VA CHẠM ĐÀN HỒI VÀ KHÔNG ĐÀN HỒI

Chia sẻ: zing1209

Kiến thức Có khái niệm chung về va chạm và phân biệt được các va chạm đàn hồi và va chạm mềm ( hoàn toàn không đàn hồi) 2.Kỹ năng Vận dụng định luật bảo toàn động lượng và cơ năng cho hệ kín khi khảo sát va chạm giữa hai vật. Nắm vững cách tính vận tốc của các vật sau va chạm đàn hồi và phần động năng của vật bị giảm sau va chạm mền.

Nội dung Text: VA CHẠM ĐÀN HỒI VÀ KHÔNG ĐÀN HỒI

VA CHẠM ĐÀN HỒI VÀ KHÔNG ĐÀN HỒI
A.MỤC TIÊU

1.Kiến thức

Có khái niệm chung về va chạm và phân biệt được các va chạm

đàn hồi và va chạm mềm ( hoàn toàn không đàn hồi)

2.Kỹ năng

Vận dụng định luật bảo toàn động lượng và cơ năng cho hệ kín

khi khảo sát va chạm giữa hai vật.

Nắm vững cách tính vận tốc của các vật sau va chạm đàn hồi và

phần động năng của vật bị giảm sau va chạm mền.

B.CHUẨN BỊ

1.Giáo viên

Chuẩn bị thí nghiệm về va chạm

Chuẩn bị thí nghiệm ở phần mềm Working Model

2.Học sinh

Ôn lại bài định luật bảo toàn động lượng, định luật bảo toàn cơ

năng.C.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG

Hoạt động 1(5 phút ) Kiểm tra bài cũ:
Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Nội dung ghi bảng

HS trả lời câu hỏi của giáo Thế nào là động lượng?

viện Phát biểu định luật bảo toàn

động lượng và định luật bảo

Nhận xét câu trả lời của toàn động năng?

bạn.

Hoạt động 2(30 phút ) Tìm hiểu về va chạm và va chạm đàn hồi trực

diện.

Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Nội dung ghi bảng

HS đọc phần 1 và rút ra kết Yêu cầu HS quan sát thí 1.Phân loại va chạm:

luận. nghiệm về va chạm của hai - Tổng động lượng của hai

viên bida và vật trước và sau va chạm

Yêu cầu HS đọc phần 1 là như nhau.

SGK từ đó rút ra trường hợp - Sau va chạm, động năng

va chạm đàn hồi và va chạm của hai vật không đổi, hai

không đàn hồi . vật chuyển động tách rời

nhau gọi là va chạm đàn hồi

- Sau va chạm hai vật dính

HS lấy ví dụ về va chạm vào nhau và chuyển động

đàn hồi và va chạm mềm. Yêu cầu HS lấy ví dụ về va cùng vận tốc, gọi là va
chạm đàn hồi và va chạm chạm mềm. Trong va chạm

mềm. mềm, tổng động năng

không được bảo toàn.

HS đọc và thiết lập các công Yêu cầu HS đọc và thiết lập 2. Va chạm đàn hồi trực

thức ở phần 2 cá công thức ở phần 2 diện:

HS vận dụng định luật bảo Hướng dẫn HS phân tích

toàn động lượng cho hệ hai định luật bảo toàn động

vật va chạm. lượng của hệ hai vật va

chạm. Xem hệ hai vật va Áp dụng định luật bảo toàn

chạm là hệ kín. động lượng:
  ' 
m1 v1  m 2 v 2  m1 v1  m 2 v '2

Độ lớn:

m1v1 – m2v2 = -m1v’1 +

m2v’2

Hay:

m1(v1+v’1) = m2(v2 + v’2)

(1)

Áp dụng định luật bảo toàn

động năng:
Hoạt động 3(5 phút ) Củng cố

Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Nội dung ghi bảngHoạt động 4(5 phút ) Dặn dò

Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Nội dung ghi bảng
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản