Ủy nhiệm chi chuyển khoản, chuyển tiền điện tử

Chia sẻ: retcl83

Tài liệu tham khảo Ủy nhiệm chi chuyển khoản, chuyển tiền điện tử - Mẫu số C4-02/KB theo thông tư số 08/2013 - BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài Chính

Nội dung Text: Ủy nhiệm chi chuyển khoản, chuyển tiền điện tử

Mẫu số C4-02/KB
(TT số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013
Không ghi vào
ỦY NHIỆM CHI của Bộ Tài chính)
khu vực này
Số:.....................
CHUYỂN KHOẢN, CHUYỂN TIỀN ĐIỆN TỬ

Lập ngày..... tháng....... năm.......


Đơn vị trả tiền:.......................................................................................................................................
KBNN A GHI
Mã ĐVQHNS: ..........................................................................................................................................
Nợ TK:
Địa chỉ: .................................................................................................................................................... Có TK:
Nợ TK:
Tài khoản: ..................................................................................... Mã cấp NS:...................................... Có TK:

Tại Kho bạc Nhà nước (NH): ..................................................................................................................


Đơn vị nhận tiền:...................................................................................................................................
KBNN B, NH B GHI
Mã ĐVQHNS: ..........................................................................................................................................
Nợ TK:
Địa chỉ: .................................................................................................................................................... Có TK:

Tài khoản: ...................................................................................... Mã cấp NS......................................

Tại Kho bạc Nhà nước (NH): ..........................................................................................................................................................................

Nội dung thanh toán, chuyển tiền: .............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................

Số tiền ghi bằng số: ........................................................................................................................................................................................

Số tiền ghi bằng chữ: ......................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................


ĐƠN VỊ TRẢ TIỀN KBNN A
BỘ PHẬN KIỂM SOÁT CHI ngày ……… BỘ PHẬN KẾ TOÁN GHI SỔ NGÀY....

Kế toán trưởng Chủ tài khoản Kiểm soát Phụ trách Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc
NGÂN HÀNG A GHI SỔ NGÀY.......... KBNN B, NGÂN HÀNG B GHI SỔ NGÀY..........

Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc
42
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản