VĂN HÓA GIAO TIẾP TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

Chia sẻ: hongnhung_8

Khái niệm văn hóa vốn mang một trường nghĩa rất rộng và biểu hiện của từng hành vi văn hóa cụ thể lại được thể hiện ở nhiều môi trường, nhiều hoàn cảnh, thời gian và không gian khác nhau. Bàn đến ứng xử hành vi văn hóa trong các cơ quan hành chính nhà nước, nghĩa là bàn đến phạm vi ứng xử văn hóa được tạo nên bởi ba thành tố chính gồm công sở, công sản và công chức.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản