V-Ray for Sketchup Hướng dẫn tiếng Việt

Chia sẻ: ptng13

Sau khi cài đặt xong, chạy Sketchup bảng Welcome được bật lên tự động V-Ray cho Sketchup sẽ được mặc định install trong phần plugins của Sketchup. Tính năng trợ giúp InstallShield Wizard sẽ hỏi bạn chọn 1 trong những option.

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: V-Ray for Sketchup Hướng dẫn tiếng Việt

 

    Theo dõi chúng tôi
    Đồng bộ tài khoản