Ứng dụng học phát âm tiếng Anh cho iPads

Chia sẻ: oishithetgiay

Ứng dụng học phát âm tiếng Anh cho iPads .Giáo viên và học viên tiếng Anh hiện đã có một phương tiện mới để làm chủ việc học phát âm tiếng Anh nhờ ứng dụng học phát âm mới nhất cho iPad của Hội đồng Anh.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản