Văn bản thông báo về việc kê biên tài sản thi hành án

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
277
lượt xem
26
download

Văn bản thông báo về việc kê biên tài sản thi hành án

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các mẫu văn bản có vai trò quan trọng, tạo được sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. TaiLieu.VN sưu tầm được khá nhiều mẫu thông báo đã được soạn thảo sẵn mời các bạn cùng tham khảo qua "Văn bản thông báo về việc kê biên tài sản thi hành án".

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Văn bản thông báo về việc kê biên tài sản thi hành án

Đoạn trích của "Văn bản thông báo về việc kê biên tài sản thi hành án" bên dưới sẽ phần nào gợi ý cho các bạn về cách soạn thảo và trình bày văn bản thông báo, mời các bạn cùng tham khảo.

THI HÀNH ÁN…………..……………
………………………………………………
……………………………………………
            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                ……………………, ngày ………. tháng …….. năm …………..…..
                   
 
VĂN BẢN THÔNG BÁO
VỀ VIỆC KÊ BIÊN TÀI SẢN THI HÀNH ÁN
Kính gửi: Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại ……………………….. 
 
1. Chấp hành viên thực hiện việc thông báo
- Họ và tên (ghi rõ bằng chữ IN HOA): .................................................................................................
- Số điện thoại cơ quan:.......................................................................................................................
2. Phương thức nhận bản sao có chứng nhận của Trung tâm Đăng ký
[iii])
- Tên (ghi rõ bằng chữ IN HOA): ...........................................................................................................
- Địa chỉ: ................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
- Giấy tờ xác định tư cách pháp lý: .....................................................  Số:.......................................
do..................................................................  cấp ngày ................ /................ /...................................
5. Mô tả tài sản thi hành án
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
 
ĐẠI DIỆN CƠ QUAN THI HÀNH ÁN
                                              CHẤP HÀNH VIÊN
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ và tên)
                                              (Ký, ghi rõ họ và tên)
Các bạn vui lòng đăng nhập tài khoản trên trang tailieu.vn và tải "Văn bản thông báo về việc kê biên tài sản thi hành án" về máy để tiện tham khảo hơn. Bên cạnh đó, các bạn có thể tìm hiểu thêm một số mẫy văn bản thông báo khác như: Tổng hợp các mẫu văn bản thông báoMẫu thông báo hoạt động bưu chínhMẫu thông báo về việc cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác thanh tra thuế.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản