VÀO PHỦ CHÚA TRỊNH

Chia sẻ: lovetime

Giúp học sinh: -Hiểu rõ giá trị hiện thực sâu sắc của tác phẩm cũng như thái độ trước hiện thực và ngòi bút kí sự chân thực ,sắc sảo của Lê Hữu Trác qua đoạn trích miêu tả cuộc sống và cung cách sinh hoạt nơi phủ chúa Trịnh. B-Chuẩn bị phương tiện: -Sgk,Sgv Ngữ văn 11. Tài liệu tham khảo về Lê Hữu Trác - Thiết kế bài giảng

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: VÀO PHỦ CHÚA TRỊNH

VÀO PHỦ CHÚA TRỊNH

-Lê Hữu Trác-A-Mục tiêu của bài dạy:

Giúp học sinh:

-Hiểu rõ giá trị hiện thực sâu sắc của tác phẩm cũng như thái độ trước hiện

thực và ngòi bút kí sự chân thực ,sắc sảo của Lê Hữu Trác qua đoạn trích

miêu tả cuộc sống và cung cách sinh hoạt nơi phủ chúa Trịnh.

B-Chuẩn bị phương tiện:

-Sgk,Sgv Ngữ văn 11. Tài liệu tham khảo về Lê Hữu Trác

- Thiết kế bài giảng

C- Phương pháp sử dụng

Gv kết hợp phương pháp đọc sáng tạo, đối thoại, trao đổi,nêu vấn đề

D-Nội dung và tiến trình lên lớpHoạt động của Gv& HS Nội dung và yêu cầu cần đạt

Hoạt động 1

(ổn định tổ chức lớp)

-Kiểm tra bài cũ

-Thiết kế bài mới
Hoạt động 2

( Hướng dẫn hs tìm hiểu tiểu

dẫn ) I) Tiểu dẫn

1) Tác giả Lê Hữu Trác

(?) Những hiểu biết của anh

(chị) về tác giả Lê Hữu Trác -Hiệu Hải Thượng Lãn Ông , xuất thân

và tác phẩm “Thượng kinh kí trong một gia đình có truyền thống học

sự”? hành,đỗ đạt làm quan.

-HS dựa vào SGK trình bày ý -Chữa bệnh giỏi ,soạn sách ,mở trường

truyền bá y học
chính.

-GV tổng hợp: -Tác phẩm nổi tiếng “Hải Thượng y tông

tâm lĩnh”

2) Tác phẩm“Thượng kinh kí sự

-Quyển cuối cùng trong bộ “ Hải Thượng y

tông tâm lĩnh”

-Tập kí sự bằng chữ Hán ,hoàn thành năm

1783 ,ghi chép nhữnh điều mắt thấy tai

nghe

II) Đọc hiểu văn bản

* Tóm tắt theo sơ đồ:
Thánh chỉ-> Vào cung -> Nhiều lần cửa -

> Vườn cây ,hành lang -> Hậu mã quân túc

trực-> Cửa lớn ,đại đường ,quyền bổng -

Hoạt động 3 >gác tía ,phòng trà ->Hậu mã quân túc trực

( Hướng dẫn hs tìm hiểu văn -> Qua mấy lần trướng gấm -> Hậu cung -

bản ) >Bắt mạch kê dơn -> Về nơi trọ.

-GV yêu cầu HS đọc đoạn 1) Quang cảnh –cung cách sinh hoạt cuả

trích theo lựa chọn của GV phủ chúa

-GV yêu cầu HS tóm tắt đoạn

* Chi tiết quang cảnh:
trích theo sơ đồ.

+ Rất nhiều lần cửa , năm sáu lần trướng

gấm.

+ Lối đi quanh co, qua nhiều dãy hành lang

(?) Theo chân tác giả vào phủ, + Canh giữ nghiêm nhặt (lính gác , thẻ

hãy tái hiện lại quang cảnh của trình )

phủ chúa? + Cảnh trí khác lạ (cây cối um tùm, chim

-Hs tìm những chi tiết về kêu ríu rít, danh hoa đua thắm …)

quang cảnh phủ chúa. + Trong phủ là những đại đồng ,quyền

-Gv nhận xét ,tổng hợp. bổng gác tía ,kiệu son ,mâm vàng chén

bạc)
+ Nội cung thế tử có sập vàng ,ghế rồng

,nệm gấm ,màn là…- Nhận xét ,đánh giá về quang cảnh:

-> Là chốn thâm nghiêm ,kín cổng ,cao

tường

-> Chốn xa hoa ,tráng lệ ,lộng lẫy không

đau sánh bằng

-> Cuộc sống hưởng lạc(cung tần mĩ nữ

,của ngon vật lạ)

(?) Qua những chi tiết trên,anh -> Không khí ngột ngạt ,tù đọng( chỉ có hơi

(chị ) có nhận xét gì về quang người ,phấn sáp ,hương hoa)

cảnh của phủ chúa?

-Hs nhận xét ,đấnh giá .

