Using Controls Database to the Form Windows

Chia sẻ: Asdsadasd 1231qwdq | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
46
lượt xem
4
download

Using Controls Database to the Form Windows

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Adding Controls to the Form So far you have created a form, set some of its properties, and examined the code that Visual Studio 2005 generates.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Using Controls Database to the Form Windows

Đồng bộ tài khoản