Ứng dụng ma trận SWOT

Chia sẻ: Nguyen Do Tung Tung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

2
1.472
lượt xem
351
download

Ứng dụng ma trận SWOT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ma trận SWOT là một công cụ thường được ứng dụng trong việc phân tích đánh giá các mặt mạnh, mặt yếu, cơ hội và rủi ro của một chủ trương chính sách hoặc một ngành nào đó, nhằm đề xuất các giải pháp cần thiết nên được bổ sung hoặc điều chỉnh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ứng dụng ma trận SWOT

  1. Ứng dụng ma trận SWOT vào phân tích đánh giá chủ trương giãn dân và đề xuất một số giải pháp cần lưu ý trong thời gian tới Th.S. DƯ PHƯỚC TÂN Ma trận SWOT là một công cụ thường được ứng dụng trong việc phân tích đánh giá các mặt mạnh, mặt yếu, cơ hội và rủi ro của một chủ trương chính sách hoặc một ngành nào đó, nhằm đề xuất các giải pháp cần thiết nên được bổ sung hoặc điều chỉnh. Chủ trương “giãn dân” tại TP.HCM bắt đầu thực hiện sau khi có Nghị quyết số 11 của Thành ủy ngày 28/4/1997, trong đó đưa ra một số chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2000, cố gắng bảo đảm số dân trong nội thành TP.HCM đạt mức tương đối khoảng 3,5 triệu người, khuyến khích người dân trong nội thành di chuyển ra bên ngoài các quận mới và quận ven, đi kèm với một loạt các nhóm giải pháp và chính sách về phương diện kinh tế, xã hội và phát triển nguồn nhân lực, về đất đai, xây dựng và phát triển đô thị, về di dời xí nghiệp ô nhiễm và các thủ tục hành chính v.v…. Để có thể đánh giá tình hình thực hiện chủ trương giãn dân trong 4 năm qua, đồng thời đề ra các giải pháp cần bổ sung thực hiện trong thời gian tới, bài viết này thử ứng dụng phương pháp Ma trận SWOT vào việc phân tích chủ trương giãn dân. Ma trận SWOT sẽ giúp tổng hợp các nhân tố đã thực hiện được và chưa được trong thời gian qua, đồng thời với kết hợp với các dự báo về thuận lợi và khó khăn sắp tới, từ đó đề ra các giải pháp khắc phục các nguy cơ tồn tại, nhằm thúc đẩy chủ trương giãn dân thực hiện thành công hơn nữa trong thời gian tới. 1. Các thông số đưa vào ma trận: Ma trận SWOT có thể biểu diễn qua sơ đồ sau: CƠ HỘI THỰC HIỆN NGUY CƠ RỦI RO (Opportunities – O) (Threats - T) SWOT MẶT MẠNH Tận dụng cơ hội để phát huy thế Tận dụng mặt mạnh để giảm mạnh thiểu nguy cơ (Strengths - S) (O/S) (S/T) MẶT YẾU Nắm bắt cơ hội để khắc phục mặt Giảm các mặt yếu để ngăn chận yếu nguy cơ (Weaknesses - W) (O/W) (W/T) Qua kết quả phân tích tình hình thực hiện trong 4 năm qua, một số thông số có thể đưa vào ma trận để luận giải các biện pháp và giải pháp, bao gồm như sau: 1.1. Mặt mạnh: (S) Trong quá trình thực hiện chủ trương giãn dân vừa qua, các mặt mạnh có thể đúc kết bao gồm: S1 = TP.HCM đã đầu tư tạo việc làm bên ngoài nhiều (các khu CN tập trung). S2 = Cơ cấu đầu tư có chú ý cơ sở hạ tầng, mặc dù chưa nhiều. S3 = Đã hình thành 5 Quận mới (đất đai bên ngoài còn nhiều). S4 = Có hệ thống quản lý hộ khẩu bên trong tốt (tạm trú tạm vắng). S5 = Đã thực hiện một số dự án xây nhà ở tái định cư cho một bộ phận dân cư ra ngoài. S6 = Từng bước hoàn thiện chính sách điều tiết thị trường đất đai, lao động. 1.2. Mặt yếu: (W) Một số mặt yếu được đúc kết qua kết quả thực hiện chủ trương giãn dân trong thời gian vừa qua bao gồm: W1 = Quy hoạch với các chỉ tiêu khống chế dân số hơi cứng nhắc, khó thực thi. W2 = Trách nhiệm thực hiện của các đơn vị sở ngành chưa rõ ràng.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản