Vận đơn đường biển

Chia sẻ: dahoaquan2509

2-Cơ sở TN Hague và Hague-Visby: người chuyên chở có 3 TN và 17 miễn trách  Miễn trách vô lý: lỗi hàng vận (nautical faults) Hamburg: TN dựa trên nguyên tắc: lỗi hoặc sơ suất suy đoỏn lỗi

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản