Văn hóa trà xứ sở nhân sâm

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
209
lượt xem
32
download

Văn hóa trà xứ sở nhân sâm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Uống trà vốn là thú vui tao nhã, một nét văn hoá truyền thống mang đậm phong cách Á Đông. Cách đây hàng ngàn năm, con người đã biết đến trà như một thứ đồ uống mang lại sự sảng khoái, thanh tịnh cho tinh thần, là cách để "khai trí, khai tâm". Người ta xem chén trà là đầu câu chuyện, là gợi mở tâm linh, là giao thoa văn hoá và kết nối lòng người. Nhắc đến trà, người ta sẽ gọi tên Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Việt Nam… những cái tên được xem như là đại...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Văn hóa trà xứ sở nhân sâm

  1. Văn hóa trà x s nhân sâm U ng trà v n là thú vui tao nhã, m t nét văn hoá truy n th ng mang m phong cách Á ông. Cách ây hàng ngàn năm, con ngư i ã bi t n trà như m t th u ng mang l i s s ng khoái, thanh t nh cho tinh th n, là cách "khai trí, khai tâm". Ngư i ta xem chén trà là u câu chuy n, là g i m tâm linh, là giao thoa văn hoá và k t n i lòng ngư i. Nh c n trà, ngư i ta s g i tên Nh t B n, Trung Qu c, Hàn Qu c, Vi t Nam… nh ng cái tên ư c xem như là i di n tiêu bi u cho nét p văn hoá trà. Nhưng m i nơi, thư ng trà l i mang m t nét riêng, m t cá tính riêng. c bi t, v i ngư i dân châu Á, u ng trà ư c nâng thành ngh thu t thư ng th c sành i u mang m ch t thơ và màu s c tôn giáo. Có th xem m i nét c trưng c a t vi c pha trà, u ng trà, thư ng th c trà t o thành t m h chi u văn hoá cho t ng qu c gia. Th t ch ng sai khi ngư i ta nói, cách u ng trà cũng th hi n cái h n cách c a dân t c.
  2. Hàn Qu c - x s n i ti ng c a nhân sâm thì trà cũng là m t nét m th c ư c ưa chu ng qu c gia này. Nghi l thư ng trà Nghi l thư ng trà Hàn Qu c có ngu n g c t Trung Hoa nhưng dư i s ti p nh n sáng t o ngư i thư ng th c mang phong cách riêng c a Hàn v i nghi l tìm ki m s thư giãn và hài hoà c a n n văn hoá Korea hi n i. Văn hoá thư ng trà Korean không quá c u kỳ và gò bó nhưng v n có nh ng nguyên t c b t bu c ch y u mang n s thư giãn cho ngư i thư ng trà. T t c hoà tr n t o thành m t nét riêng trong ngh thu t thư ng trà Korean. T xa xưa các b c vua chúa ã quy nh trong t c cúng t tiên ph i có trà i kèm. T th i vua Suro thu c ch Geumgwan Gaya (42 – 562) ã có nh ng quy nh v vi c hành l dâng trà mang tính quy t c. T ó n nay ngh thu t thư ng th c trà Korean ã có nhi u bi n chuy n cho phù h p nhưng v n mang nh ng nét truy n th ng nh t nh. Không gian trà ph i ư c s p x p trong b u không khí th t s thanh nhã, g n gũi v i thiên nhiên. M t nét c trưng trong phong cách thư ng trà Korean là còn trà c . M i v t d ng pha trà, thư ng trà cũng góp ph n quy t nh n trà phong (phong cách u ng trà). Tuỳ thu c t ng mùa trong năm mà ngh nhân trà dùng các ch t li u trà c khác nhau. Trà c mùa hè g m nh ng bát ki u “katade” có mi ng r ng nư c trà nóng mau ngu i. Mùa thu và ông ki u bát “irabo” gi ư c nhi t c a nư c trà vì ph i u ng nóng. Ch t li u ch y u c a các trà c là g m s và kim lo i v i các ki u dáng ơn gi n nhưng thanh thoát, ph n ánh s g n k t hoà thu n v i thiên nhiên. N i b t là nh ng trà c làm b ng g m tráng men mà n nay ngư i ta v n ưa dùng t o thành m t phong cách - phong cách g m Hagi.
  3. Khác v i Trung Hoa ánh giá ch t lư ng trà c b ng âm thanh gõ chén, bát thì tiêu chí ánh giá c a trà c Korean l i ph thu c vào m u mã, ư ng nét màu s c, c m xúc c a ngư i ngh nhân. Ngày nay “m t m i” c a ti c trà Korea là ng i xung quanh m t chi c bàn th p. Ch nhà ng i m t bên un nư c nóng r a s ch trà c , t u n cu i b a ti c. Trà c n u không dùng n ư c x p trên bàn su t năm y b ng khăn v i. B trà g m có nhi u m pha trà màu s c phong phú và ki u dáng a d ng. Trên b trà có các lo i chén như: chén t ng, chén quân. Chén t ng dùng rót trà ra cho u, chén quân bé hơn dùng u ng trà. Ngay t nh ng bu i u n v i văn hoá trà, trà phong c a Korean ã th hi n s g n k t gi n d và t nhiên ch t phác v i ít nghi l , ít c oán, nhi u t do hơn cho thư giãn và nhi u sáng t o trong cách thư ng th c nhi u lo i trà, trà c và àm tho i. Chính t c i m ó nh hư ng sâu s c t i vi c hình thành s phong phú a d ng trong cách b trí trà th t m ch t Korean. Không quá quy t c như trà th t Nh t B n hay Trung Qu c, trà th t Korean mang nhi u ki n trúc khác nhau, bày trí phù h p v i d ng ý c a gia ch và tùy thu c theo mùa. Ngư i Hàn Qu c thư ng ng trà trong nh ng hũ trà làm b ng sét n n và ph i ư c tráng men trong lò t b ng c i. Trà ư c xúc ra b ng m t thìa g có cán dài. Ngư i Hàn Qu c thích u ng trà xanh vì theo h trà xanh t nhiên là gi ư c nguyên v ng t chát c a trà. Chính vì th h l a ch n trà xanh r t c n th n, ph i là trà búp nh ng u, màu xanh tươi t nhiên. Sau này
  4. ngư i ta hay dùng trà xanh ư p các hương khác nhau như hương qu , hương hoa cúc… bên c nh ó còn có trà sâm. Cách th c pha trà c a ngư i Hàn Qu c Trong phương pháp pha trà, nư c pha trà b t bu c ph i dùng nư c su i, b i h cho r ng nư c su i là nư c tinh khi t, b t ngu n t thiên nhiên nên gi ư c v n ng m tươi ngon c a trà. Nư c pha trà là nư c su i m i l y v , nư c càng u ngu n v trà càng ngon, nư c ph i ư c un sôi b ng c i. Theo quan ni m c a ngư i Hàn Qu c, cách pha trà th hi n tâm thái c a ngư i pha. Ngư i pha trà ng i gi a bàn trà th t tho i mái, t p trung tâm ý vào vi c pha trà sao cho ngư i khách c m nh n ư c thành ý c a mình. Trư c khi u ng trà ngư i ch nhà tráng chén trà b ng nư c c a m t chi c m un sôi s i lăn tăn, như m t bi u hi n nhi u may m n.Ch nhà l n lư t tráng m trà, n chén t ng, chén quân, sau ó cho trà xanh vào m, rót m t lư t nư c nóng lên trà v i ý nh r a s ch b i b m r i nhanh chóng nư c
  5. u i. Vi c nư c u ph i căn úng th i gian, n u lâu thì trà s b m t v . Tuỳ thu c vào mùa hái lá trà mà tính th i gian cho trà ng m vào chén. V i lá hái tháng sáu thì ph i lâu hơn lá hai tháng tư m t chút. Ch nhà nư c v a nóng vào m pha trà ch ng m 20 giây d n hai ba phút; sau ó vào chén t ng cho nư c trà ng u; r i ch t vào chén quân m i khách u ng. M t bu i ti c trà c a Hàn Qu c ư c th c hi n theo nguyên t c c a b n i u: “Hoà - Kính - Thanh – T nh”. Chính vì th luôn t n t i n n văn hóa thư ng trà thanh l ch, không b nh hư ng quá nhi u b i Trung Hoa hay Nh t B n như suy nghĩ c a nhi u ngư i. Trà ng nghĩa v i s t nh táo, thư giãn, tĩnh tâm mưu i u thi n, tránh i u ác. Ngư i Hàn Qu c không u ng trà nhi u, u ng c và liên t c vì quan ni m ây là tri t h c v s t nh , thanh tao, s giao hòa v i thiên nhiên, s ng x văn hóa. V quy t c u ng trà trong ti c trà Korean, khách ph i ch ch nhà nâng chén trư c r i m i nâng chén c a mình sau tư ng trưng cho m t l i c m t s ti p ón c a ch nhà. Khi dùng trà, c m chén quay lòng bàn tay vào trong, dâng chén lên sát mũi thư ng th c hương trà. Sau ó, tay che mi ng, ch m rãi h p m t ng m nh , nu t kh cho hương trà thoát ra ng mũi, ng th i ng l i m t ph n trong c h ng, nu t nư c b t ti p l n m t, l n hai, l n ba c m nh n. Tùy t ng ti c trà c th s có bánh ăn kèm phù h p v i v c a trà. M t nét c bi t trong văn hoá thư ng trà c a Korean là s k t h p hài hoà v i văn hoá Thi n Seon, t o ra m t nét r t riêng, r t khác bi t v i các qu c gia lân c n.B a ti c trà di n ra ch m rãi, thanh thoát, có khi kéo dài vài ti ng ng h .
  6. Tách trà thơm Hàn Qu c t lâu ã là quà ón khách, là tâm tình c a ch nhà v i khách vi ng thăm, nó còn mang giá tr tinh th n văn hoá sâu s c, m t nét m th c c trưng. V n vương âu y còn l i chính là nh ng dư ba c a v trà hương qu , trà hoa cúc… l ng l i trong lòng th c khách.
Đồng bộ tài khoản