- Gv tổng hợp
* Cung cách sinh hoạt:

-GV nêu vấn đề: + vào phủ phải có thánh chỉ ,có lính chạy

(?) Lần đầu đặt chân vào phủ thét đường
Chúa ,tác giả đã nhận xét : + trong phủ có một guồng máy phục vụ

“cuộc sống ở đây thực khác đông đảo; ngươì truyền báo rộn ràng

người thường” .anh (chị) có ,người có việc quan đi lại như mắc cửi

nhận tháy điều đó qua cung + lời lẽ nhắc đến chúa và thế tử phải cung

cách simh hoạt nơi phủ chúa? kính lễ phép ngang hàng với vua

- Gv tổ chức hs phát hiện ra + chúa luôn có phi tần hầu trực …tác giả

những chi tiết miêu tả cung không được trực tiếp gặp chúa … “phải

cách sinh hoạt và nhận xét về khúm núm đứng chờ từ xa”

những chi tiết đó +Thế tử có tới 7-8 thầy thuốc túc trực, có

người hầu cận hai bên…tác giả phải lạy 4

lạy

- Đánh giá về cung cách sinh hoạt:

=> đó là những nghi lễ khuôn phép…cho

thấy sự cao sang quyền quí đén tột cùng

=> là cuộc sống xa hoa hưởng lạc ,sự lộng

hành của phủ chúa

=> đó là cái uy thế nghiêng trời lán lướt cả

cung vua
(?) Nhà nghiên cứu Nguyễn

Đăng Na cho rằng : “kí chỉ 2) Thái độ tâm trạng của tác giả

thực sự xuất hiện khi người

cầm bút trực diện trình bày đối - Tâm trạng khi đối diện với cảnh sống nơi

phủ chúa
tượng được phản ánh bằng

cảm quan của chính mình”.Xét + Cách miêu tả ghi chép cụ thể -> tự phơi

ở phương diện này TKKS đã bày sự xa hoa ,quyền thế

thực sự được coi là một tác + Cách quan sát , những lời nhận xét

phẩm kí sự chưa ? Hãy phân ,những lời bình luận : “ Cảnh giàu sang của

tích thái độ của tác giả ? vua chúa khác hẳn với người bình

-HS thảo luận ,trao đổi ,đại thường”… “ lần đầu tiên mới biết caí

diện trình bày . phong vị của nhà đại gia”

- GV gợi mở : + Tỏ ra thờ ơ dửng dưng với cảnh giàu

(?) Thái độ của tác giả trước sang nơi phủ chúa. Không đồng tình với

quang cảnh phủ chúa ? cuộc sống quá no đủ ,tiện nghi mà thiếu

(?) Thái độ khi bắt mạch kê sinh khí .Lời văn pha chút châm biếm mỉa

đơn ? mai .

(?) Những băn khoăn giữa viêc - Tâm trạng khi kê đơn bắt mạch cho thế tử

ở và đi ở đoạn cuối nói lên + Lập luận và lý giải căn bệnh của thế tử là

điều gì? do ở chốn màn the trướng gấm,ăn quá no
- Hs thảo luận ,trao đổi ,cử đại ,mặc quá ấm, tạng phủ mới yếu đi. Đó là

diện trình bày. căn bệnh có nguồn gốc từ sự xa hoa ,no đủ

-Gv nhận xét ,tổng hợp hưởng lạc, cho nên cách chữa không phải

là công phạt giống như các vị lương y

khác.

+Hiểu rõ căn bệnh của thế tử ,có khả năng

chữa khỏi nhưng lại sợ bị danh lợi ràng

buộc,phải chữa bệnh cầm chừng ,cho thuốc

vô thưởng vô phạt

Sợ làm trái y đức ,phụ lòng cha ông

nên đành gạt sở thích cá nhân để làm tròn

trách nhiệm và lương tâm của người thầy

thuốc.

Dám nói thẳng ,chữa thật . Kiên

quyết bảo vệ chính kiến đến cùng.

=> Đó là người thày thuốc giỏi ,giàu kinh

nghiệm ,có lương tâm ,có y đức,

=> Một nhân cách cao đẹp ,khinh thường

(?) Qua những phân tích trên , lợi danh,quyền quí, quan điểm sống thanh

hãy đánh giá chung về tác giả đạm ,trong sạch.
?

-Hs suy nghĩ ,trả lời .

-Gv nhận xét ,tổng hợp:

3) Bút pháp kí sự đặc sắc của tác phẩm

+ Khả năng quan sát tỉ mỉ ,ghi chép trung

thực ,tả cảnh sinh động

+ Lối kể khéo léo ,lôi cuốn bằng những sự

(?) Qua đoạn trích ,Anh (chị) việc chi

có nhận xét gì về nghệ thuật tiết đặc sắc .

viết kí sự của tác giả ?Hãy + Có sự đan xen với tác phẩm thi ca làm

phân tích những nét đặc sắc tăng chất trữ tình của tác phẩm .

đó?

- HS trao đổi ,thảo luận ,đại

diện trình bày .

- GV tổng hợp : III) Tổng kết chung

- Phản ánh cuộc sống xa hoa ,hưởng lạc ,sự

Hoạt động 4 lấn lướt cung vua của phủ chúa –mầm

(Củng cố và luyện tập) mống dẫn đến căn bệnh thối nát trầm kha

(?) Qua đoạn trích em có suy của XH phong kiến Việt Nam cuối thế kỉ

nghĩ gì về bức tranh hiện thực XVIII
của xã hội phong kiến đương - Bộc lộ cái tôi cá nhân của Lê Hữu Trác :

thời ? Từ đó hãy nhận xét về một nhà nho,một nhà thơ ,một danh y có

thái độ của tác giả trước hiện bản lĩnh khí phách ,coi thường danh lợi.

thực đó ?

-HS suy nghĩ ,phát biểu cảm

xúc của cá nhân.

- Hướng dẫn dặn dò Hs

- Học sinh chuẩn bị bài “Từ

ngôn ngữ chung đến lời nói cá

nhân”

- GV rút kinh nghiệm bài dạy
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản