Tin học

Trong hỗ trợ việc quản lý
Bất kỳ hoạt động nào của con người cũng cần
được quản lý.Các hoạt động quản lý có 1 đặc
điểm chung là phải xử lí 1 lượng thông tin và thông
tin đó thường rất đa dạng.

• Có thể xem máy vi tính là một trợ thủ vô cùng
đắc lực cho con người trong việc quản lí thông
tin, một trong những công việc mà bất kì họat
động nào có tổ chức cũng cần. Vì nó có thể xử lí
một khối lượng thông tin khá lớn và đa dạng
trong một thời gian ngắn. Gắn liền với việc
quản lí thông tin không thể không nói đến các
phần mềm chuyên dụng như:
Microsoft Excel, Quattro,…
BẢNG TÍNH ĐIỆN TỬ:

• cách mô phỏng một trang giấy có chia các hàng
và cột, người sử dụng có thể đặt dữ liệu hoặc
đặt công thức tính toán vào từng ô của bảng.
Máy tính sẽ tự động tính toán với công thức đã
cho và dữ liệu đưa vào bảng để cho kết quả
tương ứng. Nhờ BTĐT người ta có thể tiến
hành thuận lợi việc phân tích các kết quả tính
toán, vd. tính các phương án thử nghiệm và đối
chiếu các kết quả thu được.
Microsoft Excel


• Microsoft Excel, còn được gọi theo tên đầy đủ
Microsoft Office Excel, là chương trình xử lý
bảng tính nằm trong bộ Microsoft Office của
hãng phần mềm Microsoft. Cũng như các
chương trình bảng tính Lotus 1-2-3, Quattro Pro
… bảng tính của Excel cũng bao gồm nhiều ô
được tạo bởi các dòng và cột, việc nhập dữ liệu
và lập công thức tính toán trong Excel cũng có
những điểm tương tự, tuy nhiên Excel có nhiều
tính năng ưu việt và có giao diện rất thân thiện
Microsoft Excel tổ chức, tính toán bằng những công thức
(Formulas), phân tích và tổng hợp số liệu. Các nhiệm vụ mà
bạn có thể thực hiện với Excel từ việc viết một hóa đơn tới
việc tạo biểu đồ 3-D hoặc quản lý sổ kế toán cho doanh
nghiệp
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

• Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (Database Management System -
DBMS), là phần mềm hay hệ thống được thiết kế để quản
trị một cơ sở dữ liệu. Cụ thể, các chương trình thuộc loại
này hỗ trợ khả năng lưu trữ, sửa chữa, xóa và tìm kiếm thông
tin trong một cơ sở dữ liệu (CSDL). Có rất nhiều loại hệ
quản trị CSDL khác nhau: từ phần mềm nhỏ chạy trên
máy tính cá nhân cho đến những hệ quản trị phức tạp chạy
trên một hoặc nhiều siêu máy tính.
được thiết kế để quản lý một cơ sở dữ liệu, môt tập hợp dữ liệu lớn có cấu
trúc, phục vụ cho các yêu cầu về dữ liệu của một số lượng lớn người sử dụng.
Ví dụ điển hình của hệ quản trị cơ sở dữ liệu bao gồm kế toán, nguồn nhân lực
và hệ thống hỗ trợ khách hàng. Đầu tiên, hệ quản trị cơ sở dữ liệu chỉ có ở các
công ty lớn với đầy đủ phần cứng cần thiết hỗ trợ cho một tập hợp dữ liệu lớn.
Gần đây, nó đã trở thành một phần tiêu chuẩn của bất kỳ công ty nào
Với những địa phương trỏ động cơ, coupling chặt chẽ giữa các ngôn ngữ và
dữ liệu, và các tính năng mạnh mẽ, Visual FoxPro là một công cụ tuyệt vời để
xây dựng các giải pháp cơ sở dữ liệu của tất cả các kích cỡ. -Trung tâm dữ
liệu của nó, theo định hướng đối tượng ngôn ngữ cung cấp cho nhà phát triển
một bộ công cụ mạnh mẽ để xây dựng cơ sở dữ liệu ứng dụng cho máy tính
để bàn, khách hàng phục vụ môi trường, hoặc các trang web.
Visual FoxPro, ký hiệu vắn tắt là VFP, là một hệ quản
trị cơ sở dữ liệu (Database Management System -DBMS)
trực quan. Nó không chỉ là một hệ DBMS mà còn là một
ngôn ngữ lập trình có triển vọng. Nó có thể được dùng
để viết cả các ứng dụng web.
Microsoft Office Access, thường được gọi tắt là MS Access hoặc đơn giản là Access, là một phần
mềm quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ do hãng Microsoft giữ bản quyền. Access thường được đóng
gói cùng các phần mềm khác trong bộ Microsoft Office và được sử dụng rộng rãi trong các máy tính
cài hệ điều hành Windows

Các file Access thường có phần mở rộng (đuôi) là mdb hay mdbx (nếu là MS Access 2007). Ngoài ra
cũng còn có dạng khác. Biểu tượng của chương trình Access là một chiếc chìa khóa.

Giao diện người sử dụng của Access bao gồm một loạt cửa sổ mở ra bên trong cửa sổ chính
Access. Công cụ quản lý cơ sở dữ liệu của Access bao gồm các Tables (bảng), Queries (truy vấn, tìm
kiếm), Forms (mẫu), Reports (báo cáo), Macro (các macro lệnh), Modules (các khai báo, thư viện
chương trình con). Mỗi một đối tượng trên sẽ được hiện ra trong một cửa số riêng.
Oracle là tên của một hãng phần mềm, một hệ quản trị cơ sở dữ liệu phổ biến trên
thế giới . Hãng Oracle ra đời đầu những năm 70 của thế kỷ 20 tại nước Mỹ.
Khởi đầu với phần mềm quản trị Cơ Sở Dữ Liệu cách đây hơn 30 năm. Hiện tại
ngoài sản phẩm Oracle Database Server, Oracle còn cung cấp nhiều sản phẩm phục
vụ doanh nghiệp khác.
• Một quy trình ứng dụng tin học để quản lí thường
gồm các bước sau:

• • Tổ chức lưu trữ các hồ sơ, chứng từ trên máy, bao
gồm cả việc sắp xếp chúng một cách hợp lí để tiện
dùng

• • Xây dựng các chương trình tiện dụng làm các việc
như cập nhập (bổ sung, sửa chữa, loại bỏ, ….) các hồ


• • Khai thác thông tin theo các yêu cầu khác nhau: tìm
kiếm, thống kê, in các biểu bảng,….
Những ứng dụng của tin học trong
quản lí
• - Quản lý nhân sự,Quản lý khách hàng (cơ
sở dữ liệu): Danh sách nhân viên, danh
sách thí sinh/học sinh...
- Quản lý thời gian: xếp lịch, thời khóa
biểu, phân công giám thị ...
- Quản lý kho, vật tư, thư viện (cơ sở dữ
liệu)
- Quản lý bán hàng
Ứng dụng quản lí hồ sơ nhân sự
• vnisHurex là phần mềm ứng dụng hỗ trợ quản lý hồ sơ nhân sự trong các tổ chức
kinh tế – xã hội
 
        Quản lý hệ thống tổ chức – hồ sơ nhân sự
Xử lý các nghiệp vụ của công tác tổ chức: quản lý – cập nhật thông tin biến động của
hồ sơ; thuyển chuyển công tác; lưu trữ hồ sơ nghi việc; xét đến hạn lên lương
Chấm công, tính lương, quản lý các chế độ của người lao động
In ấn lý lịch, lý lịch trích ngang và một số mẫu báo cáo chuẩn
Hỗ trợ thiết kế báo cáo động
• công nghệ thông tin là phương tiện trợ giúp đắc lực trong
hành chính nói chung và quản lý ngành y tế nói riêng.
Một số bệnh viện đã ứng dụng phần mềm quản lý dược do
Trung tâm công nghệ thông tin y tế xây dựng, nhìn chung các
phần mềm này đáp ứng tốt các yêu cầu quản lý Dược vật tư ,
Hồ sơ bệnh nhân
Quản lý các dịch vụ phòng khám, quản lý thuốc, cấp đơn
thuốc, tin hoc đem đến một giải pháp mềm dẻo, nhanh chóng và
hiệu quả cho các phòng khám, cho phép các phòng khám phục vụ
bệnh nhân chuyên nghiệp hơn, chất lượng hơn đồng thời cũng
đạt được mức lợi nhuận mới, mức đột phá mới cho riêng mình
Phần mềm Quản lý Y Dược 1.06Phần mềm Quản lý Xét
nghiệm
Dùng cho các doanh nghiệp có
mua bán hàng hóa, dịch vụ, các
đại lý. Dùng được cho nhiều
ngành khác nhau với quy mô nhỏ
hoặc lớn (có thể thống kê, quản
lý, thể hiện đến tối đa đến chín
trăm chín mươi chín nghìn tỉ)
- Hoá đơn nhập, xuất, thu - chi, ...
- Báo cáo tồn kho, công nợ, tồn
quỹ, cân đối hàng hóa, các tài
khoản (tồn đầu kỳ, phát sinh
trong kỳ, tồn cuối kỳ).
- Tính giá vốn hàng hóa, lãi hoạt
động kinh doanh.
- Quản lý hàng cho nhiều kho
trong 1 doanh nghiệp. • Phần mềm Quản
- Phân quyền quản lý người dùng
cụ thể, rõ ràng, để thiết lập. lý Doanh nghiệp
- Theo dõi quá trình sử dụng của
người dùng (nhân viên) như thời
1.05
điểm đăng nhập, thời điểm đăng
thoát.
Phần mềm Quản lý Cán bộ CC
• Quản lý và lưu trử hồ sơ cán
bộ công chức (CBCC): Toàn
bộ CBCC, kể cả số đã nghỉ
hưu, chuyển công tác,... chính
xác theo từ ngữ quy định.
2. In sơ yếu lý lịch CBCC:
Đầy đủ thông tin, có hình,
đúng theo mẫu quy định.
3. In bản tên: Theo mẫu bản
tên và mã quy định.
4. Thống kê báo cáo: Đủ các
báo cáo định kỳ và đột xuất
của công tác quản lý CBCC.
5. Thống kê, theo dõi ngạch
bậc lương: Nắm chắc ngạch
bậc CBCC đang hưỡng, tạo
danh sách đề nghị nâng lương
theo đợt đầy đủ chính xác,
không nhầm lẫn hoặc gây
ảnh hưỡng không tốt đến
quyền lợi CBCC.
6. Nâng lương: Nâng lương
tự động bằng phần
• Phần mềm quản lý
khách sạn - nhà hàng
là công cụ quản lý,
điều hành, thanh
toán hoàn hảo cho
hoạt động giao dịch
giữa khách sạn và
khách hàng
Phần mềm tích hợp đến từng chi tiết quá trình quản lý kinh doanh nhà
hàng: quản lý bán hàng; xuất-nhập nguyên liệu, quản lý kho; quản lý
món ăn, bàn ăn; quản lý hóa đơn; quản lý nhà cung cấp; quản lý khách
hàng(VIP…); quản lý tài sản; chấm công, trả lương nhân viên; hệ
thống bảng biểu
quản lý dự án
Quản lý bán hàng
Quản lý thư viện
Quản lý vật tư
Quản lý đất Đai
• công nghệ thông tin là phương
tiện trợ giúp đắc lực trong Quản
lý đem đến một giải pháp mềm
dẻo, nhanh chóng và hiệu quả cho
CV.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản