VĂN BẢN LUẬT GIA ĐÌNH

Chia sẻ: Hoang Ly | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

0
162
lượt xem
43
download

VĂN BẢN LUẬT GIA ĐÌNH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luật gia đình là lĩnh vực pháp luật giải quyết các vấn đề liên quan đến quan hệ gia đình cụ thể như ly hôn, con cái vaa2 tài sản. Phần lớn các vấn đề luật gia đình tại Úc được quy định trong Dạo Luật Gia Đình( FAmily Law Act). Ngay cả khi không kết hôn, các quy định trong luật gia đình cũng vẫn được áp dụng để giải quyết tranh chấp về con cái.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: VĂN BẢN LUẬT GIA ĐÌNH

 1. VIETNAMESE Family Law - Frequently Asked Questions LUẬT GIA ĐÌNH Những Câu Hỏi Thường Gặp Tập sách nhỏ này được phát hành để hỗ trợ các gia đình trong việc giải quyết các vấn đề pháp lý như ly hôn, cấp dưỡng nuôi con và phân chia tài sản. Tháng 8 năm 2006
 2. NỘI DUNG Vừa mới ly thân–cố gắng giải quyết bất đồng .2 Thỏa thuận . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Kế hoạch nuôi dưỡng con cái, quyết định của tòa về việc thỏa thuận nuôi dưỡng con cái, các tòa án Những thành viên khác trong gia đình . . . . . . .5 Quyết định của tòa về thời gian thăm gặp con cái Quyền của con cái . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 Liệu các con có thể tự quyết định điều gì không? Chuyển nơi ở . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 Chuyển đi nơi khác, sự đồng ý của chồng hoặc vợ trong việc xin sổ thông hành cho con, chồng hoặc vợ không chịu chuyển đi Dành thời gian cho con cái . . . . . . . . . . . . . . . .9 Chồng hoặc vợ cũ không cho tôi thăm con Xin ly hôn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 Chia tài sản . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 Quan hệ ngoại hôn và quan hệ hôn nhân, quỹ hưu trí Thay đổi họ cho con . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 Cấp dưỡng nuôi con . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 Tiền cấp dưỡng, đánh giá, bằng chứng xác minh, những thay đổi của luật pháp Địa chỉ liên hệ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
 3. Giới thiệu Luật gia đình (Family law) là lĩnh vực pháp luật giải quyết các vấn đề liên quan đến quan hệ gia đình cụ thể như ly hôn, con cái và tài sản. Phần lớn các vấn đề luật gia đình tại Úc được quy định trong Ðạo Luật Gia Ðình (Family Law Act). Ngay cả khi không kết hôn, các quy định trong Luật Gia Ðình cũng vẫn được áp dụng để giải quyết tranh chấp về con cái, ví dụ như quyết định vấn đề con ở với ai. Tập sách nhỏ này chỉ giới thiệu những thông tin cơ bản chứ không dùng để thay thế cố vấn pháp luật. Nếu bạn đang có các vấn đề liên quan đến việc xét xử hoặc kiện tụng, bạ nên tìm luật sư để được hướng dẫn cụ thể. bạn Muốn có nhiều bản tài liệu này, xin liên lạc Phòng Xuất Bản (Publication Unit) thuộc tổ chức Trợ Giúp Pháp Lý Tiểu Bang NSW (Legal Aid NSW) số 9219 5028 hoặc hộp thư điện tử publications@legalaid.nsw.gov.au Thông tin trong tập sách này cũng có trên khu mạng của chúng tôi tại www.legalaid. nsw.gov.au (xem phần Publications, Family Law) nsw.go Tài liệu này có các phiên bản tiếng Ả Rập, tiếng Trung Quốc, tiếng Tây Ba Nha và tiếng Việt Nếu bạn là người khiếm thính/khiếm ngôn, bạn có thể liên lạc với chúng tôi bằng cách gọi tới National Relay Service (Dịch Vụ Tiếp Âm Quốc Gia - NRS) số 133 677. 11
 4. Chúng tôi vừa mới ly thân và bất đồng về việc thu xếp con cái. Chúng tôi nên làm gì? Cố gắng giải quyết tranh chấp Luật pháp bắt buộc bạn phải thực hiện một số bước nhất định trước khi nhờ Tòa giải quyết các vấn đề ảnh hưởng tới con cái. Trừ trường hợp khẩn cấp, hoặc có một số yếu tố bất thường như có sự cáo buộc về sự lạm dụng hoặc bạo hành trong gia đình, trước khi tới tòa, bạn phải: • Thực sự cố gắng giải quyết bất đồng thông qua dịch vụ cố vấn tâm lý hoặc hòa giải; và • Cố gắng một cách hợp lý nhằm đối thoại được với bên kia. Có nhiều dịch vụ hỗ trợ gia đình giải quyết bất đồng gồm có Ủy Ban Trợ Giúp Pháp Lý (Legal Aid Commission), Đường Dây Tư Vấn Mối Quan Hệ Gia Ðình (Family Relationship Advice Line) và các Trung Tâm Trợ Giúp Quan Hệ Gia Ðình (Family Relationship Centre) được thành lập để hỗ trợ cho các gia đình có cha mẹ ly thân, trong đó có cả dịch vụ giúp đỡ cha mẹ đi tới thỏa thuận. Thông thường, điều quan trọng là bạn nên tham khảo ý kiến cố vấn pháp luật vì những thỏa thuận về việc con sống với ai và thời gian sinh hoạt của con ở đâu cũng có thể ảnh hưởng tới những vấn đề tài sản và cấp dưỡng nuôi con của bạn. (Xem trang 20–21 để biết địa chỉ liên hệ.) Chúng tôi có thể thỏa thuận như thế nào về việc thu xếp cho con cái? Bạn không cần phải có quyết định chính thức của tòa án cho những thỏa thuận về việc thu xếp cho con cái, bạn có thể tự hình thành những thỏa thuận không chính thức. Nhiều cặp cha mẹ ly thân có những thỏa thuận không chính thức về việc nuôi dưỡng con cái. Không có các án lệnh của tòa trong thỏa thuận này. Thỏa thuận thường đạt được thông qua thương lượng giữa cha mẹ và có hoặc 2
 5. không có trợ giúp của dịch vụ cố vấn tâm lý hoặc hòa giải. (Xem mặt trong bìa sau của tài liệu này). Cả cha và mẹ đều không thể buộc bên kia tuân theo một thỏa thuận không chính thức. Kế Hoạch Nuôi Dưỡng Con Cái (Parenting Plans) – Một luật sư, cố vấn gia đình, chuyên gia giải quyết tranh chấp gia đình hoặc tư vấn viên gia đình (“một cố vấn”) có thể giúp bạn và vợ/chồng cũ của bạn lập Kế Hoạch Nuôi Dưỡng Con Cái tức Parenting Plan. Kế hoạch nuôi dưỡng con cái là một thỏa thuận bằng văn bản, có chữ ký của các bên, ghi rõ ngày tháng và quy định những thỏa thuận về việc chăm sóc con cái bạn. Kế hoạch này có thể được thay đổi bằng một thỏa thuận có ký kết khác. Kế hoạch nuôi dưỡng con cái không quy định bất cứ nghĩa vụ pháp lý nào đối với các bên. Tuy nhiên, Tòa Án có thể cân nhắc những nội dung đã thống nhất trong Kế Hoạch Nuôi Dưỡng Con Cái nếu sau này bạn có nhờ tòa giải quyết các vấn đề nuôi dưỡng con cái. Án Lệnh Thỏa Thuận Nuôi Dưỡng Con Cái (Consent Orders) – Đây là một thỏa thuận được đưa ra sau khi thương lượng với bên kia, thông thường với sự trợ giúp của một luật sư hoặc dịch vụ giải quyết bất đồng. Ðơn xin Án Lệnh Thỏa Thuận Nuôi Dưỡng Con Cái được nộp tại Tòa, được Tòa thông qua và có tính bắt buộc, vì Tòa có thể được yêu cầu thực thi quyết định này. Tòa nào quyết định các vấn đề về nuôi dưỡng con cái? Có ba tòa án giải quyết các vấn đề pháp lý của gia đình: Tòa Án Gia Ðình (Family Court), Tòa Thẩm Phán Liên Bang (Federal Magistrates Court) và Tòa Sơ Thẩm (Local Court). Trong nhiều trường hợp, bạn có thể nộp đơn tại Tòa Sơ Thẩm rồi tòa sẽ chuyển hồ sơ của bạn tới Tòa Thẩm Phán Liên Bang hoặc Tòa Án Gia Ðình. Chính Phủ Liên Bang thành lập Tòa Thẩm Phán Liên Bang vào năm 2000 để giúp giải quyết nhanh chóng và đơn giản hơn cho những tranh chấp pháp lý gia đình không quá phức tạp. Những 3
 6. vấn đề phức tạp hơn thông thường sẽ được Tòa Án Gia Ðình quyết định. Án lệnh nuôi dưỡng con cái (Parenting order) là gì và Tòa xem xét những yếu tố gì khi đưa ra quyết định? Tòa quyết định sẽ đưa ra án lệnh nuôi dưỡng con cái nào cho trẻ trên cơ sở lợi ích của con cái lên trên hết. Theo luật định, khi quyết định lợi ích cao nhất của một đứa trẻ, trước hết Tòa phải cân nhắc những yếu tố sau: • lợi ích cho trẻ khi duy trì một mối quan hệ có ý nghĩa với cả cha và mẹ; và, • nhu cầu bảo vệ trẻ tránh khỏi những ảnh hưởng xấu tới thể chất và tinh thần do chịu hoặc có khả năng chịu tình trạng xâm phạm, bỏ rơi hoặc bạo hành trong gia đình. Những yếu tố khác cần được cân nhắc bao gồm: • bất cứ quan điểm ý kiến nào của trẻ, có tính đến khả năng chín chắn của đứa trẻ; • mối quan hệ của đứa con đối với cha và mẹ và mối quan hệ với những người thân thích khác (ví dụ, ông bà nội ngoại, anh chị em ruột); • nếu có những thay đổi trong sự thu xếp cho trẻ, như việc sống xa cách anh chị em ruột thịt, thì trẻ sẽ bị ảnh hưởng như thế nào; • khả năng của mỗi bên cha mẹ có thể đáp ứng cho nhu cầu của con; • mong muốn và khả năng của mỗi bên cha mẹ trong việc khuyến khích một mối quan hệ gần gũi và liên tụcvới bên kia. Quyết định nuôi dưỡng con cái mà Tòa đưa ra sẽ đề cập tới những vấn đề như: - trẻ sẽ sống với ai; - thời gian trẻ sinh hoạt cùng cha hoặc 4
 7. mẹ hoặc những người thân thích khác; - trách nhiệm nuôi dưỡng con cái sẽ được chia sẻ như thế nào; - cha mẹ sẽ bàn bạc với nhau như thế nào về đứa trẻ; - cách thức giải quyết những tranh chấp đối với những quy định trong án lệnh của tòa. Trách nhiệm nuôi dưỡng có nghĩa là trách nhiệm của cha mẹ đối với đứa con và những quyết định quan trọng của cha mẹ đối với con cái. Mỗi bên cha mẹ cùng có trách nhiệm nuôi dưỡng con cái như nhau, trừ khi Tòa đưa ra một quyết định thay đổi điều đó. Tòa coi như cha mẹ sẽ có trách nhiệm nuôi dưỡng con cái như nhau trừ khi xảy ra việc xâm phạm đối với một đứa trẻ, bạo hành gia đình hoặc lợi ích của con cái không được đặt lên trên hết. Điều này có nghĩa là cha mẹ cần tham khảo lẫn nhau về những vấn đề quan trọng và lâu dài có ảnh hưởng tới con cái, như giáo dục, tín ngưỡng, sức khỏe, tên gọi và những thay đổi về nơi ở của con mà có thể khiến đứa trẻ gặp khó khăn hơn trong việc gặp gỡ với bên cha mẹ còn lại. Khi một án lệnh được đưa ra quy định chia sẻ ngang bằng trách nhiệm nuôi dưỡng con cái, Tòa cũng sẽ cân nhắc liệu lợi ích của đứa trẻ có được đặt lên trên hết hoặc có thiết thực cho trẻ không khi sống với mỗi bên cha mẹ với khoảng thời gian như nhau hay sống nhiều hơn với một bên cha mẹ. Tòa sẽ cân nhắc tới khoảng cách giữa nơi sinh sống của cha và mẹ, ảnh hưởng tới đứa trẻ từ bất cứ đề xuất thu xếp nào và hình thức hợp tác của cha mẹ với nhau. Duy trì quan hệ liên lạc giữa ông bà nội ngoại và cháu Ông bà (hoặc bất cứ ai có mong muốn duy trì mối quan hệ với con cái) có thể xin một án lệnh của tòa để có thời gian ở cùng trẻ. Trẻ có quyền hưởng những 5
 8. thời gian định kỳ ở cùng ông bà và những người có ảnh hưởng đến đời sống của chúng, trừ trường hợp việc liên hệ đó không phải vì lợi ích tốt đẹp nhất cho các cháu. Vì vậy, ông bà phải chứng minh được một án lệnh cho phép thời gian sống với trẻ phục vụ lợi ích tốt đẹp nhất cho bản thân chúng. Phía bên kia đã bắt con tôi đem đi và không chịu trả con về cho tôi. Tôi phải làm gì bây giờ? Nếu bạn có án lệnh của tòa cho phép con cái sống hoặc có thời gian ở với bạn mà con bạn đã bị bị bên kia bắt đi và không trả lại, bạn cần nộp đơn xin Tòa ra án lệnh trả con về. Án lệnh này cho phép cảnh sát (liên bang và tiểu bang) truy tìm và đem con trả về cho bạn. Nếu bạn không có án lệnh của tòa cho phép con cái sống hoặc có thời gian ở với bạn thì bạn phải nộp đơn xin án lệnh này cùng với việc xin tòa ra án lệnh trả con về. Bạn có thể nộp đơn xin giải quyết hai việc này cũng lúc. Trong một số trường hợp khẩn cấp, Tòa có thể ra những án lệnh khiếm diện, có nghĩa là không cần sự hiện diện của phía bên kia tại tòa. Nếu lo lắng khả năng con bạn có thể bị đưa ra khỏi nước Úc, bạn nên đưa tên con bạn vào Danh Sách Theo Dõi Tại Phi Trường (Airport Watch List). Nếu lâm vào tình trạng này, bạn cần điện thoại cho Cảnh Sát Liên Bang) (xem bìa sau tài liệu này) để biết thêm chi tiết cụ thể những việc cần làm. Lưu ý: Thông thường, bạn cần phải nộp đơn lên Tòa xin án lệnh đưa tên con mình vào Danh Sách Theo Dõi (Watch List) và phải nộp cho Cảnh Sát Liên Bang) bản sao án lệnh hoặc bản sao đơn xin án lệnh. Bản thân đứa trẻ có thể quyết định việc muốn ở với ai hay không? Tòa án có thẩm quyền quyết định về nơi trẻ sống và thời gian sống cùng với mỗi bên cha mẹ đối với những trẻ dưới 6
 9. 18 tuổi. Tòa không chỉ lắng nghe quan điểm đơn độc của trẻ nếu trẻ dưới 18 tuổi. Tòa phải cân nhắc quan điểm của từng cháu, nhưng việc Tòa chiếu cố nguyện vọng của trẻ đến mức độ nào là tùy thuộc vào việc Tòa đánh giá khả năng chín chắn và mức độ hiểu biết của trẻ. Quan điểm ý kiến của những cháu lớn có thể được Tòa đánh giá đặc biệt quan trọng. Các con tôi vẫn sống với tôi kể từ ngày chúng tôi ly thân và tôi muốn dọn đi khỏi vùng này. Tôi cứ đem con theo được không hay phải xin phép bên kia nữa? Luật Gia Ðình quy định rằng các con có quyền được biết và có quyền được cả cha lẫn mẹ nuôi dưỡng. Tuy nhiên, trong trường hợp một bên cha hoặc mẹ phải dọn đi nơi khác và nơi ở mới sẽ cản trở khả năng của đứa con được gặp và liên lạc người kia thường xuyên thì sẽ phải cân nhắc một số yếu tố. Trong trường hợp đã có án lệnh của tòa về việc thăm con Bạn sẽ phải xem nội dung án lệnh để biết việc chuyển nhà có vi phạm quyết định đó không. Ví dụ, nếu tòa ghi trong án lệnh rằng người cha hoặc mẹ không ở với con được thăm con vào mỗi dịp cuối tuần và bạn, người được nuôi con, lại dự định di chuyển từ Sydney tới Gold Coast, bạn có thể vi phạm án lệnh của tòa nếu bạn di chuyển. Bạn có thể cần xin sửa đổi án lệnh với sự thuận tình của phía bên kia hoặc xin tòa chấp thuận trước khi dời đi. Trong trường hợp không có án lệnh của tòa về việc thăm con Trong trường hợp này, việc di chuyển không vi phạm quyết định của tòa. Tuy nhiên, nếu hai bên đã thỏa thuận với nhau hoặc có kế hoạch nuôi dưỡng con cái để người không ở với con được đến thăm con, người kia có thể xin Tòa ra án lệnh không cho phép bạn dời khỏi khu vực cùng các con bạn. Trên hết, Tòa sẽ xem xét phương án nào phục 7
 10. vụ lợi ích tốt đẹp nhất cho đứa trẻ như đã trình bày ở phần trên. Tôi làm thế nào để xin sổ thông hành (passport) cho con tôi? Muốn lấy hộ chiếu cho con phải có sự đồng ý của cả cha và mẹ, trừ một số trường hợp đặc biệt. Nếu một bên cha hoặc mẹ không đồng ý, bạn phải nộp đơn xin án lệnh của tòa án gia đình cho phép cấp sổ thông hành cho con được đi ra nước ngoài mà không cần sự thuận tình của phía bên kia. Nếu bạn mang con ra khỏi nước Úc mà không được phép trong trường hợp tòa đang phân xử hoặc tòa đã có quyết định về con cái, bạn có thể phạm tội hình sự. Ngay cả trong trường hợp không có án lệnh của tòa, nước Úc đã có thỏa hiệp với nhiều nước trên thế giới (Công Ước Hague) và công ước này đòi hỏi các nước phải gửi trả trẻ em bị đem ra nước ngoài. Tôi muốn chấm dứt mối quan hệ nhưng người kia không chịu dọn ra khỏi nhà mà chúng tôi đồng sở hữu. Vậy tôi có thể làm gì được? Cả hai người vợ hoặc chồng đều có quyền ở chung trong gia đình sau khi ly thân bất kể ai là người có tên trong hợp đồng thuê nhà hoặc là người sở hữu nhà. Người chồng hoặc vợ không thể ép buộc người kia phải rời nhà chỉ vì lý do người đó không có tên trong giấy tờ nhà cửa, người đó chỉ dọn đi nếu tòa bắt buộc phải làm thế. Nếu bạn là người phải dọn khỏi nhà, việc bạn ra đi không ảnh hưởng đến quyền lợi của bạn đối với ngôi nhà đó. Quyền lợi của bạn có được trong quá trình hôn nhân vẫn tiếp tục được duy trì ngay cả khi bạn dời khỏi nhà. Nếu lo ngại bạo hành, bạn nên tìm ngay cố vấn pháp luật (xem phần Trợ Giúp Pháp Lý ở trang 20). Tòa có thể ra quyết định về đặc quyền ở lại ngôi nhà cho 8
 11. vợ hoặc chồng. Quyết định này có nghĩa là bạn có thể ở lại nhà, còn người kia phải dọn đi cho tới khi việc chia tài sản được hoàn tất. Khi Tòa xem xét đơn xin cho một người được ở lại nhà, tòa sẽ cân nhắc nhu cầu của hai bên và con cái. Thông thường tòa chỉ ra án lệnh này trong trường hợp khi ở gia đình xảy ra bạo hành hoặc bên này đe dọa bên kia, nhất là khi điều này làm ảnh hưởng đến con cái (hoặc trong trường hợp cấu trúc ngôi nhà có sửa đổi phù hợp cho người khuyết tật). Tôi có án lệnh của tòa cho thăm con nhưng người kia không cho thăm. Tôi có thể làm gì? Nếu một trong hai người cha hoặc mẹ vi phạm quyết định của tòa về việc con cái, bạn có thể: • Cố gắng giải quyết bất đồng nhờ sự giúp đỡ của dịch vụ cố vấn tâm lý hoặc hòa giải (xem bìa sau tài liệu này) HOẶC • Nộp đơn lên Tòa cáo buộc bên kia đã có vi phạm Án Lệnh Nuôi Dưỡng Con Cái (Parenting Order). Tòa rất nghiêm khắc khi xem xét các trường hợp vi phạm án lệnh. Tòa sẽ xem xét hoàn cảnh cụ thể, người cha hoặc người mẹ vi phạm có thể được yêu cầu tham dự khóa nuôi dưỡng con cái, có thể bị phạt tiền, có thể bị cáo buộc phải cho bên không nuôi con được tăng số lần thăm con (để bù lại những lần không được gặp con), nếu không chấp hành bên vi phạm có thể bị phạt tù. Khi xảy ra việc vi phạm, bên vi phạm phải trình bày lý do đúng đắn. Ví dụ, trường hợp con ốm nặng (có giấy chứng nhận của bác sĩ) thường là lý do xác đáng cho trường hợp người cha hoặc mẹ vi phạm án lệnh của tòa. Nếu án lệnh bị vi phạm là án lệnh không còn thực hiện được nữa, Tòa có thể ra yêu cầu cả hai bên cha mẹ cùng tham dự khóa nuôi dưỡng con cái hoặc đình lại để tòa xem xét sửa đổi án lệnh. 9
 12. Tôi làm thế nào để xin ly hôn? Khi mới ly thân, bạn không cần phải làm gì cả, bạn không phải ký giấy tờ gì để chứng minh việc ly thân. Ly hôn là sự kết thúc quan hệ hôn nhân một cách chính thức. Sau khi đã ly thân được ít nhất 12 tháng, bạn có thể nộp đơn xin ly hôn. Hiện nay Tòa Thẩm Phán Liên Bang (Federal Magistrate Court) là nơi giải quyết tất cả các đơn xin ly hôn, nhưng bạn vẫn có thể nộp đơn tại văn Phòng Lục Sự Tòa Án Gia Ðình (Family Law Registry) để xin ly hôn. Bạn KHÔNG thể nộp đơn tại Tòa để xin ly hôn (sắc lệnh chấm dứt hôn nhân), trừ khi bạn đã ly thân được ít nhất 12 tháng trước khi nộp đơn xin. Tuy nhiên, bạn CÓ THỂ bắt đầu thương lượng về tài sản (và con cái) ngay khi thấy hôn nhân đã đổ vỡ. Nhiều vấn đề sẽ được giải quyết trước khi nộp đơn xin ly hôn. Bạn có thể liên hệ với Tòa Thẩm Phán Liên Bang (Federal Magistrate Court) để xin bộ tài liệu Hướng Dẫn Ly Hôn (Divorce Kit) (chi tiết liên lạc ở trang 20). Việc ly hôn chỉ có tác dụng chính thức chấm dứt cuộc hôn nhân về mặt pháp lý. Nhưng việc ly hôn không có tác dụng quyết định các vấn đề con cái hoặc chia tài sản. Nếu bạn đã được ly hôn mà hai người chưa có giải quyết vấn đề tài sản, bạn phải bắt đầu thủ tục ra tòa giải quyết vấn đề tài sản và vấn đề cấp dưỡng cho mình trong vòng 12 tháng kể từ ngày ly hôn. Tổ chức Trợ Giúp Pháp Lý NSW (Legal Aid NSW) có tổ chức các buổi hướng dẫn miễn phí về thủ tục ly hôn tại một số địa điểm ở Sydney và các trung tâm khu vực. Xin liên lạc với LawAccess NSW qua số 1300 888 529 để biết thêm chi tiết hoặc vào khu mạng của chúng tôi: www. legalaid.nsw.gov.au và tới phần Get legal help (Xin hỗ trợ pháp lý), Manage your own divorce (Thực hiện thủ tục ly hôn cho bạn). 10
 13. Nếu chúng tôi không kết hôn chính thức, việc chia tài sản giải quyết thế nào? Tại NSW, nếu hai người sống với nhau như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn, nếu hai bên không thỏa thuận được với nhau về tài sản, bạn có thể xin tòa án tiểu bang chia tài sản chiểu theo Luật Tài Sản (Mối Quan Hệ) (Property (Relationships) Act). Luật này áp dụng với cả những cặp đồng tính hoặc những người trong quan hệ gia đình. Bạn phải có những điều kiện sau: • phần lớn thời gian chung sống là ở NSW • phần lớn tài sản hiện có là ở NSW và hai người phải có quan hệ chung sống với nhau ít nhất hai năm; HOẶC • hai người có con chung; HOẶC • một người đóng góp nhiều vào việc xây dựng nên khối tài sản hoặc cung cấp tiền bạc cho người kia. Hiện nay, những vấn đề này được Tòa Tiểu Bang xét xử. Có ba Tòa Tiểu bang xét xử những vấn đề này: • Tòa Sơ Thẩm • Tòa Trung Thẩm; và • Tòa Thượng Thẩm. Khi quyết định vấn đề chia tài sản Tòa Tiểu Bang sẽ xem xét phần đóng góp của mỗi bên đối với khối tài sản chung hoặc các nguồn tài chính khác. Phần đóng góp có thể bằng tiền hoặc không phải bằng tiền như là việc đóng góp công sức của người nội trợ/người nuôi con. Luật Tài Sản (Mối Quan Hệ) không cho phép các Tòa Tiểu Bang điều chỉnh để phù hợp với nhu cầu tương lai của các bên. Đây là điểm khác biệt lớn nhất trong quyết định của tòa cho việc chia tài sản đối với vợ chồng ngoại hôn/quan hệ trong gia đình và vợ chồng có hôn thú. 11
 14. Tòa án nào xét việc này? Tòa Sơ Thẩm giải quyết các vụ việc chia tài sản trị giá tới 60.000 đô-la theo Luật Tài Sản (Mối Quan Hệ). Tòa Trung Thẩm (District Court) giải quyết các vấn đề tài sản trị giá tới 750.000 đô-la. Nếu tài sản trị giá lớn hơn mức đó, bạn phải nộp đơn xin chia tài sản tại Tòa Thượng Thẩm Tiểu Bang (Supreme Court) New South Wales. PHẢI nộp đơn lên tòa trong thời hạn hai năm kể từ khi chấm dứt mối quan hệ. Trong tương lại, những vấn đề chia tài sản của vợ chồng ngoại hôn có thể sẽ do Tòa Án Gia Ðình (Family Court) giải quyết. Chúng tôi đang ly thân. Tài sản của chúng tôi sẽ phải chia như thế nào? Bạn có thể bắt đầu thương lượng vấn đề tài sản ngay khi thấy hôn nhân đã đổ vỡ. Tuy nhiên, nếu đã ly hôn rồi, bạn phải nộp đơn lên tòa xin giải quyết vấn đề tài sản hoặc vấn đề cấp dưỡng trong vòng 12 tháng kể từ ngày quyết định ly hôn có hiệu lực. Tài sản gồm tất cả mọi thứ do người chồng hoặc người vợ hoặc cả hai cùng sở hữu (mang tên một người hoặc tên chung) gồm: • tiền mặt và các khoản đầu tư • bất động sản cũng như các tài sản cá nhân (ví dụ như xe hơi, đồ đạc trong nhà) • tài sản có trước khi kết hôn • quà tặng, tài sản thừa kế, tiền trúng xổ số do một bên được hưởng • tiền bồi thường thôi việc của một bên. Tiền trong Quỹ Hưu Trí (Superannuation) giải quyết như thế nào? Năm 2001, Chính Phủ Liên Bang đã có những sửa đổi căn bản trong việc giải quyết quỹ hưu trí như một tài sản và được chia cho hai bên vợ chồng khi đã ly thân. Quỹ hưu trí của một người sẽ được chia như thế nào phụ thuộc vào 12
 15. nhiều yếu tố khác nhau, kể các yếu tố như quỹ hưu trí của người đó thuộc loại nào. Nếu vấn đề quỹ hưu trí phát sinh trong việc chia tài sản, bạn nên xin ý kiến luật sư hướng dẫn. Tòa giải quyết thế nào khi phân chia tài sản? Không có quy định cụ thể hoặc cách thức cố định về việc chia tài sản. Tòa án không bắt buộc phải quyết định chia tài sản 50/50 cho mỗi bên. Tòa sẽ cân nhắc nhiều vấn đề như: • tài sản có trước khi kết hôn. Việc tòa cân nhắc vấn đề tài sản của một người đã có trước khi hôn nhân đến mức độ nào tùy thuộc vào thời gian hôn nhân được bao lâu, mức độ mà bên kia có đóng góp vào khối tài sản (nếu có) trong quá trình tích lũy và duy trì tài sản. • phần đóng góp của hai bên trong thời gian hôn nhân. Phần đóng góp này bao gồm cả đóng góp trực tiếp (ví dụ như lương, việc duy trì tài sản), đóng góp gián tiếp (ví dụ như quà tặng, sự giúp đỡ của người thân trong gia đình), phần đóng góp không phải bằng tiền, những lần tự mình làm việc sửa chữa, tân trang nhà cửa và phần đóng góp là người nội trợ hoặc là người chăm sóc cho sự ấm êm gia đình. • nhu cầu cho tương lai (ví dụ như một bên phải nuôi con, tuổi tác, tình trạng sức khỏe và khả năng có việc làm của mỗi người). Nhìn chung, phần đóng góp vào việc chăm sóc gia đình được coi như ngang bằng với phần đóng góp của người đi làm chính trong gia đình. Bạn nên có luật sư giúp đỡ về việc chia tài sản ngay cả khi chỉ cần xin ý kiến luật sư hoặc nhờ luật sư hướng dẫn làm đơn xin tòa cho án lệnh xác nhận thỏa thuận giữa hai bên. Nếu không, mặc dầu hai bên đã tự thỏa thuận và thực thi theo thỏa thuận đó nhưng một bên vẫn có thể kiện bên kia để đòi thêm tài sản. Nếu bạn có án lệnh của tòa án, bạn sẽ được miễn đóng thuế con niêm (stamp duty) cho nhiều khoản tài sản được chia. 13
 16. Tôi đã ly hôn. Tôi phải làm thế nào để đổi họ cho con tôi? Để chính thức đổi họ tên cho con, bạn cần phải nộp đơn tại Phòng Hộ Tịch Tiểu Bang NSW (NSW Registry of Births, Deaths and Marriages) để xin đăng ký đổi tên. Trẻ em từ 12 tuổi trở lên phải đồng ý việc đổi tên của mình. Cả hai bên cha mẹ đều phải đồng ý việc đổi tên cho con, nếu không đồng ý được với nhau phải có án lệnh của tòa. Người cha hoặc mẹ đều có thể đứng ra xin tòa cho án lệnh đổi tên cho con (trong trường hợp một bên không đồng ý) hoặc xin tòa ra quyết định không cho phép bên kia được đổi tên con. Tòa án sẽ đưa ra quyết định trên cơ sở xem xét lợi ích tốt đẹp nhất của đứa con. Ví dụ, Tòa có thể xem nếu đứa con có thể bị xấu hổ vì mang họ khác với họ của người cha hoặc người mẹ đang sống cùng con, hoặc xem khả năng đứa con có bị bối rối không hiểu việc bị đổi tên hay không. Tuy nhiên, trong trường hợp cả hai bên cha mẹ đều giữ quan hệ mật thiết với con cái, Tòa thường hiếm khi chấp nhận cho đổi tên. Ở NSW, trẻ không thể nào tự mình xin đổi tên ghi trong giấy khai sinh cho đến khi được 18 tuổi. Cấp dưỡng nuôi con và duy trì nuôi con là những hình thức gì? Bất cứ cha mẹ nào cũng biết rằng việc chăm sóc con cái rất tốn kém. Tất nhiên, những chi phí này không thay đổi khi cha mẹ các em ly thân. Cha mẹ cần phải bàn bạc cách tiếp tục chi trả các khoản cho con cái như thức ăn, nhà ở, quần áo, chi phí ở trường và các sinh hoạt, chi tiêu khác sau khi ly thân. Tiền mặt hoặc các khoản chi trả bằng hiện vật được một bên cha hoặc mẹ trả cho bên kia (hoặc cho người khác nếu trẻ không sống với bố hoặc mẹ) được gọi là khoản cấp dưỡng nuôi con hoặc duy trì nuôi con. Đôi khi, những khoản chi trả này được một bên cha hoặc mẹ trả cho bên kia ngay cả khi các em đang sống một phần thời gian với bên cha hoặc mẹ chi trả cấp dưỡng. 14
 17. Hai hệ thống trả tiền cấp dưỡng Có hai hệ thống trả tiền cấp dưỡng nuôi con ở Úc: Giai Ðoạn Một và Giai Ðoạn Hai. Phần lớn cha mẹ thuộc diện quy định của Giai Ðoạn Hai trong Chương Trình Cấp Dưỡng Nuôi Con. Các khoản chi trả Giai đoạn Hai: cấp dưỡng nuôi con Những trường hợp thuộc Giai Ðoạn Hai là các cặp vợ chồng ly thân sau ngày 01 tháng 10 năm 1989 hoặc con sinh sau ngày đó. Child Support Agency (CSA), một cơ quan của Chính Phủ Liên Bang có chức năng giúp đòi tiền cấp dưỡng nuôi con, sẽ sử dụng một công thức toán học để tính khoản tiền cấp dưỡng nuôi con sẽ phải trả trong các trường hợp thuộc Giai Ðoạn Hai. Kết quả cuối cùng là một bản đánh giá cấp dưỡng nuôi con. Bản đánh giá cấp dưỡng nuôi con sẽ xem xét các yếu tố như số con, thu nhập của cha mẹ và mức độ chăm sóc con của mỗi bên cha và mẹ. Ngay khi CSA tiến hành đánh giá xong khoản cấp dưỡng nuôi con, cha mẹ được tùy ý thu xếp khoản tiền trả riêng trong tổng số tiền này. Người được nhận các khoản tiền cấp dưỡng cũng có thể đề nghị CSA đại diện cho họ thu các khoản tiền này. Cha mẹ cũng có thể có những thỏa thuận gọi là Những Thỏa Thuận Cấp Dưỡng Nuôi Con (Child Support Agreements), trong đó quy định trên văn bản khoản tiền, định kỳ và phương pháp chi trả cho các khoản cấp dưỡng nuôi con. Không nên khinh suất khi tham gia Những Thỏa Thuận Cấp Dưỡng Nuôi Con Đây là những thỏa thuận mang tính bắt buộc về mặt tài chính và chỉ có thể được thay đổi bằng thỏa thuận sau này giữa hai bên cha mẹ hoặc qua một quy trình phức tạp khi 15
 18. phải nộp đơn xin quyết định của tòa. Bạn nên hỏi ý kiến cố vấn pháp luật độc lập trước khi tham gia Thỏa Thuận Cấp Dưỡng Nuôi Con. Nếu bên cha hoặc mẹ nhận tiền cấp dưỡng nuôi con nhận được nhiều hơn số tiền tối thiểu của Trợ Cấp thuế Gia Ðình (Family Tax Benefit) thì theo quy định của Centrelink, người đó phải nhận số tiến ít nhất là bằng số tiền phải trả theo bản đánh giá cấp dưỡng nuôi con trong bất cứ Thỏa Thuận Cấp Dưỡng Nuôi Con nào. Trên thực tế, điều đó có nghĩa là một đối tượng thụ hưởng của Centrelink trong trường hợp này không thể tham gia một Thỏa Thuận Cấp Dưỡng Nuôi Con khi chưa có bản đánh giá cấp dưỡng nuôi con của CSA. Các bản đánh giá cấp dưỡng nuôi con có thể khác nhau trong một số trường hợp nhất định để thể hiện điều kiện thay đổi như thu nhập thay đổi, mới có thêm một đứa con hoặc thay đổi hình thức bố trí chăm sóc. Cha mẹ có bản đánh giá cấp dưỡng nuôi con cần báo cho CSA biết về những thay đổi trong các trường hợp như địa chỉ mới, thu nhập hoặc thay đổi hình thức bố trí chăm sóc. Cha mẹ phải đọc những bức thư do CSA gửi một cách kỹ lưỡng (hoặc đề nghị họ giải thích) để xác định rõ bổn phận phải thông báo cho CSA. Các khoản chi trả Giai Ðoạn Một: duy trì nuôi con Đối với những cặp vợ chồng ly thân trước ngày 01 tháng 10 năm 1989 hoặc không còn sống với nhau nữa và có con sinh trước ngày đó, những quy định của Giai Ðoạn Một sẽ được áp dụng. Những khoản tiền chi trả theo Giai Ðoạn Một được gọi là tiền duy trì nuôi con. Theo quy định của Giai Ðoạn Một, cha mẹ có thể thỏa thuận về khoản tiền duy trì nuôi con. Nếu không thể tự thỏa thuận, bên cha mẹ hoặc người chăm sóc các em có thể nộp đơn xin Tòa ra một án lệnh quy định số tiền duy trì nuôi con phải trả. Quy định của Giai Ðoạn Một cũng áp dụng đối với những người trẻ tuổi từ 18 tuổi trở lên và cần hỗ trợ tài chính từ một bên hoặc cả hai bên cha mẹ để giúp họ hoàn tất việc học tập toàn thời. Các án lệnh về duy trì nuôi con Giai 16
 19. Ðoạn Một cũng có thể được tòa cấp cho những người trẻ tuổi từ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật, không cho phép họ lo cho bản thân một cách đầy đủ. CSA sẽ không cho tôi bản đánh giá cấp dưỡng nuôi con vì tôi không có bằng chứng cho thấy bạn trai cũ của tôi là bố của cháu bé. CSA sẽ chỉ cung cấp bản đánh giá cấp dưỡng nuôi con cho một người nếu người đó chứng minh được bên cha mẹ trả tiền cấp dưỡng là cha hoặc mẹ ruột hay cha hoặc mẹ nuôi của cháu bé. Bằng chứng có giá trị bao gồm tên của bên cha mẹ đó trên giấy khai sinh của trẻ, cho thấy cha mẹ đã kết hôn vào thời gian cháu bé sinh ra và bên cha mẹ trả tiền cấp dưỡng hoàn tất một tờ khai danh dự xác nhận quan hệ cha mẹ với trẻ. Nếu bạn không thể cung cấp bằng chứng có giá trị, bạn có thể thực hiện một số bước để thay đổi, nhưng bạn có thể sẽ cần sự hỗ trợ của một luật sư từ cơ quan Trợ Giúp Pháp Lý (Legal Aid), một trung tâm hỗ trợ pháp lý cho cộng đồng hoặc một luật sư tư. Trong một số trường hợp, chi phí cho một luật sư tư có thể sẽ được Legal Aid chi trả. Để giải quyết vấn đề này, bạn có thể cần phải cân nhắc và thực hiện xét nghiệm DNA tại một phòng xét nghiệm DNA được công nhận. Tôi bị mất việc và không thể chi trả được khoản cấp dưỡng nuôi con. Tôi có thể giải quyết như thế nào? Hãy liên hệ với CSA và tìm ra những giải pháp cho bạn. Những giải pháp này sẽ rất khác nhau tùy theo hoàn cảnh của bạn, nhưng khả năng là bạn sẽ có thể trả khoản cấp dưỡng nuôi con ít hơn. Có thể liên hệ với CSA theo số 131 272 hoặc vào khu mạng của cơ quan này tại địa chỉ www.csa.gov.au 17
 20. Tôi nghe nói có một số thay đổi trong luật về cấp dưỡng nuôi con. Tôi có thể tìm những thay đổi đó ở đâu? Đúng, những thay đổi đang trong quá trình áp dụng đối với luật cấp dưỡng nuôi con. Một số thay đổi đang và sẽ thực hiện vào tháng 7 năm 2006 và tháng 1 năm 2007, nhưng những thay đổi cơ bản sẽ bắt đầu vào tháng 7 năm 2008. Những thay đổi trong tháng 7 năm 2008 sẽ thay đổi hình thức hình thành bản đánh giá cấp dưỡng nuôi con. Các bản đánh giá sẽ khác nhau tùy theo độ tuổi của trẻ và mức độ chăm sóc của một bên cha mẹ đối với trẻ. Thu nhập của bên cha mẹ nuôi dưỡng cũng sẽ được cân nhắc ở mức độ thấp hơn. Thông tin và các liên kết để có thêm thông tin có thể tìm thấy tại www.csa.gov.au Điều đặc biệt quan trọng đối với cha mẹ khi cân nhắc về việc tham gia một thỏa thuận về cấp dưỡng nuôi con là phải được tư vấn trước về những sửa đổi này và tác động của chúng đối với các khoản cấp dưỡng nuôi con của bên cha mẹ chi trả. Các con đang sống với cha hoặc mẹ nhưng người này lại đang có quan hệ tình cảm mới với người khác. Vậy tôi có phải trả tiền cấp dưỡng nuôi con không? Người cha hoặc mẹ không sống chung với con cái có trách nhiệm cấp dưỡng tài chính nuôi con cho đến khi chúng đủ 18 tuổi hoặc đến khi có thể tự nuôi thân. 18

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản