Using PIX Firewall in SOHO Networks

Chia sẻ: Thu Trang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
78
lượt xem
17
download

Using PIX Firewall in SOHO Networks

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

PIX Firewall version 6.2 lets you use PIX Firewall as an Easy VPN Remote device when connecting to an Easy VPN Server, such as a Cisco VPN 3000 Concentrator or a PIX Firewall. This functionality, sometimes called a “hardware client,” allows the PIX Firewall to establish a VPN tunnel to the Easy VPN Server. Hosts running on the LAN behind the PIX Firewall can connect through the Easy VPN Server without individually running any VPN client software.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Using PIX Firewall in SOHO Networks

Đồng bộ tài khoản