Vấn đề sở hữu trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN

Chia sẻ: tuanonlineit

Kinh tế thị trường định hướng XHCN là một hình thức của kinh tế thị trường. Do đó, trong nền kinh tế cũng sẽ bao hàm nhiều hình thức sở hữu như các nền kinh tế thị trường khác. Tuy nhiên, cơ cấu các hình thức sở hữu ở nước ta và vị trí của mỗi hình thức sở hữu trong cơ cấu đó sẽ có những khác biệt với các nước khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản