Vấn đề 1: Sản xuất vật chất và vai trò của nó đối với sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người.

Chia sẻ: Anh Diep Nguyen | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:4

0
142
lượt xem
42
download

Vấn đề 1: Sản xuất vật chất và vai trò của nó đối với sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người.

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khái niệm sản xuất vật chất: Là quá trình con người sử dụng công cụ lao động tác động vào tự nhiên để tao ra của cải xã hội nhằm thỏa mãn nhưu cầu của con người. -Sản xuất vật chất là nhắm tạo ra của cải vật chất để duy trì sự tồn tại và phát triển của mình, đồng thời con người sang tạo ra toàn bộ đời sống vật chất và tinh thần của xã hội với tất cả sự phong phú và phức tạp của nó. -Tóm lại sự sản xuất vật chất luôn luôn đóng vai trò...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Vấn đề 1: Sản xuất vật chất và vai trò của nó đối với sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản