Ứng Dụng Lâm sàng của BNP và NT- proBNP

Chia sẻ: sinhtobo111

ProBNP là kích thích tố thải natri chủ yếu do tế bào cơ tim tiết ra vì tác động của sức căng của thành cơ tim nên đã được dùng để chẩn đoán suy tim. ProBNP được phân hóa thành BNP có tác dụng sinh học và NT-proBNP không có tác dụng sinh học; nồng độ của cả hai chất đều tăng trong suy tim nhưng nồng độ NT-proBNP tăng gấp bốn lần nồng độ BNP trong rối loạn chức năng thất trái. Dùng BNP hoặc NT-proBNP để chẩn đoán phân biệt các trường hợp khó thở tại phòng...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản