Ứng dụng GIS trong quản lý đất đai

Chia sẻ: peheo_1

Khi chưa ứng dụng GIS Sự chuyển dịch, biến động không ngừng của đất đai. Các số liệu điều tra cơ bản, các loại bản đồ, sổ sách … liên quan đến tài nguyên đất chưa được thống nhất, lưu trữ cồng kềnh, tra cứu thông tin khó khăn … làm cho công tác quản lý đất đai gặp nhiều vướng mắc và ít có hiệu quả. Tranh chấp quyền sử dụng đất thường xuyên xảy ra Tài nguyên đất đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động của con người Quản lý thông tin sử dụng đất vì nó cho phép...

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Ứng dụng GIS trong quản lý đất đai

Tiểu luận
ỨNG DỤNG GIS TRONG 
QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
NỘI DUNG BÁO CÁO

Đặt vấn đề


Mục tiêu


Các bước thực hiện


Một số ứng dụng

Tính cấp thiết của đề tài

Khi chưa ứng dụng GIS
Sự chuyển dịch, biến động không ngừng  của đất 
đai.
Các số liệu điều tra cơ bản, các loại bản đồ, sổ sách
… liên quan đến tài nguyên đất chưa được thống nhất,
lưu trữ cồng kềnh, tra cứu thông tin khó khăn … làm
cho công tác quản lý đất đai gặp nhiều vướng mắc và
ít có hiệu quả.
Tranh chấp quyền sử dụng đất thường xuyên xảy 
ra 
Tài nguyên đất đóng vai trò quan trọng trong các 
hoạt động của con người
Ứng dụng GIS


•Quản lý thông tin sử dụng đất vì nó cho phép tạo và duy 
trì dữ liệu những thửa đất, những dự án đất, tình hình sử 
dụng đất.
•Cho phép nhập thêm , phục hồi dữ liệu như thuế đất, dự 
án sử dụng đất, mã  đất dễ dàng hơn rất nhiều so với thời 
đại bản đồ giấy
Mục tiêu của đề tài


Nghiên cứu khả năng ứng dụng của hệ thống thông tin
địa lý trong việc xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu tài
nguyên đất phục vụ cho công tác quản lý đất đai.
Các bước thực hiện
Thu thập thông tin và xử lý dữ liệu
Thu thập thông tin


Dữ liệu không gian bao gồm: Hệ thống lưới chiếu, hệ
thống hệ toạ độ quốc gia,hệ thống độ cao, các thông tin
về địa giới hành chính, các thông tin về hệ thống bản đồ,
dữ liệu GPS.
Dữ liệu thuộc tính bao gồm: Tất cả các thông tin liên
quan đến nguồn tài nguyên đất đai được thu thập từ các
loại sổ sách, tài liệu, hồ sơ, các loại văn bản pháp luật

Dữ liệu thời gian: sự biến động sử dụng đất,  giao
thông, dân cư các công trình cơ sở hạ tầng….
Xử lý dữ liệu

Tổ chức các dữ liệu theo một cấu trúc thống nhất
Phần cơ sở dữ liệu chung: hệ quy chiếu, hệ toạ độ - độ
cao, hệ thống ảnh phủ trùm, hệ thống biên giới và địa
giới, các dữ liệu thuyết minh về dữ liệu khác có liên
quan.
Sử dụng một phần mềm để quản lý dữ liệu đất đai 
(Tiếp nhận các thông tin về biến động đất đai, tìm kiếm
thông tin để loại bỏ những thông tin cũ, đưa vào các
thông tinmới hoặc biến đổi các thông tin cũ theo một số
biến động mới)
Tổ chức và chuẩn hóa CSDL tài nguyên
đất

 Chuẩn hoá thiết bị tin học (hệ điều hành, mạng, thiết bị phần 
cứng, chuẩn phần mềm ứng dụng, bảng mã ký tự và tổ 
chức dữ liệu),
 Chuẩn hoá hệ quy chiếu, toạ độ, địa giới, địa danh
 Chuẩn hóa hệ thống bản đồ
Cấu trúc của cơ sở dữ liệu thuộc tính của 
bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Xây dựng cấu trúc cơ sở dữ liệu của bản
đồ
•Hành chính
•Thổ nhưỡng
•Giao thông
•Thủy văn
•Dạng điểm GPS
Cấu trúc cơ sở dữ liệu của bản đồ hành
chính
Cấu trúc cơ sở dữ liệu thuộc tính của bản đồ thổ
nhưỡng
Cấu trúc cơ sở dữ liệu thuộc tính của đường giao thông
Cấu trúc dữ liệu thuộc tính của sông, hồ
Cấu trúc cơ sở dữ liệu thuộc tính của bản đồ dạng điểm GPS
Các kỹ thuật GIS
•Chuyển đổi hệ toạ độ, phép chiếu, nắn chỉnh bản đồ
•Thực hiện các phép toán số học, logic, hình học, đại
số
•Chồng xếp, làm sạch, làm trơn, tách hoặc hợp các lớp
thông tin không gian và phi không gian
•Phân loại các lớp thông tin trên bản đồ
•Nội suy bề mặt cho điểm, đường, tạo bề mặt địa
hình từ các đường đồng  mức, tạo ảnh phối cảnh ba
chiều, tính toán độ dốc.
•Tính toán thống kê khoảng cách
•Xác định chọn lọc vùng theo một tiêu chuẩn bất kỳ.
Một số ứng dụng

1. Ứng dụng GIS trong thành lập bản đồ hiện trạng 
sử dụng đất ở xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh 
Hòa Bình.
2. Ứng dụng GIS lập mô hình phân loại để sử dụng 
bền vững đất dốc tại Đài Bắc, Đài Loan.
Ứng dụng GIS trong thành lập bản đồ hiện trạng sử
dụng đất ở xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
Số hóa các lớp bản đồ 
Ứng dụng GIS lập mô hình phân loại để sử dụng
bền vững đất dốc

Địa điểm: Đài Bắc, Đài Loan – vùng thung lũng bao 
quanh bởi núi với 55% là đất dốc.
Thời gian: 2003 (dữ liệu thu thập từ 1953)
Mục đích: Sử dụng và phát triển bền vững tài 
nguyên đất dốc
Dữ liệu

Các bản đồ số
Sơ đồ khối các bước xác định vùng đất cần xem xét
Các thông số phân loại
Chuẩn phân loại đất 
Các loại đất

 Đất phù hợp cho sản xuất nông nghiệp
A1: đất loại 1, sử dụng cho nông nghiệp không giới hạn
A2: đất loại 2, cần các biện pháp giữ nước và đất ở mức độ trung 
bình
A3: đất loại 3, cần các biện pháp giữ nước và đất ở mức độ cao
A4­1: đất loại 4­1, cần các biện pháp giữ nước và đất ở mức độ cao
A4­2: đất loại 4­2, có thể canh tác nhưng cần có các biện pháp giữ 
nước và đất ở mức độ cao.
 Đất phù hợp cho trồng rừng
F: đất loại 5, phù hợp cho trồng rừng, là đất xói mòn nghiêm trọng 
hoặc vật liệu gốc hỗn tạp
 Đất để bảo tồn
P: đất loại 6, đất lộ vật liệu gốc, có các vấn đề xói mòn nghiêm 
trọng hoặc có nguy cơ trượt lở. Cần có các biện pháp giữ đất và 
nước ở mức độ cao.
Sơ đồ hệ thống
Sơ đồ mô 
hình phân 
loại khả 
năng của 
đất
R: phơi vật liệu gốc, có các vấn 
đề trượt lở, xói mòn
S: độ dốc
Dp: độ dày
Kết quả
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản