Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

USMLE ROAD MAP BIOCHEMISTRY – PART 10

Chia sẻ: Hà Nguyễn Thúy Quỳnh | Ngày: | Loại File: pdf | 20 trang

0
20
lượt xem
1
download

anxi và DAG là sứ giả thứ hai trung gian hòa giải một số câu trả lời bắt đầu bằng cách truyền tín hiệu từ G thụ thể protein-coupled (Hình 14-3). a. Kích hoạt PLC bằng cách liên kết của một tiểu đơn vị α G protein kích hoạt các enzyme. b. PLC thủy phân một màng phospholipid inositol bị ràng buộc

Lưu

USMLE ROAD MAP BIOCHEMISTRY – PART 10
Nội dung Text

Đồng bộ tài khoản