Vai trò và các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố dịch vụ

Chia sẻ: chenxanh

Sau khi học xong bài học, học sinh phải cần: - Trình bày được cơ cấu của ngành dịch vụ và vai trò to lớn ngành dịch vụ trong nền kinh tế hiện đại. - Hiểu và trình bày được các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố các ngành dịch vụ, đặc biệt nhân tố kinh tế - xã hội. - Trình bày được những đặc điểm phân bố ngành dịch vụ trên thế giới. - Đọc và phân tích được lược đồ tỉ trọng của các ngành dịch vụ trong cơ cấu GDP. ...

Nội dung Text: Vai trò và các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố dịch vụ

Vai trò và các nhân tố ảnh hưởng

tới sự phát triển và phân bố dịch vụA. Mục tiêu bài học:Sau khi học xong bài học, học sinh phải cần:

- Trình bày được cơ cấu của ngành dịch vụ và vai trò to lớn ngành dịch vụ trong

nền kinh tế hiện đại.

- Hiểu và trình bày được các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố các

ngành dịch vụ, đặc biệt nhân tố kinh tế - xã hội.

- Trình bày được những đặc điểm phân bố ngành dịch vụ trên thế giới.

- Đọc và phân tích được lược đồ tỉ trọng của các ngành dịch vụ trong cơ cấu GDP.B. Thiết bị dạy học:- Lược đồ về tỉ lệ lao động làm dịch vụ (phóng to).

- Bản đồ Tự nhiên thế giới.

- Bản đồ các nước trên thế giới.

- Bản đồ Tự nhiên Việt Nam, Du lịch Việt Nam.

- Một số tranh ảnh, báo, tạp chí, tờ bướm, … về ngành dịch vụ.C Hoạt động dạy học:
Kiểm tra 1 số kiến thức cũ đã học.

Khởi động.

Yêu cầu HS kể tên 3 nhóm ngành kinh tế chính và kể tên các nhóm ngành đã

học -> GV giới thiệu ngành dịch vụ.
Hoạt động của GV và HS Nội dung chính

I. Cơ cấu và vai trò của ngành
HĐ 1: Cả lớp.

Yêu cầu HS kể tên một số ngành nghề không thuộc dịch vụ.

ngành nông nghiệp và công nghiệp, từ đó hình Dịch vụ: Gồm các ngành không

thành cho HS khái niệm ngành dịch vụ. Hướng dẫn trực tiếp tạo ra sản phẩm vật

cho HS phân biệt được sự khác nhau cơ bản giữa chất.

ngành dịch vụ với các ngành nông nghiệp và công

nghiệp.

HĐ 2: nhóm.

Bước 1:

Nhóm 1: Dựa vào hiểu biết và SGK, thảo luận về
cơ cấu của các ngành dịch vụ, nêu ví dụ cho từng

nhóm ngành -> phân biệt sự khác nhau cơ bản giữa

các nhóm ngành.

Nhóm 2: Thảo luận về vai trò của ngành DV. Tìm

ví dụ minh hoạ.

Gợi ý cho nhóm 2:

Dựa vào bản đồ Tự nhiên thế giới và bản đồ Tự

nhiên Việt Nam, Du lịch Việt Nam nêu ví dụ cho ý

thứ ba.

Nhóm 3:

Dựa vào SGK, vốn hiểu biết, trình bày về:

- Sự thay đổi tỉ lệ lao động của khu vực dịch vụ

trong cơ cấu lao động trên thế giới.

- Sự khác biệt về tỉ lệ lao động của khu vực dịch vụ

trong cơ cấu lao động giữa các nhóm nước, giải

thích vì sao?

Bước 2: Đại diện các nhóm trình bày. GV chuẩn 1. Cơ cấu.

xác kiến thức. Hết sức phức tạp, có 3 nhóm:

GV hỏi: - Dịch vụ kinh doanh.

- Tại sao nói các ngành dịch vụ phát triển mạnh có - Dịch vụ tiêu dùng.

tác dụng thúc đẩy các ngành sản xuất vật chất? - Dịch vụ công cộng.
- Nêu ví dụ cụ thể về cơ cấu lao động ở một số 2. Vai trò.

nước phát triển & một số nước đang phát triển. Giải - Thúc đẩy các ngành sản xuất

vật chất.
thích.

- Tại sao ngành du lịch ngày càng quan trọng? - Sử dụng tốt hơn nguồn lao

động -> tạo thêm việc làm.

- Khai thác tốt hơn tài nguyên

thiên nhiên, di sản văn hoá, lịch

sử & các thành tựu của khoa

Chuyển ý: Tại sao ngành DV chiếm tỉ trọng cao học.

nhất và ngày càng cao trong cơ cấu GDP của các 3. Đặc điểm và xu hướng phát

nước phát triển? triển.

Lao động trong ngành dịch vụ

tăng nhanh.

- Có sự cách biệt rất lớn về tỉ lệ

lao động trong ngành dịch vụ

giữa nước phát triển và đang

phát triển.
HĐ 3: Cá nhân/cặp.

- Du lịch là một ngành dịch vụ
Bước 1:

HS hoàn thành phiếu học tập 1. quan trọng ở nhiều nước.

II. Các nhân tố ảnh hưởng tới
Bước 2:

Đại diện HS lên trình bày và nêu ví dụ cho từng sự phát triển và phân bố
yếu tố. ngành dịch vụ.

GV đưa thông tin phản hồi, giúp HS chuẩn kiến - Trình độ phát triển kinh tế và

thức. năng suất lao động xã hội.

GV hỏi: - Các đặc điểm về dân số và sức

- Dân cư phân tán thành điểm nhỏ gây khó khăn gì mua của dân cư.

cho hoạt động dịch vụ? - Sự phân phố dân cư.

- Hãy mô tả những hoạt động dịch vụ sôi nổi phục - Truyền thống văn hoá, phong

vụ tết Nguyên đán ở địa phương em. tục tập quán.

- Hãy nêu một vài tài nguyên du lịch ở địa phương

- Sự phân bố các tài nguyên du
em.

Chuyển ý: Ta đã biết ngành dịch vụ chiếm tỉ trọng lịch.

lớn trong cơ cấu GDP ở các nước phát triển. Điều

đó giúp ta có thể hình dung bức tranh phân bố

ngành dịch vụ trên thế giới. Nhưng cụ thể như thế

nào?

HĐ 4: Cá nhân/cặp.

Bước 1: Nhận xét sự phân hoá về tỉ trọng của các III. Đặc điểm phân bố các

ngành dịch vụ trong cơ cấu GDP của các nước trên ngành dịch vụ trên thế giới.

thế giới qua H. 48.1.

Bước 2:

- Xác định trên bản đồ Các nước trên thế giới các
trung tâm dịch vụ lớn nhất, nhì thế giới.

Bước 3: GV chuẩn xác kiến thức. Kể chuyện về các

nước có các thành phố chuyên môn hoá một số loại - ở các nước phát triển, ngành

dịch vụ (Hollywood: thành phố điện ảnh nổi tiếng dịch vụ chiếm tỉ trọng cao trong

nhất thế giới. Las vegas, Monano: thành ph ố nổi cơ cấu GDP.

tiếng về dịch vụ du lịch và sòng bạc,…) - Các thành phố cực lớn chính

là các trung tâm dịch vụ lớn –

có vai trò to lớn trong nền kinh

tế toàn cầu.

- ở mỗi nước lại có các thành

phố chuyên môn hoá về một số

loại dịch vụ.

- Các trung tâm giao dịch,

thương mại hình thành trong

các thành phố lớn.Đánh giá.

1. Sắp xếp các ý ở cột A với cột B sao cho hợp lý.
1. Chọn câu trả lời đúng nhất.

Dịch vụ là ngành:
A. Chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu GDP của các nước trên thế giới.

B. Chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu GDP của các nước phát triển.

C. Chiếm tỉ trọng khá thấp trong cơ cấu GDP của các nước đang phát triển.

D. A, B, C đúng.

E. B, C đúng.

2. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố các ngành

dịch vụ.

Bước 5: Bài tập về nhà.

Làm câu hỏi và bài tập trong SGK.

Bước 6: Phụ lục.

Phiếu học tập của HĐ 3:

Dựa vào SGK, hiểu biết của em hoàn thành sơ đồ dưới đây:

Sơ đồ các nhân tố ảnh h ưởng đến sự phát triển và phân bố của ngành dịch

vụ.

Rỳt kinh nghiệm sau bài dạy...........................................................................

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………..-------------------------------------
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản